Dostępny UMCS - poradniki

W ramach projektu "Dostępny UMCS" powstały dotychczas m.in. poradniki:

Savoir-vivre w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie świata osób z niepełnosprawnościami, wskazanie zasad właściwego zachowania czy udzielania pomocy osobom z niepełnosprawnościami w odniesieniu do poszczególnych grup. Dokument zawiera również podstawowe zasady uniwersalnego projektowania zajęć dydaktycznych i wskazówki dotyczące możliwego dostosowania zajęć do potrzeb określonych grup studentów.

Kryzys dydaktyczny i co dalej? Przewodnik dla kadry dydaktycznej

Celem niniejszego opracowania jest m.in. przedstawienie informacji na temat kryzysów psychologicznych oraz specyfiki trudności, których mogą doświadczać nauczyciele akademiccy w swojej pracy, dostarczenie informacji na temat specyfiki funkcjonowania studentów – w kontekście okresu rozwojowego oraz w kontekście doświadczanych trudności (niepełnosprawności, kryzysów, problemów), przedstawienie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych w pracy dydaktycznej, co może być pomocne w podnoszeniu efektywności procesu dydaktycznego, przedstawienie propozycji sposobów radzenia sobie z przeżywanymi stresem i kryzysami emocjonalnymi.