Wyniki 2016/2017 semestr zimowy

Wyniki ankiety oceny zajęć w semestrze zimowym 2016/2017

  • W ankiecie oceny zajęć wzięło udział 443 studentów z WNoZiGP (frekwencja - 37%).
  • Średni wynik dla Wydziału wyliczony na podstawie wszystkich ocen wystawionych przez studentów wynosi  4,44.
  • Rozpiętość ocen dla poszczególnych nauczycieli wynosi od 2,84 do 5,0.
  • Wyniki ankiety zostały omówione na Radzie Wydziału NoZiGP, na ogólnym zebraniu pracowników Wydziału oraz w ramach Zakładów. Na podstawie wystawionych ocen przygotowana została lista najlepiej ocenionych nauczycieli.

Samodzielni pracownicy

Dr hab. Anna Dłużewska – 4,79 (38)

Dr hab. Wojciech Janicki – 4.77 (50)

Prof. dr hab. Józef Superson – 4,76 (18)

Dr hab. Ewa Skowronek – 4,69 (24)

Dr hab. Wojciech Zgłobicki – 4,69 (22)

Dr hab. Jacek Chodorowski – 4,64 (19)

Dr hab. Sebastian Bernat – 4,62 (53)

Prof. dr hab. Bogusław Kaszewski – 4,55 (45)

Dr hab. Waldemar Gorzym-Wilkowski – 4,54 (41) 


 Adiunkci, starsi wykładowcy, asystenci

Dr Joanna Sposób – 5,00 (25 ankiet)

Dr Małgorzata Telecka – 4,95 (61)

Dr Marek Turczyński – 4,91 (36)

Mgr Jakub Kuna – 4,90 (35)

Dr Sylwester Wereski – 4,86 (54)

Dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik – 4,86 (20)

Mgr inż. Krzysztof Raczyński – 4,83 (15)

Dr Piotr Bartmiński – 4,80 (35)

Dr Monika Wesołowska – 4,79 (62)

Dr Renata Krukowska – 4,79 (73)