Administracja Wydziału

Adres:
Al. Kraśnicka 2D, 20-718 Lublin


 e-mail: geograf@mail.umcs.pl

Tel.: 81 537 68 01

Portiernia - tel.: 81 537 68 00

 Facebook Wydziału 

Instagram Wydziału 


ADMINISTRACJA WYDZIAŁU

Godziny przyjęć:

od poniedziałku do czwartku: 10.00 – 14.00

piątek: dziekanat nieczynny

 

KIEROWNIK DS. ADMINISTRACJI WYDZIAŁU

KIEROWNIK DZIEKANATU

mgr Izabela Ejtel
pok. 11D, tel. 81 537 68 01 
e-mail:  izabela.ejtel@mail.umcs.pl


OBSŁUGA STUDENTÓW

Geografia, studia I i II st.
Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe, studia I st
Tourism Management, studia I st
Geografia, studia doktoranckie III st.
Pomoc materialna: geografia, geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe, turystyka i rekreacja - 1 rok I stopnia, turystyka i rekreacja - II stopień
mgr Milena Miciuła  
pok. 7D, tel. 81 537 68 81 
e-mail: milena.miciula@mail.umcs.pl

Turystyka i rekreacja, studia I st. i II st.
Pomoc materialna - turystyka i rekreacja - 2 i 3 rok I stopnia
mgr Anna Zasada 
pok. 7D, tel. 81 537 68 82 
e-mail: anna.zasada@mail.umcs.pl

Gospodarka przestrzenna, studia I st.
Pomoc materialna - turystyka i rekreacja I st.  
mgr Dorota Szymanek (urlop)
pok. 6D, tel. 81 537 68 80 
e-mail: dorota.szymanek@mail.umcs.pl

Geoinformatyka, studia I i II st.
Gospodarka Przestrzenna, studia I st. i II st.
Pomoc materialna - Geoinformatyka, Gospodarka Przestrzenna
mgr inż. Grzegorz Kosmala 
pok. 6D, tel. 81 537 68 80 
e-mail: grzegorz.kosmala@mail.umcs.pl


Asystent Dziekana
mgr Kinga Kucharuk-Dyś
pok. 10D, tel. 81 537 68 62
e-mail: kinga.kucharuk-dys@mail.umcs.pl


Asystent Dyrektora
Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
mgr Anna Kiełb
pok. 22B, tel. 81 537 69 94
e-mail: anna.kielb@mail.umcs.pl

Stanowisko ds. Obsługi Badań Naukowych i Komercjalizacji
Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
lic. Maria Rymczuk
pok. 22B, tel. 81 537 69 94 
e-mail: maria.rymczuk@mail.umcs.pl


Asystent Dyrektora
Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku
mgr Katarzyna Jaksim
pok. 17A, tel. 81 537 69 96 
e-mail: katarzyna.jaksim@mail.umcs.pl

Stanowisko ds. Obsługi Badań Naukowych i Komercjalizacji
Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku
mgr Justyna Jawiarczyk
pok. 17A, tel. 81 537 68 93
e-mail: justyna.jawiarczyk@mail.umcs.pl


Stanowisko ds. Jakości Kształcenia
mgr Dorota Krawczyk
pok. 8D, tel. 81 537 68 48 
e-mail: dorota.krawczyk@mail.umcs.pl

Stanowisko ds. Obsługi Finansowej i Zamówień Publicznych:
mgr inż. Agnieszka Ryś
pok. 19B, tel. 81 537 69 93
e-mail: agnieszka.rys@mail.umcs.pl  

Stanowisko ds. Obsługi Procesu Dydaktycznego
mgr Iga Tarnowska
pok. 8D, tel. 81 537 69 98 
e-mail: iga.tarnowska@mail.umcs.pl 

Stanowisko ds. Informacji i Promocji
dr Michał Zembrzycki
pok. 19B, tel. 81 537 69 95
e-mail: michal.zembrzycki@mail.umcs.pl


 KIEROWNIK OBIEKTU WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

mgr Barbara Zych-Pasek
pok. 208B, tel. (81) 537 68 58, 519 319 672
e-mail: barbara.zych-pasek@mail.umcs.pl


Stanowisko ds. obsługi informatycznej
mgr inż. Michał Pawłowski
pok. 208B, tel. 81 537 68 07
e-mail: michal.pawlowski@mail.umcs.pl