Administracja Wydziału

Adres:
Al. Kraśnicka 2D, 20-718 Lublin
e-mail:  geograf@poczta.umcs.lublin.pl

tel. 81 537 68 01

Godziny przyjęć:
od poniedziałku do czwartku: 10.00 – 14.00

piątek: dziekanat nieczynny 

 

Kierownik ds. Administracji Wydziału 
Kierownik Dziekanatu  
mgr Izabela Ejtel   
pok. 11D, tel. 81 537 68 01   
e-mail:  izabela.ejtel@mail.umcs.pl


OBSŁUGA STUDENTÓW


Geografia, studia stacjonarne I i II st.
Geografia Wojskowa, studia stacjonarne I st
Tourism Management, studia stacjonarne I st
Geografia, studia doktoranckie III st.
Pomoc materialna - Geografia, Turystyka i Rekreacja II st.
mgr Milena Miciuła 
pok. 7, tel. 81 537 68 81 
e-mail: milena.miciula@mail.umcs.pl


Turystyka i Rekreacja, studia stacjonarne I st. i II st.
mgr Anna Zasada 
pok. 7, tel. 81 537 68 82 
e-mail: anna.zasada@mail.umcs.pl


Gospodarka Przestrzenna, studia stacjonarne I st.
Pomoc materialna - Gospodarka Przestrzenna I st., Turystyka i Rekreacja I st. 
mgr Dorota Adamczyk  
pok. 6, tel. 81 537 68 80 
e-mail: dorota.adamczyk@mail.umcs.pl


Geoinformatyka, studia stacjonarne I i II st.
Gospodarka Przestrzenna, studia stacjonarne II st.
Pomoc materialna - Geoinformatyka I st. i II st., Gospodarka Przestrzenna II st.
mgr inż. Grzegorz Kosmala 
pok. 6, tel. 81 537 68 80 
e-mail: grzegorz.kosmala@mail.umcs.pl


 

Asystent Dziekana
lic. Ida Bury
pok. 10D, tel. 81 537 68 62 
e-mail: ida.bury@mail.umcs.pl


Asystent Dyrektora
Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
mgr Michalina Kwiatek
pok. 22B, tel. 81 537 69 94
e-mail: michalina.kwiatek@mail.umcs.pl


Stanowisko ds. Obsługi Badań Naukowych i Komercjalizacji
Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
lic. Maria Rymczuk
pok. 22B, tel. 81 537 69 94 
e-mail: maria.rymczuk@mail.umcs.pl


Asystent Dyrektora
Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku

mgr Katarzyna Jaksim
pok. 17A, tel. 81 537 69 96 
e-mail: katarzyna.jaksim@mail.umcs.pl


Stanowisko ds. Obsługi Badań Naukowych i Komercjalizacji
Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku

mgr Justyna Jawiarczyk
pok.  tel. 81 537 68 93
e-mail: justyna.jawiarczyk@mail.umcs.pl


Stanowisko ds. Obsługi Finansowej i Zamówień Publicznych
mgr Anna Wilk
pok. 19B, tel. 81 537 69 93  
e-mail: anna.wilk@mail.umcs.pl


Stanowisko ds. Jakości Kształcenia
mgr Dorota Krawczyk
pok. 8, tel. 81 537 68 48
e-mail: dorota.krawczyk@mail.umcs.pl


Stanowisko ds. Obsługi Procesu Dydaktycznego
mgr Iga Kozłowska
pok. 8, tel. 81 537 69 98  
e-mail: iga.kozlowska@mail.umcs.pl


Stanowisko ds. Informacji i Promocji
mgr Michał Zembrzycki
pok. 19B, tel. 81 537 69 95
e-mail: michal.zembrzycki@mail.umcs.pl