Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Paweł Pytka

dr Paweł Pytka
Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ
Telefon
81-5376835
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

WNoZiGP pokój 3B


poniedziałek 9.00-10.00


via e-mail: codziennie

Działalność naukowa

  • Wartości kulturowe w planowaniu przestrzennym
  • Budownictwo w kształtowaniu tożsamości terytorialnej
  • Bezpieczeństwo publiczne w planowaniu przestrzennym
  • Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym
  • Obiekty sakralne w krajobrazie
  • Świete źródła - swoiste elementy krajobrazu kulturowego