Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Paweł Pytka

Telefon
81-5376835
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

WNoZiGP pokój 3B


poniedziałek 9.00-10.30


środa 12-13


via e-mail: codziennie

Działalność naukowa

  • Problemy współczesnej dydaktyki przedmiotów przyrodniczych
  • ICT w edukacji geograficznej
  • Tożsamość i więzi terytorialne człowieka
  • Obiekty sakralne w krajobrazie
  • Świete źródła - swoiste elementy krajobrazu kulturowego
  • Nowoczesne technologie w nauczaniu geografii i przyrody
  • Wartości kulturowe w planowaniu przestrzennym
  • Budownictwo w kształtowaniu tożsamości terytorialnej
  • Bezpieczeństwo publiczne w planowaniu przestrzennym
  • Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym