Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr inż. Dorota Ilona Dymek

mgr inż. Dorota Ilona Dymek
Stanowisko
asystent
Jednostki
ZAKŁAD GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ
Telefon
81 537 68 22
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr letni 2018/2019:
Środa: 10.00-12.00 
pok. 106B 
email: dorota.dymek@umcs.pl

Adres

Al. Kraśnicka 2cd
20-718 Lublin

O sobie

Zainteresowania badawcze: 

 • kształtowanie i rozwój obszarów przyrodniczo cennych
 • rozwój obszarów wiejskich 
 • planowanie przestrzenne
 • planowanie strategiczne
 • analizy przestrzenne
 • wycena nieruchomości

Wykaz prowadzonych przedmiotów: 

 1. Ekonomia sektora publicznego i zarządzanie publiczne
 2. Gospodarka lokalna (gospodarka komunalna)
 3. Podstawy planowania (strategie rozwoju lokalnego i regionalnego)
 4. Przekształcenia przestrzeni społeczno-ekonomicznej (geografia społeczno-ekonomiczna)
 5. Analizy przestrzenne w geografii społeczno-ekonomicznej
 6. Polityka turystyczna
 7. Ćwiczenia terenowe z geografii ekonomicznej

Działalność naukowa

Publikacje:

Gawrońska G., Gawroński K., Dymek D., Sankowski E., Harris B. J., 2018. Economic valuation of high natural value areas in Central Roztocze, Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, 17 (4), s. 45-58. 

Konferencje naukowe: 

XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa – ENVIRO 2018 „Problemy ochrony i kształtowania środowiska”, Kraków, 16-18 maja 2018 r., poster (G. Gawrońska, D. Dymek, K. Gawroński) pt.: Economic valuation of the natural valuable areas in the case of Middle Roztocze.

XXXIV Seminarium Geografii Wsi, Nowe funkcje wsi, Słupsk-Ustka, 7-8 czerwca 2018 r., poster (D. Dymek) pt.: Znaczenie odnowy wsi w procesie przemian funkcjonalnych przestrzeni wiejskiej.

V Kongres Rewitalizacji „Systemy rewitalizacji w Polsce: blaski i cienie”, Lublin, 3-4 grudnia 2018 r., referat pt.: Kierunki rozwoju obszarów wiejskich w kontekście tworzenia planów odnowy wsi.

Projekty badawcze:

2018 r. – kierownik i wykonawca projektu badawczego pt.: Zależność pomiędzy poziomem zrównoważonego rozwoju gmin a jakością usług ekosystemowych finansowanego z dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Młoda Kadra i Doktoranci.

2019 r. - kierownik i wykonawca projektu badawczego pt.: Zapotrzebowanie na świadczenia ekosystemowe w dokumentach planistycznych i strategicznych gmin finansowanego z dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Młoda Kadra i Doktoranci.