Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr inż. Dorota Ilona Dymek

mgr inż. Dorota Ilona Dymek
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ
Telefon
81 537 68 22
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0002-8902-9373
https://www.researchgate.net/profile/Dymek-Dorota
https://scholar.google.pl/citations?user=m32TyooAAAAJ&hl=pl&oi=ao
Konsultacje

wtorek: 11.30-12.15 
czwartek: 13.00-13.45 


pok. 106B 
dorota.dymek@umcs.plW razie potrzeby istnieje możliwość odbycia konsultacji w formie zdalnej - proszę o wcześniejszą informację za pośrednictwem e-mali dorota.dymek@umcs.pl


 


 

Adres

Al. Kraśnicka 2D
20-718 Lublin

O sobie

Wykształcenie: 

2017 r. Magister inżynier, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, praca magisterska pt.: "Wycena ekonomiczna obszarów przyrodniczo cennych na przykładzie Roztocza Środkowego". 

2016 r. Inżynier, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, praca inżynierska pt.: "Koncepcja projektowa odnowy wsi Józefów nad Wisłą". 

Zainteresowania badawcze: 

 • kształtowanie i rozwój obszarów przyrodniczo cennych
 • planowanie strategiczne
 • planowanie przestrzenne
 • analizy przestrzenne
 • kształtowanie krajobrazu
 • rozwój obszarów wiejskich 
 • wycena nieruchomości

Wykaz prowadzonych przedmiotów: 

 1. Analizy przestrzenne w geografii społeczno-ekonomicznej (LB, FK)
 2. Polityka turystyczna (KW)
 3. Ćwiczenia terenowe z geografii ekonomicznej (CT)
 4. Polityka regionalna i fundusze UE (KW)
 5. Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej (KW)
 6. Gospodarka finansowa i planowanie w samorządzie terytorialnym (KW)
 7. Ekonomika i zarządzanie publiczne (KW)
 8. Projektowanie krajobrazu (LB)

Działalność naukowa

Publikacje:

 • Dymek, D., Zgłobicki, W., & Baran-Zgłobicka, B. (2021). The Impact of Mosaic Land Use and Land Cover on the Quality of River Waters (Case Study: Lubelskie Province, E Poland). Land10(12), 1318. https://doi.org/10.3390/land10121318
 • Jóźwik J., Dymek D. (2021). Spatial diversity of ecological stability in differet types of spatial units: Case study of Poland. Acta geographica Slovenica 61(1), 57–74. DOI: 10.3986/AGS.8779, https://ojs.zrc-sazu.si/ags/article/view/8779 
 • Dymek D., Jóźwik J. (2021). Kształtowanie placów miejskich na przykładzie miast województwa lubelskiego. Annales UMCS sec. B 76, 1-28. DOI: 10.17951/b.2021.76.1–28, https://journals.umcs.pl/b/article/view/11415/8803 
 • Dymek D., Znaczenie odnowy wsi w procesie przemian funkcjonalnych przestrzeni wiejskiej, Studia Obszarów Wiejskich, 53, s. 95-108.  https://doi.org/10.7163/SOW.53.7 https://rcin.org.pl/igipz/dlibra/publication/112401 
 • Gawrońska G., Gawroński K., Dymek D., Sankowski E., Harris B. J., 2018. Economic valuation of high natural value areas in Central Roztocze, Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, 17 (4), s. 45-58. DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.4.45  http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/pub/17_4_45.pdf

 Konferencje naukowe: 

 • VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy Systemowe podejście w badaniach geograficznych, Kraków, 18-20 października 2019 r., referat (J. Jóźwik, D. Dymek) pt.: Stabilność ekologiczna krajobrazu Polski. 
 • V Kongres Rewitalizacji „Systemy rewitalizacji w Polsce: blaski i cienie”, Lublin, 3-4 grudnia 2018 r., referat pt.: Kierunki rozwoju obszarów wiejskich w kontekście tworzenia planów odnowy wsi.
 • XXXIV Seminarium Geografii Wsi, Nowe funkcje wsi, Słupsk-Ustka, 7-8 czerwca 2018 r., poster (D. Dymek) pt.: Znaczenie odnowy wsi w procesie przemian funkcjonalnych przestrzeni wiejskiej.
 • XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa – ENVIRO 2018 „Problemy ochrony i kształtowania środowiska”, Kraków, 16-18 maja 2018 r., poster (G. Gawrońska, D. Dymek, K. Gawroński) pt.: Economic valuation of the natural valuable areas in the case of Middle Roztocze.

 

Projekty badawcze:

 • 2018 r. – kierownik i wykonawca projektu badawczego pt.: Zależność pomiędzy poziomem zrównoważonego rozwoju gmin a jakością usług ekosystemowych finansowanego z dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Młoda Kadra i Doktoranci.
 • 2019 r. - kierownik i wykonawca projektu badawczego pt.: Zapotrzebowanie na świadczenia ekosystemowe w dokumentach planistycznych i strategicznych gmin finansowanego z dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Młoda Kadra i Doktoranci.

 Projekty dydaktyczne: 

 • 2021 r. - wykonawca w projekcie Uniwersalność+  finansowanego z  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój OŚ PRIORYTETOWA III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 

 Członkostwo w organizacjach oraz towarzystwach naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Geograficzne od 2018 r. 

  Działalność organizacyjna i popularyzująca naukę: 

 • 2018 r. - członek Komitetu Organizacyjnego obchodów Dnia Ziemi i Dnia Geografa 2018 
 • 2019 r. - członek Komitetu Organizacyjnego obchodów Dnia Ziemi i Dnia Geografa 2019
 • 2019 r. - prowadzący zajęcia w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki
 • 2021 r. - prowadzący zajęcia w  ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki