Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr inż. Dorota Ilona Dymek

mgr inż. Dorota Ilona Dymek
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ
Telefon
81 537 68 22
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr zimowy 2020/2021
czwartek: 9.00-10.30 (stacjonarnie) 
pok. 106B 
lub 
czwartek: 9.00-10.30 (zdalnie) 
MS Teams 
kod dostępu: xxx4bhm


email: dorota.dymek@umcs.pl


 

Adres

Al. Kraśnicka 2d
20-718 Lublin

O sobie

Wykształcenie: 

2017 r. Magister inżynier, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, praca magisterska pt.: "Wycena ekonomiczna obszarów przyrodniczo cennych na przykładzie Roztocza Środkowego". 

2016 r. Inżynier, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, praca inżynierska pt.: "Koncepcja projektowa odnowy wsi Józefów nad Wisłą". 

Zainteresowania badawcze: 

 • kształtowanie i rozwój obszarów przyrodniczo cennych
 • planowanie strategiczne
 • planowanie przestrzenne
 • analizy przestrzenne
 • kształtowanie krajobrazu
 • rozwój obszarów wiejskich 
 • wycena nieruchomości

Wykaz prowadzonych przedmiotów: 

 1. Ekonomika sektora publicznego i zarządzanie publiczne
 2. Strategie i programy rozwoju
 3. Podstawy planowania (strategie rozwoju lokalnego i regionalnego)
 4. Przekształcenia przestrzeni społeczno-ekonomicznej (geografia społeczno-ekonomiczna)
 5. Analizy przestrzenne w geografii społeczno-ekonomicznej
 6. Polityka turystyczna
 7. Ćwiczenia terenowe z geografii ekonomicznej
 8. Polityka regionalna i fundusze UE
 9. Mapy tematyczne w planowaniu przestrzennym
 10. Zasoby ekonomiczne

Działalność naukowa

Publikacje:

Gawrońska G., Gawroński K., Dymek D., Sankowski E., Harris B. J., 2018. Economic valuation of high natural value areas in Central Roztocze, Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, 17 (4), s. 45-58. DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.4.45 

 http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/pub/17_4_45.pdf

Dymek D., Znaczenie odnowy wsi w procesie przemian funkcjonalnych przestrzeni wiejskiej, Studia Obszarów Wiejskich, 53, s. 95-108. 

Konferencje naukowe: 

XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa – ENVIRO 2018 „Problemy ochrony i kształtowania środowiska”, Kraków, 16-18 maja 2018 r., poster (G. Gawrońska, D. Dymek, K. Gawroński) pt.: Economic valuation of the natural valuable areas in the case of Middle Roztocze.

XXXIV Seminarium Geografii Wsi, Nowe funkcje wsi, Słupsk-Ustka, 7-8 czerwca 2018 r., poster (D. Dymek) pt.: Znaczenie odnowy wsi w procesie przemian funkcjonalnych przestrzeni wiejskiej.

V Kongres Rewitalizacji „Systemy rewitalizacji w Polsce: blaski i cienie”, Lublin, 3-4 grudnia 2018 r., referat pt.: Kierunki rozwoju obszarów wiejskich w kontekście tworzenia planów odnowy wsi.

VIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA MŁODYCH BADACZY Systemowe podejście w badaniach geograficznych, Kraków, 18-20 października 2019 r., referat (J. Jóźwik, D. Dymek) pt.: Stabilność ekologiczna krajobrazu Polski. 

Projekty badawcze:

2018 r. – kierownik i wykonawca projektu badawczego pt.: Zależność pomiędzy poziomem zrównoważonego rozwoju gmin a jakością usług ekosystemowych finansowanego z dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Młoda Kadra i Doktoranci.

2019 r. - kierownik i wykonawca projektu badawczego pt.: Zapotrzebowanie na świadczenia ekosystemowe w dokumentach planistycznych i strategicznych gmin finansowanego z dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Młoda Kadra i Doktoranci.

Członkostwo w organizacjach oraz towarzystwach naukowych:

Polskie Towarzystwo Geograficzne od 2018 r. 

 

Działalność organizacyjna i popularyzująca naukę: 

2018 r. - członek Komitetu Organizacyjnego obchodów Dnia Ziemi i Dnia Geografa 2018 

2019 r. - członek Komitetu Organizacyjnego obchodów Dnia Ziemi i Dnia Geografa 2019

2019 r. - prowadzący zajęcia w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki