Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr inż. Dorota Ilona Dymek

mgr inż. Dorota Ilona Dymek
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ
Telefon
81 537 68 22
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0002-8902-9373
https://www.researchgate.net/profile/Dymek-Dorota
https://scholar.google.pl/citations?user=m32TyooAAAAJ&hl=pl&oi=ao
Konsultacje

poniedziałek: 10:30-11:30
środa: 10.00-11.00


pok. 106B 
dorota.dymek@umcs.plW razie potrzeby istnieje możliwość odbycia konsultacji w formie zdalnej - proszę o wcześniejszą informację za pośrednictwem e-mali dorota.dymek@umcs.pl


 


 

Adres

Al. Kraśnicka 2D
20-718 Lublin

O sobie

Wykształcenie: 

2017 r. Magister inżynier, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, praca magisterska pt.: "Wycena ekonomiczna obszarów przyrodniczo cennych na przykładzie Roztocza Środkowego". 

2016 r. Inżynier, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, praca inżynierska pt.: "Koncepcja projektowa odnowy wsi Józefów nad Wisłą". 

Zainteresowania badawcze: 

 • kształtowanie i rozwój obszarów przyrodniczo cennych
 • planowanie strategiczne
 • planowanie przestrzenne
 • analizy przestrzenne
 • kształtowanie krajobrazu
 • rozwój obszarów wiejskich 
 • wycena nieruchomości

Wykaz prowadzonych przedmiotów: 

 1. Analizy przestrzenne w geografii społeczno-ekonomicznej (LB, FK)
 2. Polityka turystyczna (KW)
 3. Ćwiczenia terenowe z geografii ekonomicznej (CT)
 4. Polityka regionalna i fundusze UE (KW)
 5. Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej (KW)
 6. Gospodarka finansowa i planowanie w samorządzie terytorialnym (KW)
 7. Ekonomika i zarządzanie publiczne (KW)
 8. Projektowanie krajobrazu (LB)

Działalność naukowa

Publikacje:

 Konferencje naukowe: 

 • XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy Człowiek w zmieniającym się środowisku, Kraków, 21–23 października 2022 r., referat pt.: Lokalizacja elektrowni wiatrowych na przykładzie województwa lubelskiego.
 • XXXVII Seminarium Geografii wsi, Lublin, 15–16 września 2022 r., poster pt.: Lokalizacja elektrowni wiatrowych – potencjał przestrzenny województwa lubelskiego.
 • X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy Człowiek w zmieniającym się środowisku, Kraków, 22–24 października 2021 r., referat pt.: Ocena stopnia równowagi elementów zrównoważonego rozwojuna przykładzie wybranych gmin województwa lubelskiego. 
 • Kongres Polityki Miejskiej, Katowice, 7-8 czerwca 2021 r., referat pt.: LUBELSKIE NOWE – STARE RYNKI.
 • IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy Człowiek w zmieniającym się środowisku, Kraków, 23–25 października 2020 r., referat pt.: Miejskie place publiczne „kopiuj-wklej” przykład województwa lubelskiego.
 • Kongres Polityki Miejskiej, Kielce, 14-16 listopada 2019 r., poster pt.: Antyrewitalizacja po polsku, czyli betonoza polskich miast.
 • VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy Systemowe podejście w badaniach geograficznych, Kraków, 18-20 października 2019 r., referat (J. Jóźwik, D. Dymek) pt.: Stabilność ekologiczna krajobrazu Polski. 
 • V Kongres Rewitalizacji „Systemy rewitalizacji w Polsce: blaski i cienie”, Lublin, 3-4 grudnia 2018 r., referat pt.: Kierunki rozwoju obszarów wiejskich w kontekście tworzenia planów odnowy wsi.
 • XXXIV Seminarium Geografii Wsi, Nowe funkcje wsi, Słupsk-Ustka, 7-8 czerwca 2018 r., poster (D. Dymek) pt.: Znaczenie odnowy wsi w procesie przemian funkcjonalnych przestrzeni wiejskiej.
 • XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa – ENVIRO 2018 „Problemy ochrony i kształtowania środowiska”, Kraków, 16-18 maja 2018 r., poster (G. Gawrońska, D. Dymek, K. Gawroński) pt.: Economic valuation of the natural valuable areas in the case of Middle Roztocze.

 

Projekty badawcze:

 • 2018 r. – kierownik i wykonawca projektu badawczego pt.: Zależność pomiędzy poziomem zrównoważonego rozwoju gmin a jakością usług ekosystemowych finansowanego z dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Młoda Kadra i Doktoranci.
 • 2019 r. - kierownik i wykonawca projektu badawczego pt.: Zapotrzebowanie na świadczenia ekosystemowe w dokumentach planistycznych i strategicznych gmin finansowanego z dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Młoda Kadra i Doktoranci.

 Projekty dydaktyczne: 

 • 2021 r. - wykonawca w projekcie Uniwersalność+  finansowanego z  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój OŚ PRIORYTETOWA III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 

 Członkostwo w organizacjach oraz towarzystwach naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Geograficzne od 2018 r. 

  Działalność organizacyjna i popularyzująca naukę: 

 • 2018 r. - członek Komitetu Organizacyjnego obchodów Dnia Ziemi i Dnia Geografa 2018 
 • 2019 r. - członek Komitetu Organizacyjnego obchodów Dnia Ziemi i Dnia Geografa 2019
 • 2019 r. - prowadzący zajęcia w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki
 • 2021 r. - prowadzący zajęcia w  ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki