Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

O Instytucie

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, funkcjonującą od 1.10.2019 r. Tworzą go cztery Katedry: Geografii Regionalnej i Turyzmu, Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Geomatyki i Kartografii, Gospodarki Przestrzennej. Zatrudniają one specjalistów o wysokich kompetencjach naukowych i dydaktycznych. Główne kierunki badań naukowych koncentrują się wokół zagadnień z zakresu: przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych aspektów rozwoju turystyki i rekreacji; procesów społecznych, gospodarczych i politycznych w przestrzeni geograficznej; wykorzystania metod i narzędzi w analizach przestrzennych; uwarunkowań przyrodniczych i społecznych w gospodarce przestrzennej i rozwoju lokalnym.

Instytut aktywnie uczestniczy w realizacji międzynarodowych i krajowych projektów naukowo-badawczych. Ponadto współpracuje z jednostkami samorządowymi na rzecz rozwoju gospodarczego miasta Lublin i Lubelszczyzny. Popularyzuje także wiedzę o zasobach przyrodniczych i kulturowych stolicy oraz województwa. Współorganizuje coroczne, interdyscyplinarne wydarzenia edukacyjno-promocyjne (Dzień Ziemi, Lubelski Festiwal Nauki).


Sekretariat

mgr Anna Kiełb - Asystent Dyrektora 
lic. Maria Rymczuk - Stanowisko ds. Obsługi Badań Naukowych i Komercjalizacji
Al. Kraśnicka 2D, 20-718 Lublin, pokój 22B  
tel. +48 81 537 69 94


 

 

Dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
dr hab. Wojciech Janicki, prof. UMCS   
tel. (81) 537 68 25 
e-mail: wojciech.janicki@mail.umcs.pl 

   

Zastępca Dyrektora Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
dr hab. Michał Łuszczuk, prof. UMCS
tel. (81) 537 68 99  
e-mail: michal.luszczuk@mail.umcs.pl


Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Katedra Geomatyki i Kartografii

Katedra Gospodarki Przestrzennej


Pracownicy naukowo-techniczni