Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Sekretariat

lic. Maria Rymczuk
mgr Anna Kiełb
Al. Kraśnicka 2D, 20-718 Lublin, pokój 22B  
tel. +48 81 537 69 94


 

 

Dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
dr hab. Wojciech Janicki, prof. UMCS   
tel. (81) 537 68 25 
e-mail: wojciech.janicki@mail.umcs.pl 

   

Zastępca Dyrektora Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
dr hab. Michał Łuszczuk, prof. UMCS
tel. (81) 537 68 99  
e-mail: michal.luszczuk@mail.umcs.pl


Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Katedra Geomatyki i Kartografii

Katedra Gospodarki Przestrzennej


Pracownicy naukowo-techniczni