Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Sekretariat

lic. Maria Kirej
mgr Michalina Kwiatek
Al. Kraśnicka 2D, 20-718 Lublin, pokój 22B  
tel. +48 81 537 69 94


 

 

Dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
dr hab. Wojciech Janicki, prof. UMCS   
tel. (81) 537 68 25 
e-mail:   wojciech.janicki@poczta.umcs.lublin.pl

   

Zastępca Dyrektora Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
dr hab. Michał Łuszczuk
tel. (81) 537 68 99  
e-mail:  michal.luszczuk@poczta.umcs.lublin.pl


Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Katedra Geomatyki i Kartografii

Katedra Gospodarki Przestrzennej


Pracownicy naukowo-techniczni