Katedra Geomatyki i Kartografii

Kontakt:

mgr Marta Jóźwik 
Al. Kraśnicka 2D, 20-718 Lublin, pokój 10B
tel. 81-537-68-50, fax. 81-537-68-62

Aktualne tematy badawcze

 1. Analizy przestrzenne i geostatystyka
 2. Generalizacja kartograficzna
 3. Geografia historyczna, kartografia historyczna i GIS historyczny (HGIS)
 4. Informacyjność i użytkowanie map turystycznych
 5. Metodyka prezentacji kartograficznej
 6. Modelowanie i wizualizacja kartograficzna 2D, 3D i 4D
 7. Niepewność informacji w modelowaniu kartograficznym
 8. Publikacja danych przestrzennych online (webGIS)
 9. Redakcja map i atlasów
 10. Standaryzacja nazw geograficznych
 11. Teledetekcja środowiska
 12. Wykorzystanie narzędzi geoinformatycznych w naukach humanistycznych

Kierownik Katedry

dr hab. Beata Konopska, prof. UMCS

Pracownicy Katedry

Do pobrania wykazy zbiorów bibliotecznych Katedry Kartografii i Geomatyki:

 

 

 

 

 

 

 

 


Historia

Historia Katedry sięga roku 1964, kiedy została utworzona Katedra Kartografii. Jej organizatorem i pierwszym kierownikiem był profesor Franciszek Uhorczak, naukowiec wywodzący się ze lwowskiej szkoły geograficznej. W 1967 roku w Katedrze powstała pracownia fotoreprodukcji, a w 1968 pracownia poligraficzna. W tym samym roku Katedra zorganizowała I Ogólnopolską Konferencję Kartograficzną ("Problemy kartografii tematycznej"). W 1970 roku Katedrę Kartografii przemianowano na Zakład Kartografii. Zakład był organizatorem kolejnych Konferencji: w 1978 ("Problemy map społeczno-gospodarczych"), 1991 ("Metody badań kartograficznych"), 1998 ("Problemy kartografii tematycznej") i 2016 roku ("Wizualizacja kartograficzna w nauce i praktyce"). W październiku 2011 roku nazwę zmieniono na Zakład Kartografii i Geomatyki. W 2013 roku Zakład był organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii "Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych", w 2014 roku Międzynarodowego Sympozium "Sustainable Rural Development in Peripheral Regions", a w 2018 roku I Międzynarodowego Pleneru Kartograficznego "Treść, formy i funkcje map teamatycznych w erze systemów informacji geograficznej". Od października 2019 roku Zakład przekształcono w Katedrę Geomatyki i Kartografii. 

Kierownicy Katedry

 • prof. dr Franciszek Uhorczak (1964-1972)
 • w latach 1972-1982 kuratorzy: prof. dr hab. Edward Michna, prof. dr hab. Wojciech Warakomski oraz doc. dr hab. Jan Buraczyński
 • prof. dr hab. Wiktor Grygorenko (1982-1990)
 • prof. dr hab. Mieczysław Sirko (od 1990 r. do lutego 2010 r. oraz od października 2011 do lutego 2012 r.)
 • dr hab. Stefan Bartoszewski, prof. UMCS (od marca 2010 do września 2011 r.)
 • dr hab. Marek Nowosad (od marca do września 2012 r.)
 • dr hab. Andrzej Czerny, prof. UMCS (od października 2012 r. do września 2020 r.)
 • dr hab. Beata Konopska, prof. UMCS (od października 2020 r.)