Studenckie Koło Naukowe Fitochemików UMCS

Cele Koła:

  • Prowadzenie badań związanych ze substancjami biologicznie czynnymi w roślinach;
  • Praktyczne wykorzystanie surowca roślinnego w kosmetyce oraz lecznictwie;
  • Utworzenie akademickiego środowiska skupiającego osoby o wspólnych zainteresowaniach związanych z tematyką fitochemii;
  • Poszerzanie wiedzy, zapewnienie możliwości wymiany doświadczeń oraz rozwoju;
  • Promowanie Wydziału Biologii i Biotechnologii oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w skali uczelnianej, lokalnej oraz ogólnopolskiej.

Projekty realizowane przez Koło:

„Noc Biologów”

  • 13.01.2017r
  • Pokazy w laboratorium Zakładu Fizjologii Roślin pt. „Roślina jako źródło leku naturalnego”

Siedziba Koła:
Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
Zakład Fizjologii Roślin 
ul. Akademicka 19 pok. 0157B 
20-033 Lublin

Dane kontaktowe:
e-mail: sknfitochemikow.umcs@gmail.com
Facebook

Opiekun Koła:
dr hab. Sławomir Dresler

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/137/2017