Studenckie Koło Naukowe Ceramika Unikatowa i Formy Przestrzenne

Siedziba Organizacji:
Wydział Artystyczny UMCS
Al. Kraśnicka 2b sala 27
20-718 Lublin

Kontakt:
ceramika.unikatowa@gmail.com 

Opiekunowie merytoryczni:
dr Alicja Kupiec
dr Zbigniew Stanuch
mgr Radosław Skóra

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/055/2013

    Autor
    Anna Nieoczym