Studenckie Koło Naukowe Biochemików UMCS

Studenckie Koło Naukowe Biochemików powstało w 1968 roku przy Zakładzie Biochemii. Koło liczy około 20 członków. Opiekunem jest dr hab. Krzysztof Grzywnowicz. Członkowie Koła biorą udział w pracach doświadczalnych prowadzonych w laboratoriach Zakładu, w ogólnopolskich seminariach studenckich kół naukowych (m. in. Ogólnopolskie Seminarium Studentów i Doktorantów „Biotechnologia Środowiskowa” w Wiśle 2005 - 2009; Ogólnopolskie Seminaria Kół Studentów Biotechnologii ASSB – 2005 - 2009; w International Scientific Conference for Students and Aspirants „Youth and Progress of Biology” w Uniwersytecie Iwana Franko we Lwowie (w 2009 zdobyło tam nagrodę za najlepszy poster), w letnich obozach naukowych (Dębno Podhalańskie 2005 - 2013). Członkowie Koła organizują otwarte zebrania z udziałem prelegentów z różnych środowisk naukowych, przedstawiają własne referaty, a także redagują gazetkę „Homogenizator”. Wyniki badań eksperymentalnych studentów są prezentowane w formie posterów i artykułów w materiałach zjazdowych. Materiały zebrane podczas obozów naukowych w Dębnie posłużą do opracowania podręcznego atlasu grzybów Podhala Nowotarskiego. Koło bierze udział w studenckich programach badawczych – bioróżnorodność grzybów, biochemia grzybów entomopatogennych i grzybów rozkładających drewno, biochemia grzybów ze środowisk antropogennych, bioluminescencja grzybów, odporność grzybów na stres.

Siedziba Koła:
Wydział Biologii I Biotechnologii UMCS
Instytut Biologii i Biochemii
ul. Akademicka 19
20-033 Lublin

Kontakt:
sknbiochem@gmail.com
Facebook

Opiekun Koła:
prof. dr hab. Krzysztof Grzywnowicz

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/029/2013