Opiekunowie lat

Opiekunowie lat studiów w roku akademickim 2022/2023:    

Lp.

Kierunek studiów

Nazwisko i imię opiekuna roku

Rok studiów

Poziom studiów

Starosta roku

1

Anglistyka

dr Konrad Żyśko,
dr Ewelina Prażmo,
dr Agnieszka Bryła-Cruz

1

I

 

2

Anglistyka

dr Patrycja Podgajna,
dr Julia Kula

2

I

 

3

Anglistyka

dr Justyna Galant,
dr Marta Komsta

3

I

 

4

Anglistyka

mgr Katarzyna Góral,
dr Julia Kula

1

II

 

5

Anglistyka

dr Elżbieta Perkowska-Gawlik,
mgr Katarzyna Góral

2

II

 

6

Architektura Informacji

dr hab. Anna Dymmel, prof. UMCS

1

I

 

7

Architektura Informacji

dr hab. Alicja Matczuk

2

I

 

8

Architektura Informacji

dr hab. Artur Znajomski

3

I

 

9

Architektura Informacji

dr Sebastian Kotuła

1

II

 

10

Architektura Informacji

dr hab. Artur Znajomski

2

II

 

11

e-edytorstwo i techniki redakcyjne

dr Beata Jarosz

1

I

 

12

e-edytorstwo i techniki redakcyjne

dr Przemysław Kaliszuk

2

I

 

13

e-edytorstwo i techniki redakcyjne

dr Grzegorz Kondrasiuk

3

I

 

14

e-edytorstwo i techniki redakcyjne

dr hab. Dorota Piekarczyk, prof. UMCS

1

II

 

15

Filologia polska

dr Ilona Gumowska-Grochot

1

I

 

16

Filologia polska

dr Katarzyna Sadowska-Dobrowolska

2

I

 

17

Filologia polska

dr hab. Ewa Pogonowska-Bezrąk, prof. UMCS

3

I

 

18

Filologia polska

dr hab. Adam Siwiec, prof. UMCS

1

II

 

19

Filologia polska

dr hab. Bogusław Grodzki, prof. UMCS

2

II

 

20

Germanistyka

dr Katarzyna Wójcik

1

I

 

21

Germanistyka

dr Karolina Miłosz-Szewczyk

2

I

 

22

Germanistyka

dr Beata Kasperowicz-Stążka

3

I

 

23

Germanistyka

mgr Aleksandra Bobowski-Tosiek

1

II

 

24

Germanistyka

dr Konrad Łyjak

2

II

 

25

Hispanistyka

dr hab. Mariola Pietrak, prof. UMCS

1

I

 

26

Hispanistyka

dr hab. Piotr Sorbet

2

I

 

27

Hispanistyka

dr Agata Gołąb

3

I

 

28

Hispanistyka

dr hab. Piotr Sorbet

1

II

 

29

Hispanistyka

dr Anna Werman

2

II

 

30

Intercultural Communication

dr Julia Kula

I MSU

 

 

31

Intercultural Communication

dr Magdalena Grabias

II MSU

 

 

32

Italianistyka

dr Katarzyna Maniowska

 

1

I

 

33

Italianistyka

dr Izabela Szantyka

2

I

 

34

Kulturoznawstwo

dr Stefan Münch (semestr zimowy)

dr Agnieszka Kościuk-Jarosz (semestr letni)

1

I

 

35

Kulturoznawstwo

dr Agata Kusto

2

I

 

36

Kulturoznawstwo

dr hab. Mariola Tymochowicz, prof. UMCS

3

I

 

37

Kulturoznawstwo

dr hab. Grzegorz Żuk

1

II

 

38

Kulturoznawstwo

dr Agata Rybińska

2

II

 

39

Lingwistyka Stosowana

dr Iwona Machowicz

1

I

 

40

Lingwistyka Stosowana

dr Magdalena Okła

2

I

 

41

Lingwistyka Stosowana

dr Anna Dąbrowska,
mgr Anna Błażukiewicz

3

I

 

42

Lingwistyka Stosowana

dr Agnieszka Matysiak

1

II

 

43

Lingwistyka Stosowana

mgr Agnieszka Stawecka-Kotuła

2

II

 

44

Logopedia z audiologią

dr Magdalena Kozłowska

1

I

 

45

Logopedia z audiologią

dr Wojciech Lipski

2

I

 

46

Logopedia z audiologią

dr Monika Łuszczuk

3

I

 

47

Logopedia z audiologią

dr Joanna Stasiak

1

II

 

48

Logopedia z audiologią

dr Małgorzata Waryszak

2

II

 

49

Pol.-Niem. studia kult.-trans.

dr Marta Michaluk

1

I

 

50

Pol.-Niem. studia kult.-trans.

dr Marta Michaluk

2

I

 

51

Pol.-Niem. studia kult.-trans.

dr Marta Michaluk

3

I

 

52

Portugalistyka

dr Justyna Wiśniewska

1

I

 

53

Portugalistyka

mgr Mirosław Jawor

2

I

 

54

Portugalistyka

dr Agnieszka Kruk

3

I

 

55

Romanistyka

dr hab. Marta Sobieszewska, prof. UMCS

1

I

 

56

Romanistyka

dr hab. Małgorzata Posturzyńska-Bosko

2

I

 

57

Romanistyka

dr hab. Alicja Koziej (gr. francuska), dr Anita Kłos (gr. włoska)

3

I

 

58

Romanistyka

dr hab. Sylwia Kucharuk, prof. UMCS

1

II

 

59

Romanistyka

mgr Barbara Bednarz

2

II

 

60

Rusycystyka

dr hab. Jadwiga Kozłowska-Doda

1

I

 

61.

Rusycystyka

dr Dorota Głuszak

2

I

 

62.

Rusycystyka

dr hab. Petar Sotirov, prof. UMCS

3

I

 

63.

Rusycystyka

dr hab. Kamen Rikev

1

II

 

64.

Rusycystyka

dr Leszek Mikrut 

2

II

 

65

Technologie cyfrowe w animacji kultury

mgr Wojciech Miedziocha

1

I

 

66.

Technologie cyfrowe w animacji kultury

dr Teresa Klimowicz

2

I

 

67.

Technologie cyfrowe w animacji kultury

mgr Martyna Bakun

3

I

 

68.

Technologie cyfrowe w animacji kultury

dr Radosław Bomba, prof. UMCS

1

II

 

69.

Technologie cyfrowe w animacji kultury

dr Beata Maksymiuk-Pacek

2

II

 

70.

Ukrainistyka

dr hab. Anna Choma-Suwała

1

I

 

71.

Ukrainistyka

dr hab. Marek Olejnik

2

I

 

72.

Ukrainistyka

dr hab. Agnieszka Dudek-Szumigaj

3

I

 

73.

Ukrainistyka

dr hab. Marcin Kojder

1

II

 

74.

Ukrainistyka

dr hab. Ihor Nabytovych, prof. UMCS

2

II

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opiekunowie lat studiów w roku akademickim 2021/2022:  

Lp.

Kierunek

Nazwisko i imię opiekuna roku

Rok studiów

Poziom studiów

Starosta roku

1

Anglistyka

dr Konrad Żyśko
  dr Ewelina Prażmo,
dr Agnieszka Bryła-Cruz

1

Gabriela Malowaniec

2

Anglistyka

dr Patrycja Podgajna
mgr Julia Kula

2

Oliwia Sławińska

3

Anglistyka

dr Justyna Galant
dr Marta Komsta

3

Michał Kucharzyk

4

Anglistyka

mgr Katarzyna Góral
mgr Julia Kula

1

II°

Patrycja Rogala
Aleksandra Sobczak

5

Anglistyka

dr Elżbieta Perkowska- Gawlik,
mgr Katarzyna Góral

2

II°

Agnieszka Warchocka

6

Architektura informacji

dr hab. Anna Dymmel

1

Edyta Modrzewska

7

Architektura informacji

dr hab. Alicja Matczuk

2

Jakub Wira

8

Architektura informacji

dr hab. Artur Znajomski

3

Bartłomiej Olechowski

9

Architektura informacji

dr Sebastian Kotuła

1

II°

Michał Dunia

10

Architektura informacji

dr hab. Artur Znajomski

2

II°

Angelika Chęć

11

e-edytorstwo
i techniki redakcyjne

dr Przemysław Kaliszuk

1

Martyna Krzowska

12

e-edytorstwo
i
 techniki redakcyjne

dr Grzegorz Kondrasiuk

2

Dorian Wąsowski

13

e-edytorstwo
techniki redakcyjne

dr hab. Elżbieta Flis-Czerniak, prof. UMCS

3

Weronika Stefańska

14

Filologia polska

dr Katarzyna Sadowska-Dobrowolska

1

Mikołaj Banatowski

15

Filologia polska

dr hab. Ewa Pogonowska-Bezrąk, prof. UMCS

2

Agnieszka Wlazły

16

Filologia polska

dr hab. Adam Siwiec,
prof. UMCS

3

Małgorzata Adamczyk

17

Filologia polska

dr hab. Bogusław Grodzki,
prof. UMCS

1

II°

Karolina Gołoś

18

Filologia polska

dr hab. Agata Skała,
prof. UMCS

2

II°

Natalia Tukiendorf

19

Germanistyka

dr Karolina Miłosz-Szewczyk

1

Amelia Kowalska

20

Germanistyka

dr Beata Kasperowicz-Stążka

2

Aleksandra Kibler

21

Germanistyka

dr Beata Kasperowicz-Stążka

3

Amanda Kwiatkowska

22

Germanistyka

dr Andrzej Materna

1

II°

Kinga Pawłowska

23

Germanistyka

dr Konrad Łyjak

2

II°

Victoria Lanzano

24

Hispanistyka

dr Paulina Nowakowska

1

Paulina Zdybel

25

Hispanistyka

mgr Michał Hułyk

2

Bartłomiej Capała

26

Hispanistyka

dr Anna Werman

3

Katarzyna Nowacka

27

Hispanistyka

dr hab. Beata Brzozowska-Zburzyńska

1

II°

Iga Topyła

28

Hispanistyka

dr Piotr Sorbet

2

II°

Berenika Dzwonkowska

29

Intercultural Communication

mgr Julia Kula

1

II°

Maria Zueva

30

Intercultural Communication

dr Magdalena Grabias

2

II°

Aneta Ostasz

31

Italianistyka

dr Izabela Szantyka

1

Anna Chudzik-Buderecka

32

Kulturoznawstwo

dr Stefan Münch

1

Sandra Prażmowska

33

Kulturoznawstwo

dr hab. Mariola Tymochowicz

2

Julia Łusiak

34

Kulturoznawstwo

dr hab. Marta Kubiszyn

3

Taisiia Huz (starosta),
 Yaroslav Dombrovskyi (zastępca starosty)

35

Kulturoznawstwo

dr Agata Rybińska

1

II°

Kinga Wyskiel

36

Kulturoznawstwo

dr Agnieszka Kościuk-Jarosz

2

II°

Anna Otremba

37

Lingwistyka stosowana

dr Magdalena Okła

1

Narine Martirosyan

38

Lingwistyka stosowana

dr Anna Dąbrowska

2

Katarzyna Piwowarska

39

Lingwistyka stosowana

mgr Anna Błażukiewicz

3

Karolina Spendel

40

Lingwistyka stosowana

mgr Agnieszka Stawecka-Kotuła

1

II°

Natalia Kula,
Cezary Szymanowski

41

Lingwistyka stosowana

mgr Renata Kujawska-Matacz

2

II°

Nina Galant

42

Logopedia
z audiologią

dr Wojciech Lipski

1

Aniela Bogusz

43

Logopedia
z audiologią

dr Monika Łuszczuk

2

Kinga Michałowska
 Alicja Gazda

44

Logopedia
z audiologią

dr Joanna Stasiak

3

Klaudia Neczaj

45

Logopedia z audiologią

dr Małgorzata Waryszak

1

II°

Bartłomiej Kusy

46

Logopedia z audiologią

dr Magdalena Kozłowska

2

II°

Dominika Jarosz

47

Polsko-niemieckie studia kulturowe
 i translatorskie

dr Marta Michaluk

1

Damian Borowski

48

Polsko-niemieckie studia kulturowe
 i translatorskie

dr Marta Michaluk

2

Anna Kempa

49

Polsko-niemieckie studia kulturowe
 i translatorskie

dr Marta Michaluk

3

Natalie Drost

50

Portugalistyka

mgr Mirosław Jawor

1

Wiktoria Witkowska

51

Portugalistyka

mgr Agnieszka Kruk

2

Aleksandra Mucha

52

Portugalistyka

dr Justyna Wiśniewska

3

Mikołaj Piwoński

53

Romanistyka

dr hab. Małgorzata Posturzyńska-Bosko

1

Dawid Birkowski

54

Romanistyka

dr hab. Alicja Koziej (grupy francuskie),
  dr Anita Kłos (grupa włoska)

2

Monika Kolasa

55

Romanistyka

dr hab. Sylwia Kucharuk, prof. UMCS (grupy włoska i francuskie)

3

Natalia Rembisz

56

Romanistyka

mgr Barbara Bednarz

1

II°

Katarzyna Samoń

57

Romanistyka

dr hab. Jolanta Rachwalska von Rejchwald, prof. UMCS

2

II°

Emilia Piłat

58

Rusycystyka

dr Artur Sadecki

1

Anna Marchyk

59

Rusycystyka

dr Ewa Stawinoga

2

Dagmara Sokołowska

60

Rusycystyka

dr Kamen Rikev

3

Mateusz Koszeluk

61

Rusycystyka

dr Leszek Mikrut

1

II°

Yana Nevidomska

62

Rusycystyka

mgr Małgorzata Nakonieczna

2

II°

Ewa Sadura

63

Technologie cyfrowe w animacji kultury

dr Teresa Klimowicz

1

Patryk Nalewajek

64

Technologie cyfrowe w animacji kultury

mgr Martyna Bakun

2

Franciszek Goszczyński

65

Technologie cyfrowe w animacji kultury

dr hab. Radosław Bomba

3

Bartosz Kukier

66

Technologie cyfrowe w animacji kultury

mgr Beata Maksymiuk-Pacek

1

II°

Karolina Rozpędowska

67

Technologie cyfrowe w animacji kultury

dr Michał Bobrowski

2

II°

Łukasz Dziuba

68

Ukrainistyka

 dr hab. Agnieszka Dudek-Szumigaj 

1

Sofija Zaniuk

69

Ukrainistyka

dr hab. Marek Olejnik

2

Władysław Kuchtiuk

70

Ukrainistyka

dr hab. Anna Choma-Suwała

3

Jarosław Zaborny

71

Ukrainistyka

dr hab. Marcin Kojder

1

II°

Alicja Zaporożska

72

Ukrainistyka

Kierownicy seminarium magisterskich

2

II°

Sofiya Stechak

 

 
 

 

dr Stefan Münch