Opiekunowie lat

Opiekunowie lat studiów w roku akademickim 2021/2022 

Lp 

Kierunek 

Nazwisko i imię opiekuna roku 

Rok 

studiów 

Poziom 

studiów 

Starosta roku 

1 

Anglistyka 

Konrad Żyśko, Ewelina Prażmo, Agnieszka Bryła-Cruz 

1 

I 

Gabriela Malowaniec 

2 

Anglistyka 

Patrycja Podgajna Julia Kula 

2 

I 

Oliwia Sławińska 

3 

Anglistyka 

Justyna Galant, Marta Komsta 

3 

I 

Michał Kucharzyk 

4 

Anglistyka 

Katarzyna Góral, Julia Kula 

1 

II 

Patrycja Rogala 
Aleksandra Sobczak 

5 

Anglistyka 

Katarzyna Góral, Elżbieta Perkowska- Gawlik 

2 

II 

Agnieszka Warchocka 

6 

Architektura Informacji 

Anna Sawa 

I 

I 

Małgorzata Marzec 

7 

Architektura Informacji 

Anna Sawa 

 

II 

 

Jakub Wira 

8 

Architektura 

informacji 

Artur Znajomski 

III 

I 

Bartłomiej Olechowski 

9 

Architektura 

Informacji 

Sebastian Kotuła 

I 

II 

Opiekun roku 12 listopada przekazał informację, że nie zna nazwiska starosty roku. 

10 

Architektura 

informacji 

Artur Znajomski 

 

II 

ii 

Angelika Chęć 

11 

e-edytorstwo i 

techniki 

redakcyjne 

Przemysław Kaliszuk 

I 

I 

Martyna Krzowska 

12 

e-edytorstwo i 

techniki 

redakcyjne 

 Grzegorz Kondrasiuk 

II 

I 

Dorian Wąsowski 

13 

e-edytorstwo i 

techniki 

redakcyjne 

Elżbieta Flis- Czerniak 

III 

I 

Weronika Stefańska 

14 

Filologia polska 

Katarzyna Sadowska- Dobrowolska 

I 

I 

Mikołaj Banatowski 

15 

Filologia polska 

 Ewa 

Pogonowska-Bezrąk 

II 

I 

Agnieszka Wlazły 

16 

Filologia polska 

Adam Siwiec 

III 

I 

Małgorzata Adamczyk 

17 

Filologia polska 

Bogusław Grodzki 

I 

ii 

Karolina Gołoś 

18 

Filologia polska 

Agata Skała 

II 

ii 

Natalia Tukiendorf 

19 

Germanistyka 

 Karolina Miłosz- Szewczyk 

I 

I 

Amelia Kowalska 

20 

Germanistyka 

Beata 

Kasperowicz-Stążka 

II 

I 

Aleksandra Kibler 

21 

Germanistyka 

Beata Kasperowicz-Stążka 

III 

I 

Amanda Kwiatkowska 

22 

Germanistyka 

Andrzej Materna 

I 

ii 

Kinga Pawłowska 

23 

Germanistyka 

Konrad Łyjak 

II 

ii 

Victoria Lanzano 

24 

Hispanistyka 

Paulina Nowakowska 

I 

I 

 Paulina Zdybel 

25 

Hispanistyka 

Michał Hułyk 

II 

I 

 Bartłomiej Capała 

26 

Hispanistyka 

Anna Werman 

 

III 

I 

 Katarzyna Nowacka 

27 

Hispanistyka 

Beata Brzozowska- Zburzyńska 

I 

II 

 Iga Topyła 

28 

Hispanistyka 

Piotr Sorbet 

II 

II 

 Berenika Dzwonkowska 

29 

Intercultural 

Communication 

Julia Kula 

I 

II 

Maria Zueva 

30 

Intercultural 

Communication 

Magdalena Grabias 

II 

II 

Aneta Ostasz 

31 

Italianistyka 

Izabela Szantyka 

I 

I 

Anna Chudzik-Buderecka 

32 

Italianistyka 

Anita Kłos 

II 

I 

 Izabela Rarak 

33 

Italianistyka 

Sylwia Kucharuk 

III 

I 

 Anita Róg-Bindacz 

34 

Kulturoznawstwo 

Stefan Munch 

I 

I 

Sandra Prażmowska 

35 

Kulturoznawstwo 

Mariola Tymochowicz 

II 

I 

Julia Łusiak 

36 

Kulturoznawstwo 

Marta Kubiszyn 

III 

I 

Taisiia Huz (starosta) 

Yaroslav Dombrovskyi (zastępca starosty) 

37 

Kulturoznawstwo 

Agata Rybińska 

I 

II 

Kinga Wyskiel 

38 

Kulturoznawstwo 

Agnieszka Kościuk-Jarosz 

II 

II 

Anna Otremba 

39 

Lingwistyka 

Stosowana 

Magdalena Okła 

I 

I 

Narine Martirosyan 

40 

Lingwistyka 

Stosowana 

Anna Dąbrowska 

II 

I 

Katarzyna Piwowarska 

41 

Lingwistyka 

Stosowana 

Anna Błażukiewicz 

III 

I 

Karolina Spendel 

42 

Lingwistyka 

Stosowana 

Agnieszka StaweckaKotuła 

 

I 

II 

Natalia Kula 
Cezary Szymanowski 

43 

Lingwistyka 

Renata Kujawska-Matacz 

II 

II 

Nina Galant 

44 

Logopedia z audiologią 

Wojciech Lipski 

 

I 

Aniela Bogusz 

45 

Logopedia z audiologią 

Monika Łuszczuk 

II 

I 

Kinga Michałowska 

Alicja Gazda 

46 

Logopedia z audiologią 

Joanna Stasiak 

III 

I 

Klaudia Neczaj 

47 

Logopedia z audiologią 

Małgorzata Waryszak 

I 

II 

Bartłomiej Kusy 

48 

Logopedia z audiologią 

Magdalena Kozłowska 

II 

II 

 
Dominika Jarosz 

49 

Pol.-Niem. studia kult.-trans. 

Marta Michaluk 

1 

I 

Damian Borowski 

50 

Pol.-Niem. studia kult.-trans. 

 

Pol-Niem. Studia kult.-trans 

Marta Michaluk 

 

 

Marta Michaluk 

II 

 

 

III 

I 

 

 

I 

Anna Kempa 

 

 

Natalie Drost 

51 

Portugalistyka 

Mirosław Jawor 

I 

I 

Wiktoria Witkowska 

52 

Portugalistyka 

Agnieszka Kruk 

II 

I 

 Aleksandra Mucha 

53 

Portugalistyka 

Justyna Wiśniewska 

III 

 

I 

 

 Mikołaj Piwoński  

54 

 

Romanistyka 

Małgorzata Posturzyńska-Bosko 

I 

I 

 Dawid Birkowski 

55 

Romanistyka 

Alicja Koziej 

II 

I 

 Monika Kolasa 

56 

Romanistyka 

Sylwia Kucharuk 

III 

I 

 Natalia Rembisz 

57 

Romanistyka 

Barbara Bednarz 

I 

II 

 Katarzyna Samoń 

58 

Romanistyka 

Jolanta Rachwalska von Rejchwald 

II 

II 

Emilia Piłat 

59 

 

Rusycystyka 

Artur Sadecki 

I 

I 

Anna Marchyk 

61 

 

 

Rusycystyka 

Ewa Stawinoga 

II 

I 

Dagmara Sokołowska 

62 

Rusycystyka 

Kamen Rikev 

III 

I 

Mateusz Koszeluk 

 

63 

 

Rusycystyka 

Leszek Mikrut 

I 

II 

Yana Nevidomska 

64 

Rusycystyka 

Małgorzata 

Nakonieczna 

II 

II 

Ewa Sadura 

65 

Technologie cyfrowe w animacji kultury 

Teresa Klimowicz 

I 

I 

Patryk Nalewajek 

66 

Technologie cyfrowe w animacji kultury 

Martyna Bakun 

II 

I 

Franciszek Goszczyński 

67 

Technologie cyfrowe w animacji kultury 

Radosław Bomba 

III 

I 

Bartosz Kukier 

68 

Technologie cyfrowe w animacji kultury 

Beata Maksymiuk-Pacek 

I 

II 

Karolina Rozpędowska 

69 

Technologie 

cyfrowe 

Michał Bobrowski 

II 

II 

Łukasz Dziuba 

70 

Ukrainistyka 

Agnieszka Dudek-Szumigaj 

I 

I 

 Sofija Zaniuk 

71 

 

Ukrainistyka 

Marek Olejnik 

II 

I 

Władysław Kuchtiuk 

72 

Ukrainistyka 

Anna Choma- Suwała 

 

III 

 

I 

Jarosław Zaborny 

73 

Ukrainistyka 

Marcin Kojder 

I 

 

II 

 Alicja Zaporożska 

74 

 

 

 

Ukrainistyka 

Kierownicy seminarium magisterskich 

 

 

II 

 

 

II 

Sofija Steczak