Obsługa kierunków

W związku z trwającą pandemią COVID-19  stacjonarna obsługa interesantów
ograniczona jest do
niezbędnego minimum.

 Wszelkie sprawy prosimy załatwiać mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem starostów roku.

 W przypadku konieczności osobistej obecności w dziekanacie, należy umówić się na konkretny dzień i godzinę.

 

Podział obsługi kierunków od roku akademickiego 2021/2022:


Studia doktoranckie  mgr Magdalena Jabłońska-Kwiecień, p. 037, tel. 81-537-27-57


Anglistyka I° mgr Magdalena Gajek,   p. 030,   tel. 81-537-27-53


Anglistyka II°  mgr Iwona Tsanev,    p. 030,   tel. 81-537-27-53


Architektura informacji I° mgr Iwona Tsanev,    p. 030,   tel. 81-537-27-53


Architektura informacji II° mgr Iwona Tsanev,    p. 030,   tel. 81-537-27-53


E-edytorstwo i techniki redakcyjne I°  mgr Magdalena Gajek,   p. 030,   tel. 81-537-27-53


Filologia polska I°  lic. Paulina Misztal, p. 029, tel. 81-537-27-63


Filologia polska II°  lic. Paulina Misztal    p. 029,   tel. 81-537-27-63


Germanistyka I°   mgr Iwona Tsanev,    p. 030,   tel. 81-537-27-53


Germanistyka II° mgr Katarzyna Tomczyk,  p. 028,   tel. 81-537-27-67


Hispanistyka   lic. Aneta Wesołowska, p. 029,   tel. 81-537-27-54


Hispanistyka II° mgr Katarzyna Tomczyk,  p. 028,   tel. 81-537-27-67


Italianistyka I°  lic. Paulina Misztal, p. 029, tel. 81-537-27-63


Komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy/Intercultural communication in education and the work place II°                                           mgr Katarzyna Tomczyk,   p. 028,    tel. 81-537-27-67


Kulturoznawstwo I°     lic. Paulina Misztal p. 029,   tel. 81-537-27-63


Kulturoznawstwo II°     mgr Katarzyna Czechowska  p. 024,   tel. 81-537-53-79


Lingwistyka stosowana I°     mgr Małgorzata Karpińska   p. 028,   tel. 81-537-27-67


Lingwistyka stosowana II°     mgr Małgorzata Karpińska   p. 028,   tel. 81-537-27-67


Logopedia z audiologią I°     lic. Aneta Wesołowska,   p. 029,   tel. 81-537-27-54


Logopedia z audiologią II°     lic. Aneta Wesołowska,   p. 029,   tel. 81-537-27-54


Polsko niemieckie studia kulturowe i translatorskie     lic. Paulina Misztal,    p. 029,   tel. 81-537-27-63


Portugalistyka studia portugalsko-brazylijskie      lic. Aneta Wesołowska,   p. 029,   tel. 81-537-27-54


Portugalistyka II°     mgr Magdalena Gajek,   p. 030,   tel. 81-537-27-53


Romanistyka I°     lic. Paulina Misztal, p. 029, tel. 81-537-27-63


Romanistyka II°    mgr Magdalena Gajek,   p. 030,   tel. 81-537-27-53


Rusycystyka I°     mgr Katarzyna Tomczyk,  p. 028,  tel. 81-537-27-67


Rusycystyka II°     mgr inż. Justyna Majczak,  p. 024,   tel. 81-537-28-91


Technologie cyfrowe w animacji kultury I°  mgr Katarzyna Tomczyk,  p. 028,   tel. 81-537-27-67


Technologie cyfrowe w animacji kultury II°  mgr Katarzyna Tomczyk,  p. 028,   tel. 81-537-27-67


Ukrainistyka I°  mgr Iwona Tsanev,    p. 030,   tel. 81-537-27-53


Ukrainistyka II° mgr Iwona Tsanev,    p. 030,   tel. 81-537-27-53


 

Świadczenia socjalne dla studentów i doktorantów:
mgr inż. Justyna Majczak pok. 024, tel. 81-537-28-91