Obsługa kierunków

W związku z trwającą pandemią COVID-19  stacjonarna obsługa interesantów
ograniczona jest do
niezbędnego minimum.

 Wszelkie sprawy prosimy załatwiać mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem starostów roku. W przypadku konieczności osobistej obecności w dziekanacie, należy umówić się na konkretny dzień i godzinę.

Podział obsługi kierunków od roku akademickiego 2021/2022:


Studia doktoranckie  mgr Magdalena Jabłońska-Kwiecień, p. 037, tel. 81-537-27-57


Anglistyka I°  mgr Magdalena Gajek, p. 030, tel. 81-537-27-53


Anglistyka II°  mgr Iwona Tsanev, p. 030, tel. 81-537-27-53


Architektura informacji I°  mgr Iwona Tsanev, p. 030, tel. 81-537-27-53


Architektura informacji II°  mgr Iwona Tsanev, p. 030, tel. 81-537-27-53


E-edytorstwo i techniki redakcyjne I°  mgr Magdalena Gajek, p. 030, tel. 81-537-27-53


Filologia polska I°  lic. Paulina Misztal, p. 029, tel. 81-537-27-63


Filologia polska II°  lic. Paulina Misztal, p. 029, tel. 81-537-27-63


Germanistyka I°  mgr Iwona Tsanev, p. 030, tel. 81-537-27-53


Germanistyka II°  mgr Magdalena Drabik, p. 028, tel. 81-537-27-67


Hispanistyka   lic. Aneta Wesołowska, p. 029, tel. 81-537-27-54


Hispanistyka II°  mgr Magdalena Drabik, p. 028, tel. 81-537-27-67


Italianistyka I°  lic. Paulina Misztal, p. 029, tel. 81-537-27-63


Komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy II°/ Intercultural Communication in Education and the Workplace (MA) mgr Katarzyna Tomczyk, p. 026, tel. 81-537-28-67


Kulturoznawstwo I°  lic. Paulina Misztal, p. 029, tel. 81-537-27-63


Kulturoznawstwo II°  mgr Katarzyna Czechowska, p. 13 (obok Sali Obrad RW), tel. 81-537-53-79


Lingwistyka stosowana I°  mgr Anna Fota, p. 028, tel. 81-537-27-67


Lingwistyka stosowana II°  mgr Anna Fota, p. 028, tel. 81-537-27-67


Logopedia z audiologią I°  lic. Aneta Wesołowska, p. 029, tel. 81-537-27-54


Logopedia z audiologią II°  lic. Aneta Wesołowska, p. 029, tel. 81-537-27-54


Polsko niemieckie studia kulturowe i translatorskie   lic. Paulina Misztal, p. 029, tel. 81-537-27-63


Portugalistyka studia portugalsko-brazylijskie I°  lic. Aneta Wesołowska, p. 029, tel. 81-537-27-54


Portugalistyka II°  mgr Magdalena Gajekp. 030, tel. 81-537-27-53


Romanistyka I°  lic. Paulina Misztal, p. 029, tel. 81-537-27-63


Romanistyka II°  mgr Magdalena Gajek, p. 030, tel. 81-537-27-53


Rusycystyka I°  mgr Magdalena Drabik, p. 028, tel. 81-537-27-67


Rusycystyka II°  mgr inż. Justyna Majczak, p. 13 (obok Sali Obrad RW), tel. 81-537-28-91


Technologie cyfrowe w animacji kultury I°  mgr Magdalena Drabik, p. 028, tel. 81-537-27-67


Technologie cyfrowe w animacji kultury II°  mgr Magdalena Drabik, p. 028, tel. 81-537-27-67


Ukrainistyka I°  mgr Iwona Tsanev, p. 030, tel. 81-537-27-53


Ukrainistyka II°  mgr Iwona Tsanev, p. 030, tel. 81-537-27-53


Świadczenia socjalne dla studentów i doktorantów:

mgr inż. Justyna Majczak, pok. 13 (obok Sali Obrad RW), tel. 81-537-28-91