Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Katarzyna Sadowska-Dobrowolska

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA SEMANTYKI, PRAGMATYKI I TEORII JĘZYKA
Telefon
081-537-26-90
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Szanowni Państwo,


konsultacje w sesji letniej odbywają się w trybie zdalnym, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Jestem do Państwa dyspozycji w następujących terminach:


22.06. (wtorek): godz. 13.00-14.30


29.06; 06.07 i 13.07 (wtorki): godz. 10.00-11.30


środy: godz. 10.00-12.00


UWAGA!


Z przyczyn ode mnie niezależnych muszę przełożyć konsultacje z dnia 30.06 (środa) na czwartek (01.07). Godziny pozostają bez zmian, tj. 10.00-12.00. Przypominam również o możliwości indywidualnego umawiania się na rozmowę.

Kod potrzebny do spotkania to: 7wkesc6


W razie problemów z połączeniem lub innych pytań czy wątpliwości, proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.


Zapraszam


 


 

Działalność naukowa

Udział w realizacji projektów badawczych:

1. Kierownik grantu wydziałowego „Młoda Kadra” (VI 2012r – XII 2013 r.). Tytuł projektu: Semantyka przekładu – rola konotacji w przekładzie

2. Członek grantu NPRH nr 12H 12 0202 81pt. Alternatywne sposoby kształtowania obrazu świata w systemie językowym i tekstach (III 2013 – III2016 ). Kierownik grantu: prof. dr hab. Ryszard Tokarski

3. Grant wydziałowy dla młodej kadry i doktorantów na 2016 r. Tytuł projektu: Gra z tłumaczem, gra tłumacza – przekład gier językowych w świetle współczesnych teorii semantycznych.

4. Grant wydziałowy dla młodej kadry i doktorantów na 2017 r. Tytuł projektu: Komizm językowy w przekładzie.

Publikacje:

 I. Monografie:

 1. Wacław Mrozowski. Językowe studium choroby i śmierci, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2013.

II.    Artykuły i rozprawy:

 1. Poetyckie konceptualizacje SMUTKU w poezji Józefa Łobodowskiego, [w:] Z zagadnień leksykalno-semantycznch, red. B. Milewska, S. Rzedzicka, Gdańsk: Wydawnictwo UG 2009, s. 83-90.
 2. O semantyce rozumienia Charlesa Fillmore’a jako metodzie opisu interpretacji tekstu, [w:] „ Biblioteka LingVariów”, tom 3: Język z różnych stron widziany, red. M. Skarżyński, A. Czelakowska, Kraków: Księgarnia Akademicka 2009, s. 117-122.
 3. Jak to opisać? O metodologicznych możliwościach analizy i opisu emocji w języku (na przykładzie tęsknoty w twórczości Józefa Łobodowskiego), [w:] Tęsknota. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji, red. B. Płonka-Syroka, J. Radziszewska, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum 2010, s. 39-49.
 4. Rzecz o „atamanie Łobodzie” – ukraińskie motywy i inspiracje w twórczości Józefa Łobodowskiego. [w:] „Науковий Вісник Волинського національного ун Українки” 11, 2010, s. 222-228.
 5. Pod płaszczem nocy. O czasie, przestrzeni i świadomości w poezji Wacława Mrozowskiego, [w:] Język pisarzy: problemy słownictwa tom 3, red. A. Kozłowska, T. Korpysz, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2011, s. 139-155.
 6. Poetycki świat Wacława Mrozowskiego jako amalgamiczna przestrzeń nocy, snu i śmierci, [w:] Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji IV: Metafory i amalgamaty pojęciowe, red. M. Cichmińska, I. Matusiak-Kempa, Olsztyn: Wydawnictwo UWM 2012, s. 264-276.
 7. Przekład jako forma międzykulturowego dialogu, [w:] Dialog kultur VII, red. Richterek O., Půža M., Garamon, Hradec Králové, 2013, s.387-393.
 8. The cultural dimension in the process of translation. [w:] Agapova Sofia (ed.), Jurnal of International Scientific Publications: Language, Individual & Society, Info Invest LTD, Bulgaria, 2013, vol.7, part I, s. 193-204.
 9. Kulturowa motywacja przekładu, [w:] Linguistica Copernicana 2 (10)/2013, UMK Toruń, 2013, s. 217-233
 10. LeTour de Pologne d’Astérix?, [w :] Traduire, Nº 225, 2015, 49-65.
 11. Lingwistyczne aspekty przekładu [w:] Interpretácie sveta v jaazyku, P. Káša, R. Tokarski, M. Vojteková (red.),Univerzity v Prešove, Prešov 2015, s. 220-229.
 12. Między orygianłem a przekładem – tłumaczenie jako działanie na tekście [w:] Działania na tekście. Przekład – redagowanie – ilustrowanie,St. Niebrzegowska- Bartmińsa, M. Nowosad-Bakalarczyk (red.), Wyd. UMCS Lublin, 2015, s. 73-87.
 13. Traduction ancrée dans la culture : les connotations linguistiques comme un défi traductologique [w:] Traduire les (Non)-Dits, Sonia Berbinski (ed.), Éditions universitaires, Saarbrücken, Allemagne, 2016, s.83-93.
 14. Narracyjność informacji medialnej (polsko-francuska analiza porównawcza) [w:] Współczesne Media: media informacyjne, Iwona Hoffman, Danuta Kępa-Figura (red.), Wyd. UMCS, Lublin, 2016, tom 2,s. 197-215.
 15. Śladami kultury i obyczaju - o aluzji socjo-kulturowej w przekładzie [w:] Przestrzenie przekładu, Jolanta Labocha-Kruglik, Oksana Małysa (red.), Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec, 2016, s. 89-104.
 16. Znaczenie analizy językowej w przekładzie, [w:] Barwy słów. Studia lingwistyczno-kulturowe, Dorota Filar, Piotr Krzyżanowski (red.), Wydawnictwo UMCS, 2017, s. 671-686.
 17. Świat prze(d)stawiony w tłumaczeniu. O modyfikacjach struktury znaczeniowej  tekstu w przekładzie [w:]  Przestrzenie przekładu II, Jolanta Lubocha-Kruglik, Oksana Małysa (red.), Wydawnictwo UŚ, 2017, s. 111-122.