Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Grzegorz Kondrasiuk

O sobie

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Współczesnej Literatury i Kultury Polskiej (Instytut Filologii Polskiej UMCS w Lublinie), teatrolog, dramaturg, krytyk teatralny. Redaktor portalu e-teatr.pl (Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie).

Współautor książki Scena Lublin. Autor koncepcji i redaktor pierwszego w języku polskim naukowego opracowania na temat cyrku: Cyrk w świecie widowisk. Autor artykułów, esejów, recenzji, wywiadów opublikowanych m. in. w „Akcencie”, „Didaskaliach”, „Do Rzeczy”, „Gazecie Wyborczej – Lublin”, „Kontekstach”, „Kresach”, „Pamiętniku Teatralnym”, „Scenie”, „Teatrze”. Od 2021 stały felietonista miesięcznika „Teatr”.

Współorganizator międzynarodowych konferencji Nowy Cyrk i Sztuka w Przestrzeni Publicznej (2014), Taniec i awangarda w Europie Środkowo-Wschodniej (2017, w ramach otwarcia programu Niepodległa – obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości), Cyrk: genealogie, imaginaria, translacje (2020, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie).

Jako dramaturg współpracował m. in. ze Sceną Prapremier InVitro (Zły, wspólnie z Dariuszem Jeżem, reż. Łukasz Witt-Michałowski, 2009); Lubelskim Teatrem Tańca (Hello Kitty, chor. Wojciech Kaproń, 2012; Ostatnie solo R., chor. Ryszard Kalinowski, 2017), Teatrem Starym w Lublinie (Żywi i umarli, czyli Bandyci w Piekle - na podstawie melodramy fantastycznej Stanisława Krzesińskiego, reż. Joanna Lewicka, 2017), Teatrem Muzycznym w Lublinie (Kraina uśmiechu Franza Lehára, reż. Joanna Lewicka, 2019).

W latach 2008-2010 członek zespołu Lublin ESK 2016, w którym – pod kierownictwem Dragana Klaica – redagował wnioski aplikacyjne do konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 (Lublin ESK 2016 – Aplikacja, Lublin ESK 2016 – Aplikacja Finałowa). Współtwórca i do 2014 redaktor naczelny magazynu kulturalnego kulturaenter.pl wydawanego przez Warsztaty Kultury w Lublinie. W latach 2008-2014 (od momentu powstania Warsztatów Kultury) współtworzył program tej instytucji, pracując m.in. przy wielu edycjach lubelskiej Nocy Kultury, cyklu wystawienniczym kuratorowanym przez Zbigniewa Sobczuka i programie współpracy kulturalnej z Ukrainą i innymi krajami Europy Wschodniej (Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego, biennale Ukraiński Zriz, działania Fundacji Transkultura). Redaktor współpracujący z rocznikiem „Studia Choreologica”. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015). Przewodniczący Komisji Stypendialnej Prezydenta Miasta Lublina (od 2017). Członek Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych i Polskiego Forum Choreologicznego. 


Działalność naukowa

GRZEGORZ KONDRASIUK - CV NAUKOWE, PUBLICYSTYCZNE, ARTYSTYCZNE (PEŁNE)

 

Dorobek (wybór):

 

I. 

MONOGRAFIE

1. Cyrk w świecie widowisk, red. Grzegorz Kondrasiuk, Lublin 2017. książka do pobrania w formacie PDFrecenzja

2. Scena Lublin, Lublin 2017 (wspólnie z: Dominik Gac, Jarosław Cymerman). link

3. Opis przedstawienia teatralnego jako problem teatrologiczny. Lektura spektakli Grzegorza Jarzyny i Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. Rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Rzewuskiej, Zakład Teatrologii UMCS, Lublin 2008.

 

ARTYKUŁY NAUKOWE, ESEISTYKA

1. Konfrontacje, albo co jest w Polsce do zademonstrowania?, „Teatr” 2018, nr 12.

2. Niecała. Rena Targońska, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa" 2018, nr 1-2 (wspólnie z: Dominik Gac)

3. Wojciech Klimczyk, Wirus mobilizacji… [recenzja], „Pamiętnik Teatralny” 2018, z. 1-2.

4. O cyrku w świecie widowisk [wstęp], w: Cyrk w świecie widowisk, red. Grzegorz Kondrasiuk, Lublin 2017.

5. Powrót cyrku, „Teatr” 2017, nr 11.

6. Cyrk – ciało – muzyka – performans, w: Ciało – muzyka – performans, red. Jacek Mikołajczyk, Maria Popczyk, Katowice 2017.

7. Taniec, Wschód, contemporary i znak zapytania, „Didaskalia“ nr 127, 2015.

8. Świadomość Terpsychory. Nowe spojrzenia na taniec współczesny, „Akcent" nr 3, 2015.

9. „Water on Mars”. Żonglując chaosem, „Didaskalia” nr 123, 2014.

10. Klucze i wytrychy. Muzyczność według Włodzimierza Staniewskiego; w: Muzyczność w dramacie i teatrze, red. Elżbieta Rzewuska, Jarosław Cymerman, Lublin 2013.

11. Publiczne instytucje kultury. Obszary nieciągłości; w: Po co nam centra kultury?, red. Grzegorz Kondrasiuk, Olga M. Marcinkiewicz, Bydgoszcz-Lublin-Gdańsk 2012. (http://issuu.com/labkultury/docs/po_co_nam_centra_kultury-issuu ).

12. ESK, wiedza kultury, instrumentalizacja; w: Kultura wiedzy, red. Piotr Celiński, Jan P. Hudzik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

13. Z ojca syn, „Dialog” nr 11, 2009.

14. Pożegnanie z esejem, „Scena” nr 4, 2007.

15. Kobiecość, teatr i znak zapytania, „Akcent” nr 4, 2007.

16. Bezsenność eseisty, „Akcent” nr 2, 2007.

17. Lubelskie teatralne bezrybie AD 2006, „Lublin. Kultura i społeczeństwo”, 1-2, 2007.

18. Żarliwość i analiza, „Akcent” nr 1, 2006.

19. Wybór miejsca. Przestrzeń gry i gra z przestrzenią w teatrze Włodzimierza Staniewskiego, w: Przestrzeń w dramacie, teatrze i sztukach plastycznych, red. Wojciech Baluch, Dominika Łarionow, Michał Lachman, Księgarnia Akademicka Kraków 2006.

 

II. OPRACOWANIA REDAKCYJNE

1. J. Cymerman, D. Gac, G. Kondrasiuk, Scena Lublin, Lublin 2017.

2. Cyrk w świecie widowisk, red. Grzegorz Kondrasiuk, Lublin 2017.

3. 1317-2017. 700 lat Lublina. Wielki Jubileusz, [edycja 2], red. Grzegorz Kondrasiuk z zesp., Lublin 2017, ss. 252.

4. Po co nam centra kultury?, red. Grzegorz Kondrasiuk, Olga M. Marcinkiewicz, Bydgoszcz-Lublin-Gdańsk, 2012. (http://issuu.com/labkultury/docs/po_co_nam_centra_kultury-issuu )

5. „Kultura Enter” – Almanach. Koncepty miejskie 2008-2012; red. Grzegorz Kondrasiuk, Marcin Skrzypek, Jarosław Cymerman, Katarzyna Hołda, Paweł Laufer, Lublin 2012.

6. Конгресс Культуры Восточного Партнерства, Eastern Partnership Culture Congress, Lublin, 2011.

7. Lublin - Europejska Stolica Kultury 2016. Aplikacja finałowa, red. Grzegorz Kondrasiuk, Michał Miłosz Zieliński, Urząd Miasta Lublin, Lublin 2011.

8. Lublin - Europejska Stolica Kultury 2016. Aplikacja, red. Grzegorz Kondrasiuk, Marcin Skrzypek, Amy Brouillette, Urząd Miasta Lublin, Lublin 2010.

9. Jan Świdziński, Konteksty, Galeria Labirynt, Lublin 2010.

10. Ukraiński przekrój: sztuka współczesna Ukrainy – Ukraïn'skij zriz: sučasne mistectvo Ukraïni, wstęp Volodimir Kaufman; red. Lìda Savčenko-Duda, Grzegorz Kondrasiuk, przekład Ûrko Izdrik, et al, Lwów-Lublin 2010.

 

III. WSPÓŁPRACA DRAMATURGICZNA.

1. „Zły”, Dariusz Jeż, Grzegorz Kondrasiuk, reż. Łukasz Witt-Michałowski, Scena Prapremier InVitro - Teatr Centralny, 2009, „Malo”, Dariusz Jez y Grzegorz Kondrasiuk, reż. Lilianne Lugo, Havana 2013.

2. „All inclusive”, Grzegorz Kondrasiuk, Arkadiusz Ziętek, spektakl w ramach projektu „Dramatyczne zmiany klimatu”. Lublin - Praga - Berlin, 2011.

3. „Hello Kitty”, Lubelski Teatr Tańca. Choreografia Wojciech Kaproń, dramaturgia Grzegorz Kondrasiuk,  Centrum Kultury w Lublinie 2012.

4. „Ostatnie solo R.”, Lubelski Teatr Tańca. Koncepcja, choreografia, wykonanie: Ryszard Kalinowski; Współpraca dramaturgiczna: Grzegorz Kondrasiuk. Na motywach „Ostatniej taśmy” S. Becketta i spektaklu „DC 5861494” w choreografii Hanny Strzemieckiej (2000), Centrum Kultury w Lublinie 2017.

5. „Żywi i umarli, czyli Bandyci w Piekle - na podstawie melodramy fantastycznej Stanisława Krzesińskiego", Reżyseria: Joanna Lewicka; Dramaturgia: Jarosław Cymerman, Grzegorz Kondrasiuk. Teatr Stary w Lublinie - Fundacja Teatricon, Lublin 2017.

6. „Kraina uśmiechu” , libretto: Ludwig Herzer, Fritz Lohner, muzyka: Franz Lehar, reżyseria: Joanna Lewicka, kierownictwo muzyczne: Przemysław Fiugajski, opieka literacka: Grzegorz Kondrasiuk. Teatr Muzyczny w Lublinie 2019.Załączniki