Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Grzegorz Kondrasiuk

O sobie

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Współczesnej Literatury i Kultury Polskiej (Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Wydział Filologiczny UMCS w Lublinie), teatrolog, dramaturg, krytyk teatralny. Sekretarz redakcji portalu e-teatr.pl (Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie).

Współautor książki Scena Lublin. Autor koncepcji i redaktor pierwszego w języku polskim naukowego opracowania na temat cyrku: Cyrk w świecie widowisk. Autor artykułów, esejów, recenzji, wywiadów opublikowanych m. in. w „Akcencie”, „Didaskaliach”, „Do Rzeczy”, „Gazecie Wyborczej – Lublin”, „Kontekstach”, „Kresach”, „Pamiętniku Teatralnym”, „Scenie”, „Teatrze”. Od 2021 stały felietonista miesięcznika „Teatr”.

Współorganizator międzynarodowych konferencji Nowy Cyrk i Sztuka w Przestrzeni Publicznej (2014), Taniec i awangarda w Europie Środkowo-Wschodniej (2017, w ramach otwarcia programu Niepodległa – obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości), Cyrk: genealogie, imaginaria, translacje (2020, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie), The Animal on Stage: Cultural Performances (2021, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie).

Jako dramaturg współpracował m. in. ze Sceną Prapremier InVitro (Zły, wspólnie z Dariuszem Jeżem, reż. Łukasz Witt-Michałowski, 2009); Lubelskim Teatrem Tańca (Hello Kitty, chor. Wojciech Kaproń, 2012; Ostatnie solo R., chor. Ryszard Kalinowski, 2017), Teatrem Starym w Lublinie (Żywi i umarli, czyli Bandyci w Piekle - na podstawie melodramy fantastycznej Stanisława Krzesińskiego, reż. Joanna Lewicka, 2017), Teatrem Muzycznym w Lublinie (Kraina uśmiechu Franza Lehára, reż. Joanna Lewicka, 2019).

W latach 2008-2010 członek zespołu Lublin ESK 2016, w którym – pod kierownictwem Dragana Klaica – redagował wnioski aplikacyjne do konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 (Lublin ESK 2016 – Aplikacja, Lublin ESK 2016 – Aplikacja Finałowa). Współtwórca i do 2014 redaktor naczelny magazynu kulturalnego kulturaenter.pl wydawanego przez Warsztaty Kultury w Lublinie. W latach 2008-2014 (od momentu powstania Warsztatów Kultury) współtworzył program tej instytucji, pracując m.in. przy wielu edycjach lubelskiej Nocy Kultury, cyklu wystawienniczym kuratorowanym przez Zbigniewa Sobczuka i programie współpracy kulturalnej z Ukrainą i innymi krajami Europy Wschodniej (Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego, biennale Ukraiński Zriz, działania Fundacji Transkultura). Redaktor współpracujący z rocznikiem „Studia Choreologica”. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015). Przewodniczący Komisji Stypendialnej Prezydenta Miasta Lublina (2017-2020). Członek Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych i Polskiego Forum Choreologicznego.


Działalność naukowa

GRZEGORZ KONDRASIUK - CV NAUKOWE, PUBLICYSTYCZNE, ARTYSTYCZNE (PEŁNE)

 

Dorobek (wybór):

 

I. 

MONOGRAFIE

1. Cyrk w świecie widowisk, red. Grzegorz Kondrasiuk, Lublin 2017.

2. Scena Lublin, Lublin 2017 (wspólnie z: Dominik Gac, Jarosław Cymerman).

3. Opis przedstawienia teatralnego jako problem teatrologiczny. Lektura spektakli Grzegorza Jarzyny i Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. Rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Rzewuskiej, Zakład Teatrologii UMCS, Lublin 2008.

 

ARTYKUŁY NAUKOWE, ESEISTYKA

1. [Hasła] akrobatyka, charakteryzacja/makijaż w tańcu, Grupa Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej/Lubelski Teatr Tańca, Konfrontacje Teatralne, kostium w tańcu, Kujawa Teresa, Litwa, Łotwa, Międzynarodowe Prezentacje Współczesnych Form Tanecznych, Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca, nowy cyrk, Plisiecka Maja, rekwizyt, spektakl taneczny, Śląski Teatr Tańca, Ukraina, w: Słownik tańca współczesnego, red. Małgorzata Leyko, Joanna Szymajda przy współpracy Tomasza Ciesielskiego, Łódź 2022.

2. Ekoteatr po naturze, „Teatr” 2022, nr 5.

3. Lata chude, ale bardzo ciekawe, „Teatr” 2020, nr 4.

4. Gimnastyka, sport, akrobatyka cyrkowa – a taniec w międzywojennej Warszawie, w: Taniec w Warszawie – sztuka tańca i choreografii w XX i XXI wieku, red. Marta Seredyńska, Warszawa 2019.

5. Socmodernizm i historia polskiego tańca. Rekonesans, „Studia Choreologica” 2019, vol. XX.

6. Konfrontacje, albo co jest w Polsce do zademonstrowania?, „Teatr” 2018, nr 12.

7. Niecała. Rena Targońska, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa" 2018, nr 1-2 (wspólnie z: Dominik Gac)

8. Wojciech Klimczyk, Wirus mobilizacji… [recenzja], „Pamiętnik Teatralny” 2018, z. 1-2.

9. O cyrku w świecie widowisk [wstęp], w: Cyrk w świecie widowisk, red. Grzegorz Kondrasiuk, Lublin 2017.

10. Cyrk – ciało – muzyka – performans, w: Ciało – muzyka – performans, red. Jacek Mikołajczyk, Maria Popczyk, Katowice 2017.

11. Taniec, Wschód, contemporary i znak zapytania, „Didaskalia“ nr 127, 2015.

12. Świadomość Terpsychory. Nowe spojrzenia na taniec współczesny, „Akcent" nr 3, 2015.

13. „Water on Mars”. Żonglując chaosem, „Didaskalia” nr 123, 2014.

14. Klucze i wytrychy. Muzyczność według Włodzimierza Staniewskiego; w: Muzyczność w dramacie i teatrze, red. Elżbieta Rzewuska, Jarosław Cymerman, Lublin 2013.

15. Publiczne instytucje kultury. Obszary nieciągłości; w: Po co nam centra kultury?, red. Grzegorz Kondrasiuk, Olga M. Marcinkiewicz, Bydgoszcz-Lublin-Gdańsk 2012. (http://issuu.com/labkultury/docs/po_co_nam_centra_kultury-issuu ).

16. ESK, wiedza kultury, instrumentalizacja; w: Kultura wiedzy, red. Piotr Celiński, Jan P. Hudzik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

17. Z ojca syn, „Dialog” nr 11, 2009.

18. Pożegnanie z esejem, „Scena” nr 4, 2007.

19. Kobiecość, teatr i znak zapytania, „Akcent” nr 4, 2007.

20. Bezsenność eseisty, „Akcent” nr 2, 2007.

21. Lubelskie teatralne bezrybie AD 2006, „Lublin. Kultura i społeczeństwo”, 1-2, 2007.

22. Żarliwość i analiza, „Akcent” nr 1, 2006.

23. Wybór miejsca. Przestrzeń gry i gra z przestrzenią w teatrze Włodzimierza Staniewskiego, w: Przestrzeń w dramacie, teatrze i sztukach plastycznych, red. Wojciech Baluch, Dominika Łarionow, Michał Lachman, Księgarnia Akademicka Kraków 2006.

 

II. OPRACOWANIA REDAKCYJNE

1. Circusiana 1 - Otwarcia, pod red. G. Kondrasiuka i S. Siedleckiej, Warszawa 2022.

2. J. Cymerman, D. Gac, G. Kondrasiuk, Scena Lublin, Lublin 2017.

3. Cyrk w świecie widowisk, red. Grzegorz Kondrasiuk, Lublin 2017.

4. 1317-2017. 700 lat Lublina. Wielki Jubileusz, [edycja 2], red. Grzegorz Kondrasiuk z zesp., Lublin 2017, ss. 252.

5. Po co nam centra kultury?, red. Grzegorz Kondrasiuk, Olga M. Marcinkiewicz, Bydgoszcz-Lublin-Gdańsk, 2012. (http://issuu.com/labkultury/docs/po_co_nam_centra_kultury-issuu )

6. „Kultura Enter” – Almanach. Koncepty miejskie 2008-2012; red. Grzegorz Kondrasiuk, Marcin Skrzypek, Jarosław Cymerman, Katarzyna Hołda, Paweł Laufer, Lublin 2012.

7. Lublin - Europejska Stolica Kultury 2016. Aplikacja finałowa, red. Grzegorz Kondrasiuk, Michał Miłosz Zieliński, Urząd Miasta Lublin, Lublin 2011; 

8. Lublin - Europejska Stolica Kultury 2016. Aplikacja, red. Grzegorz Kondrasiuk, Marcin Skrzypek, Amy Brouillette, Urząd Miasta Lublin, Lublin 2010.

9. Jan Świdziński, Konteksty, Galeria Labirynt, Lublin 2010.

10. Ukraiński przekrój: sztuka współczesna Ukrainy – Ukraïn'skij zriz: sučasne mistectvo Ukraïni, wstęp Volodimir Kaufman; red. Lìda Savčenko-Duda, Grzegorz Kondrasiuk, przekład Ûrko Izdrik, et al, Lwów-Lublin 2010.

 

III. WSPÓŁPRACA DRAMATURGICZNA.

1. „Zły”, Dariusz Jeż, Grzegorz Kondrasiuk, reż. Łukasz Witt-Michałowski, Scena Prapremier InVitro - Teatr Centralny, 2009, „Malo”, Dariusz Jez y Grzegorz Kondrasiuk, reż. Lilianne Lugo, Havana 2013.

2. „All inclusive”, Grzegorz Kondrasiuk, Arkadiusz Ziętek, spektakl w ramach projektu „Dramatyczne zmiany klimatu”. Lublin - Praga - Berlin, 2011.

3. „Hello Kitty”, Lubelski Teatr Tańca. Choreografia Wojciech Kaproń, dramaturgia Grzegorz Kondrasiuk,  Centrum Kultury w Lublinie 2012.

4. „Ostatnie solo R.”, Lubelski Teatr Tańca. Koncepcja, choreografia, wykonanie: Ryszard Kalinowski; Współpraca dramaturgiczna: Grzegorz Kondrasiuk. Na motywach „Ostatniej taśmy” S. Becketta i spektaklu „DC 5861494” w choreografii Hanny Strzemieckiej (2000), Centrum Kultury w Lublinie 2017.

5. „Żywi i umarli, czyli Bandyci w Piekle - na podstawie melodramy fantastycznej Stanisława Krzesińskiego", Reżyseria: Joanna Lewicka; Dramaturgia: Jarosław Cymerman, Grzegorz Kondrasiuk. Teatr Stary w Lublinie - Fundacja Teatricon, Lublin 2017.

6. „Kraina uśmiechu” , libretto: Ludwig Herzer, Fritz Lohner, muzyka: Franz Lehar, reżyseria: Joanna Lewicka, kierownictwo muzyczne: Przemysław Fiugajski, opieka literacka: Grzegorz Kondrasiuk. Teatr Muzyczny w Lublinie 2019.Załączniki