Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Anna Maziarczyk

dr hab. Anna Maziarczyk
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA ROMANISTYKI
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
81 537 26 61
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Nowy Humanik, IV piętro, p. 412    poniedziałek 13.00-14.00                    wtorek 16.00-17.00      anna.maziarczyk@mail.umcs.pl


O sobie

TEMATYKA BADAŃ NAUKOWYCH:

współczesna literatura francuska i frankofońska, struktury narracyjne, narracja niewiarygodna, literatura ludyczna, intermedialność

 


Działalność naukowa

DOROBEK NAUKOWY:

1. Monografie

Maziarczyk Anna, Reconfigurations romanesques de Minuit : Jean Echenoz, Éric Chevillard, Tanguy Viel, Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2017.

Maziarczyk Anna, Jakubczuk Renata (red.), Recyclage et décalage. Esthétique de la reprise dans les littératures française et francophone, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.

Maziarczyk Anna, Le roman comme jeu. L’esthétique ludique de Raymond Queneau, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.

 

2. Artykuły (wybór)

« Tanguy Viel et la pragmatique romanesque du genre », [w :] Kwartalnik Neofilologiczny, dossier Le roman de l’ extrême contmporain : formes, esthétiques, généalogies, Wiesław Kroker, Judyta Zbierska-Mościcka (red.), vol. LXV, no 3, 2018, pp. 393-403.

« L’écriture des crimes et les crimes de l’écriture. Les Grandes blondes de Jean Echenoz », [w:] Hélène Barthelmebs-Raguin, Matthieu Freyheit, Criminelles : le crime à l’épreuve du féminin, Reims, Éditions et Presses universitaires de Reims, 2018, pp. 177-190.

« Les émotions de l’eau dans la littérature sentimentale. Le cycle de Marie de Jean-Philippe Toussaint », [w :] Lublin Studies in Modern Languages and Literature, dossier Penser l’eau dans les lettres belges francophones (1830-2017,Renata Bizek-Tatara (red.), vol. 42, no 3, 2018, pp. 162-177. 

« Rhétoriques contemporaines de la paternité. Le cas de Chevillard », [w:] Romanica Silesiana, dossier Le Père, Michał Krzykawski (red.), no 12, 2017, pp. 159-167.

« Narrer les désillusions intimes à l’époque de la désillusion. Tanguy Viel et les formes contemporaines du récit d’amitié », [w:] Romanica Wratislaviensia, dossier Amitié, Maja Pawłowska, Natalia Paprocka (red.), vol. LXIV, 2017, pp. 107-119.

 « Jean-Philippe Toussaint et la poétique de la déréalisation dans Fuir et La Vérité sur Marie », [w:] Renata Bizek-Tatara (red.), Au-delà du réel. Écritures du surnaturel dans les lettres belges francophones 1830-2015, Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2017, pp. 189-202.

« Jérôme Lindon de Jean Echenoz – épitaphe littéraire à l’ami d’esprit », [w:] Renata Jakubczuk (red.), Ami(e)s et amitié(s) dans les littératures en langues romanes, Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2017, pp. 185-194.

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Seminarium magisterskie I rok romanistyki, studia II stopnia

Seminarium licencjackie : III rok romanistyki, studia I stopnia

Metodologia badań literackich III rok romanistyki, studia I stopnia

Kierunki współczesnych badań literackich (wykład) II rok romanistyki, studia II stopnia

Tłumaczenie pisemne tekstów popularnonaukowych, II rok romanistyki, studia I stopnia

Komunikacja biznesowa II rok romanistyki, studia I stopnia

Język specjalistyczny w komunikacji biznesowej III rok romanistyki, studia I stopnia

Przedmioty do wyboru I rok romanistyki, studia II stopnia

Literatura powszechna (wykład) I rok filologii rosyjskiej, studia II stopnia

 

  

FUNKCJE PEŁNIONE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

2013/14 – Członek Zespołu Jakości Kształcenia w IFR, uczestnictwo w pracach dotyczących tworzenia profili studiów oraz ich ewaluacji

2010/2013 – członek Komisji IFR, uczestnictwo w pracach przy opracowaniu modułowych i przedmiotowych efektów kształcenia dla oferowanych w IFR kierunków studiów oraz przy opracowaniu nowych programów studiów

2008/2010 – członek Zespołu Programowego IFR, uczestnictwo w pracach nad tworzeniem nowych profili studiów i obowiązujących siatek na uruchamianych specjalizacjach:J. francuski + stosunki międzynarodowe, turystyka, dziennikarstwo

 

PROJEKTY EUROPEJSKIE

2011 – 2014 – Wykonawca w projekcje UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ­ prowadzenie zajęć dydaktycznych „Język handlu, marketingu i reklamy” dla II roku studiów licencjackich

2011 – Opracowanie programu,  kosztorysu  oraz modułowych i przedmiotowych efektów kształcenia nowej specjalizacji w Instytucie Filologii Romańskiej „Język francuski specjalistyczny”, wdrażanej w ramach projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy,nr POKL.04.01.01-00-362/10-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”

 

STAŻE I SZKOLENIA

05.2014 - skuteczne opracowywanie i składanie wniosków o projekt badawczy NCN (Preludium, Sonata, Opus); Wydział Humanistyczny UMCS

11-25.02.2013 – Szkolenie « Wprowadzenie do prawa francuskiego i europejskiego » oraz « Metodologia języka specjalistycznego », organizowane przez Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową w Paryżu

22-26.09.2012 – Szkolenie « Język francuski w biznesie », organizowane przez Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową w Paryżu

25-29.06.2012 – Szkolenie « Język francuski specjalistyczny », organizowane przez Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową w Paryżu

4.04.2011-10.04.2011 –Visiting profesor w ramach Erasmus na Uniwersytecie Paris 13

1.09.2001-30.09.2001 – staż naukowy, Centre de Documentation Raymond Queneau, Verviers, Belgia

5.06.1999-30.06.1999 – staż językowy, Uniwersytet Nancy II, Francja

3.05.1999-16.05.1999 – staż naukowy w Centre de Recherches et d’Applications Pédagogique en Langues, Uniwersytet Nancy II, Francja

1.10.1996-31.12.1996 – staż naukowy w École de Hautes Études Commerciales, Lille, Francja, przygotowanie publikacji « Management de filiale en Pologne »

 

CZŁONKOWSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH

Akademickie Stowarzyszenie Romanistów Polskich „Plejada”

Polskie Towarzystwo Neofilologiczne

Société d’étude de la littérature de langue française du XXet du XXIe siècles

Stowarzyszenie Francja-Polska

Od 2013 r – członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Lublin Studies in Modern Languages and Literature

 

ODZNACZENIA I NAGRODY

Medal Komisji Edukacji Narodowej, legitymacja nr 128827

2018 - Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora UMCS za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni