Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Anna Maziarczyk

dr hab. Anna Maziarczyk
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA ROMANISTYKI
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
81 537 26 61
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0001-8485-0915
Konsultacje

poniedziałek, 12.15-13.45             
Nowy Humanik, IV piętro, p. 412

Adres

Katedra Romanistyki UMCS
Plac M. Curie-Skłodowskiej 4a 20-031 Lublin

O sobie

SPECJALNOŚĆ NAUKOWA: literaturoznawstwo romańskie

TEMATYKA BADAŃ NAUKOWYCH: współczesna literatura francuska i frankofońska, struktury narracyjne, narracja niewiarygodna i nienaturalna, trauma w literaturze, literatura ludyczna, intermedialność

KOMITETY REDKACYJNE: członek redakcji czasopisma Lublin Studies in Modern Languages and Literature

DZIAŁALNOŚĆ APLIKACYJNA:                                                                                              – absolwentka podyplomowych studiów Mastère Spécialisé, Ingénieur d'Affaires Internationales, prowadzonych wspólnie przez École de Hautes Études Commerciales du Nord i UMCS                                                                                                                                            – 3-miesięczny staż naukowy w École de Hautes Études Commerciales, Lille, Francja, przygotowanie publikacji « Management de filiale en Pologne » wydanej wspólnie z Michelem Picavetem                                                                                                                             udział w szkoleniach « Język francuski specjalistyczny », « Język francuski w biznesie », « Wprowadzenie do prawa francuskiego i europejskiego » oraz « Metodologia języka specjalistycznego », organizowanych przez Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową w Paryżu


Działalność naukowa

1. Monografie

 • Maziarczyk Anna, Reconfigurations romanesques de Minuit : Jean Echenoz, Éric Chevillard, Tanguy Viel, Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2017.
 • Maziarczyk Anna, Jakubczuk Renata (red.), Recyclage et décalage. Esthétique de la reprise dans les littératures française et francophone, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
 • Maziarczyk Anna, Le roman comme jeu. L’esthétique ludique de Raymond Queneau, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.

2. Artykuły (wybór)

 • « La crise et le drame humain dans L’article 353 du code pénal de Tanguy Viel », [in :] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria Romanica, no 17/1, dossier „Penser / Panser la crise. Récits et fictions de crise (XIXe-XXIe s.)", études réunies par Anita Staroń et Laure Léveque, 2022, pp. 207-217.
 • « Narration intertextuelle dans L’Œuvre posthume de Thomas Pilaster d’Éric Chevillard », [in :]  W. Kroker, J. Zbierska-Mościcka (red.), Au croisement des cultures, des discours et des langues. Cent ans d’études romanes à l’Université de Varsovie (1919-2019), t. I  Études littéraires, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021, pp. 224-232.
 •  « Transfictions et problématique du sens. Le cas d’Echenoz », [in :] Academic Journal of Modern Philology, vol. 9, 2020, pp. 331-338.
 • « Dire l’enfance aujourd’hui. Berceau d’Éric Laurrent », [w:] Roczniki Humanistyczne, vol. LXVIII, z. 5, 2020,pp. 165-177.
 • « L’intertextualité et l’intermédialité au service du roman (doublement) dialogique. Le cas d’Echenoz et de Laurrent »,  [w :] Romanica Cracoviensia, no 2, 2019, pp. 119-128.
 • « La Shoah dans la narration ambiguë. Un amour sans résistance de Gilles Rozier », [w :] French Forum, numer tematyczny The Holocaust in French Literature, 1997-2017 pod redakcją Heleny Duffy, vol. 44, no 1, 2019, pp. 71-85.
 • « Les livres des retours. La littérature selon Tanguy Viel », [w :] Cahiers Erta, no 17, 2019, pp. 69-83.
 • « Tanguy Viel et la pragmatique romanesque du genre », [w :] Kwartalnik Neofilologiczny, dossier Le roman de l’ extrême contmporain : formes, esthétiques, généalogies, Wiesław Kroker, Judyta Zbierska-Mościcka (red.), vol. LXV, no 3, 2018, pp. 393-403.
 • « L’écriture des crimes et les crimes de l’écriture. Les Grandes blondes de Jean Echenoz », [w:] Hélène Barthelmebs-Raguin, Matthieu Freyheit, Criminelles : le crime à l’épreuve du féminin, Reims, Éditions et Presses universitaires de Reims, 2018, pp. 177-190.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE w roku 2022/23

 • Literatura współczesna, 1 rok romanistyki, studia I stopnia
 • Tłumaczenie literatury popularno-naukowej, 1 rok romanistyki, studia I stopnia
 • Tłumaczenia a vista, 1 rok lingwistyki stosowanej, studia I stopnia
 • Język specjalistyczny w literaturze popularno-naukowej, 2 rok romanistyki, studia I stopnia
 • Komunikacja biznesowa, 2 rok romanistyki, studia I stopnia
 • Metodologia badań literackich, 3 rok romanistyki, studia I stopnia
 • Tłumaczenie ustne, 3 rok romanistyki, studia I stopnia

FUNKCJE PEŁNIONE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

 • Od 2022 – członek Komisji Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich
 • Od 2021 – kierownik Katedry Romanistyki
 • Od 2021 – przewodnicząca Zespołu Programowego dla kierunku Romanistyka i Italianistyka
 • Od 2019 – członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia dla kierunku Romanistyka
 • 2019-22 – członek Komisji Instytutu Neofilologii ds. zatrudnienia nauczycieli akademickich
 • 2018-19 – członek Zespołu Jakości Kształcenia w Instytucie Filologii Romańskiej

PROJEKTY EUROPEJSKIE

 • 2011 – 2014 – Wykonawca w projekcje UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ­ prowadzenie zajęć dydaktycznych „Język handlu, marketingu i reklamy” dla II roku studiów licencjackich
 • 2011 – Opracowanie programu,  kosztorysu  oraz modułowych i przedmiotowych efektów kształcenia nowej specjalizacji w Instytucie Filologii Romańskiej „Język francuski specjalistyczny”, wdrażanej w ramach projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy,nr POKL.04.01.01-00-362/10-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”

STAŻE I SZKOLENIA

 • 05.2014 - skuteczne opracowywanie i składanie wniosków o projekt badawczy NCN (Preludium, Sonata, Opus); Wydział Humanistyczny UMCS
 • 11-25.02.2013 – Szkolenie « Wprowadzenie do prawa francuskiego i europejskiego » oraz « Metodologia języka specjalistycznego », organizowane przez Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową w Paryżu
 • 22-26.09.2012 – Szkolenie « Język francuski w biznesie », organizowane przez Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową w Paryżu
 • 25-29.06.2012 – Szkolenie « Język francuski specjalistyczny », organizowane przez Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową w Paryżu
 • 4.04.2011-10.04.2011 –Visiting profesor w ramach Erasmus na Uniwersytecie Paris 13
 • 1.09.2001-30.09.2001 – staż naukowy, Centre de Documentation Raymond Queneau, Verviers, Belgia
 • 5.06.1999-30.06.1999 – staż językowy, Uniwersytet Nancy II, Francja
 • 3.05.1999-16.05.1999 – staż naukowy w Centre de Recherches et d’Applications Pédagogique en Langues, Uniwersytet Nancy II, Francja
 • 1.10.1996-31.12.1996 – staż naukowy w École de Hautes Études Commerciales, Lille, Francja, przygotowanie publikacji « Management de filiale en Pologne »

CZŁONKOWSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH

 • Akademickie Stowarzyszenie Romanistów Polskich „Plejada”
 • Polskie Towarzystwo Neofilologiczne
 • Société d’étude de la littérature de langue française du XXet du XXIe siècles
 • Stowarzyszenie Francja-Polska
 • Od 2013 r – członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Lublin Studies in Modern Languages and Literature 

ODZNACZENIA I NAGRODY

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, legitymacja nr 128827
 • 2018 - Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora UMCS za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni
 • kwiecień 2020 - Nagroda JM Rektora za wysoko punktowany artykuł naukowy
 • grudzień 2020 - Nagroda JM Rektora za wysoko punktowany artykuł naukowy
 • grudzień 2022 - Nagroda JM Rektora za wysoko punktowany artykuł naukowy