Wzory i obieg dokumentów

(!) Dokumenty należy adresować do odpowiednich dziekanów i składać u pracowników dziekanatu zajmujących się danym kierunkiem.

Podział Władz ze względu na obsługę kierunków:

Prodziekan ds. kształcenia

dr hab. Jarosław Krajka,
prof. UMCS

Prodziekan ds. studentów

dr hab. Joanna Szadura,
 prof. UMCS

Anglistyka

                 Architektura informacji              

Germanistyka

         Ukrainistyka          

Romanistyka

Logopedia

     Polsko-niemieckie studia kulturowe      
i translatorskie   

Hispanistyka

Lingwistyka stosowana

Portugalistyka

Komunikacja międzykulturowa

Italianistyka

Technologie cyfrowe

Kulturoznawstwo

 

Filologia polska

 

E-edytorstwo

 

Rusycystyka