Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Iwona Machowicz

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA LINGWISTYKI STOSOWANEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W semestrze letnim


Wtorek godz.13.00-14.00


Środa godz. 11.00-12.00


Bardzo prosze sygnalizować chęć przyjścia na konsultacje mailowo. Wystarczy dzień wcześniej.


Po uzgodnieniu możliwość konsultacji również w innych terminach


DS Kronos,I piętro, pok. 126

Adres

UMCS, DS KRONOS ul.Sowińskiego 17
Lublin

O sobie

zainteresowania naukowe:

Wissenschaftliche Interessen:

1) dydaktyka i metodyka nauczania języka niemieckiego jako obcego

Didaktik und Methodik des Deutschen als Fremdsprache 

2) metoda LdL (Lernen durch Lehren - uczenie się poprzez nauczanie)

Lernen durch Lehren - neue Methode?

3) rozwijanie sprawności pisania w jezyku obcym - praca z portfolio (Schreibportfolio)

Entwicklung der Schreibfertigkeit - Potentiald er Portfolioarbeit

4) Jak dzieci uczą sie języka niemieckiego - nauczanie najmłodszych 

Wie lernen Kinder Fremdsprachen?

5) tłumaczenia artystyczne

künstlerische Übersetzung