Władze Wydziału

Dziekan
prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz

p. 032, tel. (+48) 81-537-28-92

Dyżury w semestrze letnim, rok akademicki 2021/2022

poniedziałek: 10.00-12.00

środa: 12.00-14.00  

Prodziekan ds. kształcenia
dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS 

p. 027, tel. (+48) 81-537-27-51

Dyżury w semestrze letnim, rok akademicki 2021/2022

wtorek: 13:00-14:30

czwartek: 12:00-14:00

Prodziekan ds. studenckich
dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS

p. 027, tel. (+48) 81-537-27-51

Dyżury w semestrze letnim, rok akademicki 2021/2022

poniedziałek: 12:30-14:30

środa: 12:30-14:30

 

               Podział Władz ze względu na obsługę kierunków
                                (zobacz również: Wzory i obieg dokumentów)

Prodziekan ds. kształcenia

dr hab. Jarosław Krajka,
prof. UMCS

Prodziekan ds. studentów

dr hab. Joanna Szadura,
 prof. UMCS

Anglistyka

              Architektura informacji                

Germanistyka

Ukrainistyka

Romanistyka

Logopedia 

     Polsko-niemieckie studia kulturowe      
i translatorskie   

Hispanistyka

Lingwistyka stosowana

Portugalistyka

Komunikacja międzykulturowa

Italianistyka

Technologie cyfrowe

Kulturoznawstwo

 

Filologia polska

 

E-edytorstwo

 

Rusycystyka