Władze Wydziału

Dziekan
prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz

p. 032, tel. (+48) 81-537-28-92

Dyżury w semestrze letnim, rok akademicki 2022/2023:

wtorek: 14:15 - 15:15

czwartek: 11:00 - 13:00     

 

 

Prodziekan ds. kształcenia
dr hab. Jarosław Krajka, profesor uczelni 

p. 027, tel. (+48) 81-537-27-51

Dyżury w semestrze letnim, rok akademicki 2022/2023:

poniedziałek: 12:00 - 13:00

środa: 12:00 - 13:00    

 

Prodziekan ds. studenckich
dr hab. Joanna Szadura, profesor uczelni

p. 027, tel. (+48) 81-537-27-51

Dyżury w semestrze letnim, rok akademicki 2022/2023:

wtorek: 9:45 - 10:45

czwartek: 12:30 - 13:30  

 

 

                      Podział Władz ze względu na obsługę kierunków:             

Prodziekan ds. kształcenia

dr hab. Jarosław Krajka,
profesor uczelni

Prodziekan ds. studentów

dr hab. Joanna Szadura,
 profesor uczelni

Anglistyka

              Architektura informacji                

Germanistyka

Ukrainistyka

Romanistyka

Logopedia 

     Polsko-niemieckie studia kulturowe      
i translatorskie   

Hispanistyka

Lingwistyka stosowana

Portugalistyka

Komunikacja międzykulturowa

Italianistyka

Technologie cyfrowe

Kulturoznawstwo

 

Filologia polska

 

E-edytorstwo

 

Rusycystyka