Władze Wydziału

Dziekan
prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz

p. 032, tel. (+48) 81-537-28-92

Dyżury w semestrze letnim 2023/2024:

wtorek: 13:00 - 14:30

     czwartek: 13:00 - 14:30     

 

 

Prodziekan ds. kształcenia
dr hab. Jarosław Krajka, profesor uczelni 

p. 027, tel. (+48) 81-537-27-51

Dyżury w semestrze letnim 2023/2024:

poniedziałek: 12:00-13:00

piątek: 12:00-13:00

  

 

Prodziekan ds. studenckich

dr hab. Joanna Szadura, profesor uczelni

p. 027, tel. (+48) 81-537-27-51

Dyżury w semestrze letnim 2023/2024:

wtorek: 13:15 - 14:15

      czwartek: 14:00 - 15:00  

 

                       Podział Władz ze względu na obsługę kierunków:              

Prodziekan ds. kształcenia

dr hab. Jarosław Krajka,
profesor uczelni

Prodziekan ds. studentów

dr hab. Joanna Szadura,
 profesor uczelni

Anglistyka

              Architektura informacji                

Germanistyka

Ukrainistyka

Romanistyka

Logopedia z audiologią

     Polsko-niemieckie studia kulturowe      
i translatorskie   

Hispanistyka

Lingwistyka stosowana

Portugalistyka

Komunikacja międzykulturowa

Italianistyka

Technologie cyfrowe w animacji kultury

Kulturoznawstwo

 

Filologia polska

 

E-edytorstwo i techniki redakcyjne

 

Rusycystyka