Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Karolina Miłosz-Szewczyk

dr Karolina Miłosz-Szewczyk
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA GERMANISTYKI
Telefon
81 537-26-16
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023


 


Pokój 514


wtorek 7:30-8:00


czwartek 7:30 - 8:00


 


Online, Wirtualny Kampus (https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=536277)


środa 9:00-10:00

Adres

Lublin

O sobie

Absolwentka studiów licencjackich (2010) i magisterskich (2012) na kierunku Filologia Germańska, UMCS

2017 Bergenstesten

07.2021 obrona rozprawy doktorskiej pt. "Interlinguale Lakunen in Diskursen: eine empirische Studie anhand von ausgewählten deutschen und polnischen Textbeispielen" (promotor: dr hab. Joanna Pędzisz). Praca została wyróżniona.

01.2020 - 09.2022 Asystent w Katedrze Germanistyki Instytutu Neofilologii UMCS

od 10.2022 Adiunkt w Katedrze Germanistyki Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UMCS

10.2022 Laureatka indywidualnej Nagrody Rektora za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni 

 

Zainteresowania naukowe:

Analiza dyskursu, teorie lakun, leksykologia, leksykografia, polityka językowa

 

Zajęcia dydaktyczne:

Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego 

Gramatyka praktyczna

Gramatyka opisowa

Niemiecki język branżowy

Język nowych technologii

Język niemieckich mediów

Media w Polsce i Niemczech 

Lektorat języka nowożytnego (j. norweski)

Lektorat Języka obcego II (j. norweski)

Seminarium licencjackie


Działalność naukowa

Publikacje:

Miłosz-Szewczyk, K. (2022). Model rekonstrukcji aktualnego znaczenia interjęzykowych lakun w oparciu o paradygmat dyskursologiczny. Acta Neophilologica2(XXIV), 97–110. [https://doi.org/10.31648/an.7801]

Miłosz-Szewczyk, K. (2022): Interlinguale Lakunen in Diskursen. Eine empirische Studie anhand von ausgewählten deutschen und polnischen Textbeispielen, Berlin: Peter Lang (Lubliner Beiträge zur Germanistik und Angewandten Linguistik, Bd. 15).

Miłosz-Szewczyk, K. (2022): Recenzja: Sylwia Adamczak‑Krysztofowicz/Anna Szczepaniak‑Kozak/Paweł Piotr Rybszleger (Hrsg.), Angewandte Linguistik – Neue Herausforderungen und Konzepte. Festschrift für Izabela Prokop zum 70. Geburtstag. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 2020. S. 453, in: Glottodidactica XLIX/1 (2022), 241-248. [DOI: 10.14746/gl.2022.49.1.14]   

Miłosz-Szewczyk, K. (2021): Kontekstualizacja absolutnych lakun językowych we fragmentach dyskursu jako źródło ich znaczenia aktualnego, w: Forum Lingwistyczne, 1-16. [https://doi.org/10.31261/FL.2021.08.06]

Miłosz-Szewczyk, K. (2019): Zum Umgang mit den absoluten Sprachlakunen in den Wörterbüchern am Beispiel des Alltagswortschatzes im Sprachpaar Deutsch-Polnisch, w: Linguistische Treffen in Wrocław 16, 2019 (II): 109-118. [https>//doi.org/10.23817/lingtreff.16-8.]

Miłosz-Szewczyk, K. (2015): Sprachpolitik in Deutschland und Polen – eine vergleichende Analyse der gesetzlichen Regelungen zur Sprache, w: Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzier Germanistikbeiträge, Text-Wesen in Theorie und Analysen, 161-172.

Miłosz, K. (2013): Recenzja: Andrea Bogner et al. – Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache – Intercultural German Studies vol. 37, w: Lublin Studies in Modern Languages and Literature 37/2013, 167-174.

Miłosz, K. (2013): Sprachpolitik in Deutschland und Polen im Vergleich zu Frankreich, w: Lublin Studies in Modern Languages and Literature 37/2013, 21-35.          

 

Członkostwo w Stowarzyszeniu Germanistów Środkowoeuropejskich (MGV) od 2022 roku

Członkini Komisji Kwalifikacyjnej w Katedrze Programu Erasmus+ od 2019 roku

Członkostwo w  Polskim Towarzystwie Lingwistyki Stosowanej (PTLS) od 2014 roku