Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Piotr Sorbet

dr hab. Piotr Sorbet
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA HISPANISTYKI
Telefon
81 537-26-61
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Gabinet 424


W trakcie semestru letniego


Poniedziałek: 


 


 


  

O sobie

Prowadzone zajęcia w roku akademicki 2022-2023:

  1. Analiza i tłumaczenie tekstów specjalistycznych.
  2. Aspekty interkulturowe w tłumaczeniu.
  3. Historia języka hiszpańskiego.
  4. Fonetyka i fonologia języka hiszpańskiego (wykład + konwersatorium).
  5. Metodologia badań językoznawczych.
  6. Warianty języka hiszpańskiego.
  7. Sprawności zintegrowane.

Działalność naukowa

Publikacje (30.01.2023)

Przynależność do organizacji naukowych:
- Polskie Stowarzyszenie hispanistów (Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego 2022-2026; Sekretarz Zarządu Głównego 2018-2022, 2014-2018; członek Głównej Komisji Rewizyjnej 2010-2014)
- Prof-Europe (Association des professeurs de français en Pologne)

Zainteresowania naukowe:
- Językoznawstwo diachroniczne i kontrastywne,
- Indoeuropeistyka,
- Dialektologia,
- Argotologia,
- Juryslingwistyka,
- Język hiszpański w Ameryce Łacińskiej, 
- Kontakty językowe: hiszpańsko-francuskie, 
- Lunfardo.Załączniki