Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Piotr Sorbet

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD STUDIÓW HISPANISTYCZNYCH
Telefon
81 537-26-61
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Poniedziałek 24.06.2019: 10:00-11:30
Wtorek 02.07.2019: 13:30-15:00
Czwartek 04.07.2019: 12:00-13:00
Wtorek 09.07.2019: 12:00-13:15


Terminy kolejnych konsultacji będą podane w późniejszym terminie. 

O sobie

Egzaminy

Gramatyka opisowa (egzamin pisemny): 2 lipca 15:00-16:30 (Aula mała).
Zaliczenie poprawkowe TTP: 24 czerwca 10:30.
Zaliczenie poprawkowe JHPiSM: 25 czerwca 9:45.

 

Prowadzone zajęcia w roku akademicki 2018-2019:

  1. Seminarium licencjackie (językoznawczo-tłumaczeniowe): 3 rok filologii iberyjskiej, studia stacjonarne I stopnia.
  2. Historia języka hiszpańskiego: 3 rok filologii iberyjskiej, studia stacjonarne I stopnia.
  3. Język hiszpański prawa i stosunków międzynarodowych: 1 rok filologii romańskiej (język hiszpański), studia stacjonarne II stopnia.
  4. Metodologia badań językoznawczych: III rok filologii iberyjskiej, studia stacjonarne I stopnia.
  5. Gramatyka opisowa języka hiszpańskiego: I rok filologii iberyjskiej, studia stacjonarne I stopnia.  (fonetyka i fonologia).
  6. Tłumaczenie tekstów prawnych i prawniczych: III filologii iberyjskiej (specjalizacja lingwistyczno-traduktologiczna), studia stacjonarne I stopnia.
  7. Język administracyjno-prawniczy: 2 rok filologii iberyjskiej (język hiszpański), studia stacjonarne I stopnia.
  8. Aspekty interkulturowe w tłumaczeniu: 2 rok filologii iberyjskiej (specjalizacja lingwistyczno-traduktologiczna), studia stacjonarne I stopnia.
  9. Gramatyka kontrastywna: 3 rok filologii iberyjskiej, studia stacjonarne I stopnia.

 


Działalność naukowa

Publikacje

Przynależność do organizacji naukowych:
- Polskie Stowarzyszenie hispanistów (Sekretarz Zarządu Głównego 2018-2022, 2014-2018; członek Głównej Komisji Rewizyjnej 2010-2014)
- Prof-Europe (Association des professeurs de français en Pologne)

Zainteresowania naukowe:
- Językoznawstwo diachroniczne i kontrastywne,
- Indoeuropeistyka,
- Dialektologia,
- Juryslingwistyka,
- Język hiszpański w Ameryce Łacińskiej, 
- Kontakty językowe: hiszpańsko-francuskie, 
- Lunfardo.