Administracja

Kierownik ds. administracji Wydziału:

mgr Marzena Koput
p. 023, tel. (+48) 81-537-27-58

Asystent Dziekana:

mgr Monika Galant
p. 031, tel. (+48) 81-537-28-92

Stanowisko ds. finansowych i zamówień publicznych:

mgr inż. Tomasz Kosa
p. 036, tel. (+48) 81-537-27-59

Stanowisko ds. informacji i promocji:

mgr Joanna Kuropatnicka
p. 036, tel. (+48) 81-537-27-62

Stanowiska ds. jakości kształcenia:

mgr Katarzyna Brzyska, p. 025, tel. 81-537-27-04
mgr inż. Małgorzata Zalewska-Warpas, p. 026, tel. 81-537-28-86
Aneta Wesołowska, p. 025, tel. 81-537-54-12

Stanowiska ds. obsługi procesu dydaktycznego:

mgr Magdalena Chudy, p. 029, tel. (+48) 81-537-27-54
mgr Magdalena Gajek, p. 030, tel. (+48) 81-537-27-53
lic. Paulina Misztal, p. 029, tel. (+48) 81-537-27-63
mgr Katarzyna Tomczyk, p. 028, tel. (+48) 81-537-27-67

mgr Iwona Tsanev, p. 030, tel. (+48) 81-537-27-53

Obsługa działalności badawczej w instytutach - asystenci dyrektora/ Stanowisko ds. obsługi działalności badawczo-rozwojowej w dyscyplinie

  • Instytut Filologii Polskiej: mgr Anna Mikiciuk, dr Katarzyna Puzio
  • Instytut Nauk o Kulturze: mgr Magdalena Radzka
  • Instytut Neofilologii: mgr Monika Chudy, mgr Maria Frąckiewicz