Administracja

Kierownik ds. administracji Wydziału:

mgr Marzena Koput
p. 023, tel. (+48) 81-537-27-58

Asystent Dziekana:

mgr Monika Galant
p. 031, tel. (+48) 81-537-28-92

Stanowisko ds. finansów i zamówień publicznych:

mgr inż. Tomasz Kosa
p. 036, tel. (+48) 81-537-27-59

Stanowisko ds. informacji i promocji:

dr Paulina Litka
p. 036, tel. (+48) 81-537-28-94

Stanowiska ds. jakości kształcenia i ds. obsługi procesu dydaktycznego:

mgr Magdalena Chudy, p. 025, tel. (+48) 81-537-27-04
mgr inż. Małgorzata Zalewska-Warpas, p. 026, tel. (+48) 81-537-28-86
mgr Tatiana Lakhmitskaya, p. 025, tel. (+48) 81-537-28-89

Stanowiska ds. obsługi studentów i doktorantów:

mgr Magdalena Gajek, p. 030, tel. (+48) 81-537-27-53
lic. Paulina Misztal, p. 029, tel. (+48) 81-537-27-63

mgr Iwona Tsanev, p. 030, tel. (+48) 81-537-27-53

Studia doktoranckie: mgr Magdalena Jabłońska-Kwiecień p. 037, tel. (+48) 81-537-27-57

Obsługa działalności badawczej w instytutach - asystenci dyrektora/Stanowisko ds. obsługi działalności badawczo-rozwojowej w dyscyplinie:

  • Instytut Filologii Polskiej: mgr Anna Mikiciuk, dr Katarzyna Puzio
  • Instytut Nauk o Kulturze: mgr Magdalena Radzka
  • Instytut Neofilologii: mgr Monika Chudy, mgr Maria Frąckiewicz