Administracja

Kierownik ds. administracji Wydziału:

mgr Marzena Koput
p. 023, tel. (+48) 81-537-27-58

Asystent Dziekana:

mgr Monika Galant
p. 031, tel. (+48) 81-537-28-92

Stanowisko ds. finansów i zamówień publicznych:

mgr inż. Tomasz Kosa
p. 039, tel. (+48) 81-537-27-59

Stanowisko ds. informacji i promocji:

dr Elwira Michalska
p. 024, tel. (+48) 81-537-51-88

Stanowiska ds. jakości kształcenia i ds. obsługi procesu dydaktycznego:

 • mgr Magdalena Chudy, p. 025, tel. (+48) 81-537-27-04
 • mgr inż. Małgorzata Zalewska-Warpas, p. 026, tel. (+48) 81-537-28-86
 • mgr Katarzyna Tomczyk, p. 026, tel. (+48) 81-537-28-67
 • mgr Tatiana Lakhmitskaya, p. 025, tel. (+48) 81-537-28-89

Stanowiska ds. obsługi studentów i doktorantów:

 • mgr inż. Justyna Majczak, p. 13 (obok Sali Obrad RW), tel. (+48) 81-537-28-91
 • mgr Anna Fota, p. 028, tel. (+48) 81-537-27-67
 • mgr Magdalena Małocha, p. 028, tel. (+48) 81-537-27-67
 • mgr Paulina Misztal, p. 029, tel. (+48) 81-537-27-63
 • mgr inż. Beata Szymanek, p. 029, tel. (+48) 81-537-27-54
 • mgr Magdalena Gajek, p. 030, tel. (+48) 81-537-27-53
 • mgr Iwona Tsanev, p. 030, tel. (+48) 81-537-27-53
 • lic. Aneta Wesołowska, p. 024, tel. (+48) 81-537-27-52

Studia doktoranckie:

 • mgr Magdalena Jabłońska-Kwiecień, p. 037, tel. (+48) 81-537-27-57

Obsługa działalności badawczej w instytutach - asystenci dyrektora/Stanowisko ds. obsługi działalności badawczo-rozwojowej w dyscyplinie:

 • Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa:
  - dr Anna Mikiciuk, p. 205, tel. (+48) 81-537-51-90
  - dr Katarzyna Puzio, p. 206, tel. (+48) 81-537-27-41
  - mgr Monika Chudy, p. 414, tel. (+48) 81-537-53-78
  - mgr Maria Frąckiewicz, p. 415, tel. (+48) 81-537-26-64
 • Instytut Nauk o Kulturze: mgr Magdalena Radzka, p. 22 SH, tel. (+48) 81-537-27-73