Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Mariola Pietrak

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
ZAKŁAD STUDIÓW HISPANISTYCZNYCH
Telefon
537 26-65
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://umcs-pl.academia.edu/MariolaPietrak
http://orcid.org/0000-0002-1331-168X
Konsultacje

W sesji letniej: 25.06, godz. 11.00-12.30; 28.06, godz. 11.00-12.30; 12.07, godz. 14-15.30; 24.7 godz. 12.00-13.30; 29.7 godz. 13,00-14.30, 2.09 godz. 11.00-12.30.


Dyżury opiekuna roku: proszę o kontakt mailowy


Pokój 416.


Uwaga nieobecności:11-20.11.2019r. (wyjazd służbowy)


EGZAMIN POPRAWKOWY Z PNJH GRAM. PRACT. w dniu 2.09. o 10.00 s. 120 b.


Zaliczenie z lit. hisp. w dniu 2.09 o 12.30, s. 416.

O sobie

Rozwój zawodowy

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2000 — 2006 – Asystent w Instytucie Filologii Romańskiej, UMCS

Od 2006 – Adiunkt w Instytucie Filologii Romańskiej, UMCS

Od 2000 – Tłumacz (m. in. dla Ofilingua w Grenadzie, Escuela de Idiomas de Jaén, Sądów i Policji w Hiszpanii i Polsce, Polsko - Hiszpańskiej Izby Gospodarczej, UMCS, KUL, PAN)

2003 — 2006 – Lektor języka polskiego w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu w Grenadzie, Hiszpania (profesor visitante).

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA I NAUKOWA

2008 – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego II Międzynarodowego Sympozjum Hispanistów ENCUENTROS, zorganizowanego przez Instytut Filologii Romańskiej UMCS i Polskie Stowarzyszenie Hispanistów (Lublin, 04.2008 r.)

2003 – 2006 – Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Mundo Eslavo

Inne (m.in. Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej, Koordynator ECTS, Członek Komisji ds. Jakości Kształcenia, Sekretarz komitetu okręgowego OJH, Koordynator Drzwi Otwartych)

Recenzent zewnętrzny prac naukowych

WYKSZTAŁCENIE UZUPEŁNIAJĄCE

2008 – Podyplomowe studia Zarządzanie Funduszami Strukturalnymi i Prawo UE. Praca dyplomowa Przeobrażenia gospodarki hiszpańskiej w ramach procesu integracyjnego z EWG. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie.

2005 – „IX Kurs Metodologii Nauczania Języka Hiszpańskiego jako Języka Obcego” („Curso de Metodología de la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera”), zorganizowany przez Instytut Cervantes’a i Centro de Lenguas Modernas, Uniwersytet w Grenadzie, Hiszpania.

2003 – I Escuela de Invierno–América Latina Contemporánea: su actualidad política, económica y social. Centrum Studiów Międzynarodowych na rzecz Rozwoju CEID (Centro de Estudios Internacionales para el Desarrollo) i Uniwersytet Katolicki w Salcie, Buenos Aires, Argentyna.

STYPENDIA

2007 – Stypendium konferencyjne przyznane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

2003 – Stypendium przyznane przez Centrum Studiów Międzynarodowych na rzecz Rozwoju CEID (Centro de Estudios Internacionales para el Desarrollo) i Uniwersytet Katolicki w Salcie, Argentyna, w celu realizacji studiów podyplomowych „América Latina contemporánea: su actualidad política, económica y social”, Buenos Aires, Argentyna.

GRANTY

Grant przyznany przez Junta de Andalucía "Cuerpos Re-escritos: Dolor y Violencia en Escritoras y Personajes Femeninos de la Literatura de Mujeres" (“CuRe. Interpretacje ciała w tekście: Przemoc i ból w literaturze kobiet”), HUM-3096.

Grant innowacji dydaktycznej: “Aplicación del método contrastivo en materiales de apoyo de la enseñanza de ruso y polaco: nuevos enfoques de la docencia de las lenguas eslavas en España”. („Zastosowanie metody kontrastywnej w materiałach pomocniczych do nauczania języka rosyjskiego i polskiego: nowe ujęcia dydaktyki języków słowiańskich w Hiszpanii”).

Wybrane publikacje

  1. Pietrak Mariola (2015), “La Cuba secreta: La insularidad / cubanidad en Cristina García”, [w:]  Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego Romanica Silesiana 10, "Insularia". Ewelina Szymoniak (ed.). Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 103-111.

  2. Pietrak Mariola (2015), “Cultura, cuerpo y alimento en dos novelas de Cristina García”, Estudios Hispánicos XXIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, ss. 161-172. 

  3. Pietrak, Mariola (2015), “Violencia, contraviolencia y mujeres: Guerrilla en las novelas de algunas escritoras hispanoamericanas”, [w:] Carrera Garrido, Miguel y Pietrak Mariola (eds.), Violencia y discurso en el mundo hispánico. Género, cotidianidad y poder, Sevilla, UMCS/Ed. Padilla Libros, ss. 91-105. 

  4. Pietrak Mariola (2016) “Bestiario argentino. Acerca de lo animal en los cuentos de Cortázar y Patricia Suárez”, [w:] Roland Spiller (ed.) Cortázar y Bioy Casares. Relecturas cruzadas. Berlin, Erich Schmidt Verlag, ss. 73-86. 

  5. Pietrak Mariola (2016), “Representaciones de la familia en Esta no es mi noche de Patricia Suárez”, [w:] Katarzyna Moszczyńska-Dürst, Karolina Kumor, Ana Garrido González, Aránzazu Calderón Puerta, (eds.) Identidad, género y nuevas subjetividades en las literaturas hispánicas. Varsovia, Biblioteka Iberyjska, Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia, ss. 111-127.  

  6. Pietrak Mariola (2016), “Ideologema de la familia en «Los viejitos», de Patricia Suárez” [w:] Sociocriticism XXXI, 1, Granada, ss. 159-180.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Literatura kobieca w Hispanoameryce i w Polsce.

Motywy i strategie literackie w twórczości pisarek hispanoamerykańskich.

Polityka we współczesnej literaturze hispanoamerykańskiej.