Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Mariola Pietrak

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA HISPANISTYKI
Telefon
537 26-65
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://umcs-pl.academia.edu/MariolaPietrak
http://orcid.org/0000-0002-1331-168X
Konsultacje

Semestr letni: poniedziałki godz. 19.05-19.35 [online kod ulpidg4], wtorki godz. 18.20-19.50


Pokój 416.


Uwaga nieobecności: 7-16/03/23r.

O sobie

Rozwój zawodowy

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2000 — 2006 – Asystent w Instytucie Filologii Romańskiej, UMCS

Od 2006 – Adiunkt w Instytucie Filologii Romańskiej, UMCS

Od 2000 – Tłumacz (m. in. dla Ofilingua w Grenadzie, Escuela de Idiomas de Jaén, Sądów i Policji w Hiszpanii i Polsce, Polsko - Hiszpańskiej Izby Gospodarczej, UMCS, KUL, PAN)

2003 — 2006 – Lektor języka polskiego w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu w Grenadzie, Hiszpania.

WYKSZTAŁCENIE UZUPEŁNIAJĄCE

2008 – Podyplomowe studia Zarządzanie Funduszami Strukturalnymi i Prawo UE. Praca dyplomowa Przeobrażenia gospodarki hiszpańskiej w ramach procesu integracyjnego z EWG. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie.

2005 – „IX Kurs Metodologii Nauczania Języka Hiszpańskiego jako Języka Obcego” („Curso de Metodología de la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera”), zorganizowany przez Instytut Cervantes’a i Centro de Lenguas Modernas, Uniwersytet w Grenadzie, Hiszpania.

2003 – I Escuela de Invierno–América Latina Contemporánea: su actualidad política, económica y social. Centrum Studiów Międzynarodowych na rzecz Rozwoju CEID (Centro de Estudios Internacionales para el Desarrollo) i Uniwersytet Katolicki w Salcie, Buenos Aires, Argentyna.

STYPENDIA

2007 – Stypendium konferencyjne przyznane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

2003 – Stypendium przyznane przez Centrum Studiów Międzynarodowych na rzecz Rozwoju CEID (Centro de Estudios Internacionales para el Desarrollo) i Uniwersytet Katolicki w Salcie, Argentyna, w celu realizacji studiów podyplomowych „América Latina contemporánea: su actualidad política, económica y social”, Buenos Aires, Argentyna.

GRANTY

Grant przyznany przez Junta de Andalucía "Cuerpos Re-escritos: Dolor y Violencia en Escritoras y Personajes Femeninos de la Literatura de Mujeres" (“CuRe. Interpretacje ciała w tekście: Przemoc i ból w literaturze kobiet”), HUM-3096, wykonawca.

Grant innowacji dydaktycznej: “Aplicación del método contrastivo en materiales de apoyo de la enseñanza de ruso y polaco: nuevos enfoques de la docencia de las lenguas eslavas en España”. („Zastosowanie metody kontrastywnej w materiałach pomocniczych do nauczania języka rosyjskiego i polskiego: nowe ujęcia dydaktyki języków słowiańskich w Hiszpanii”), wykonawca.

PUBLIKACJE 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE: Współczesna literatura hispanoamerykańska, kobieca podmiotowość, teorie socjokrytyczne, krytyka feministyczna, motywy i strategie literackie w twórczości pisarek hispanoamerykańskich, ciało, ideologia, rodzina, pamięć.


Działalność naukowa