Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia – Wydział Filologiczny

 

 1. Członkowie:
 • dr hab. Elżbieta Bender (lingwistyka stosowana)
 • Dr hab. Marta Nowosad-Bakalarczyk (e-edytorstwo i techniki redakcyjne)
 • Dr hab. Aleksandra Chomiuk (filologia polska)
 • Dr Małgorzata Waryszak (logopedia z audiologią)
 • Dr Magdalena Grabias (komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy)
 • Dr hab. Katarzyna Smyk (kulturoznawstwo)
 • Dr Radosław Bomba, prof. UMCS (technologie cyfrowe w animacji kultury)
 • Prof. dr hab. Maria Juda (architektura informacji)
 • Dr Anna Kiszczak (anglistyka)
 • Dr Jolanta Sękowska (germanistyka)
 • Dr hab. Mariola Pietrak (hispanistyka)
 • Dr Izabela Szantyka (italianistyka)
 • Dr hab. Edyta Jabłonka (portugalistyka)
 • Dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS (polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie)
 • Dr hab. Anna Maziarczyk (romanistyka)
 • Dr hab. Agnieszka Gozdek (rusycystyka)
 • Dr hab. Agnieszka Dudek-Szumigaj (ukrainistyka)