Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

(2021-2025)

CZŁONKOWIE:

 1. dr hab. Elżbieta Bender (lingwistyka stosowana)
 2. dr hab. Marta Nowosad-Bakalarczyk (e-edytorstwo i techniki redakcyjne)
 3. dr hab. Aleksandra Chomiuk (filologia polska)
 4. dr Małgorzata Waryszak (logopedia z audiologią)
 5. dr Magdalena Grabias (komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy)
 6. dr hab. Grzegorz Żuk (kulturoznawstwo)
 7. dr Radosław Bomba, prof. UMCS (technologie cyfrowe w animacji kultury)
 8. prof. dr hab. Maria Juda (architektura informacji)
 9. dr Anna Kiszczak (anglistyka)
 10. dr Jolanta Sękowska (germanistyka)
 11. dr hab. Mariola Pietrak (hispanistyka)
 12. dr Izabela Szantyka (italianistyka)
 13. dr hab. Edyta Jabłonka (portugalistyka)
 14. dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS (polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie)
 15. dr hab. Anna Maziarczyk (romanistyka)
 16. dr hab. Agnieszka Gozdek (rusycystyka)
 17. dr hab. Agnieszka Dudek-Szumigaj (ukrainistyka)
 18. Dawid Kobylański (Wiceprzewodniczący Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów / Przewodniczący Komisji Współpracy z Organizacjami Studenckimi)
 19. Natalia Tukiendorf (Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów / Przewodnicząca Komisji Socjalnej)
 20. mgr Alicja Baczyńska-Hryhorowicz