Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia (2021-2025)

CZŁONKOWIE:

1. prof. dr hab. Maria Juda (architektura informacji)

2. dr Radosław Bomba, profesor uczelni (technologie cyfrowe w animacji kultury)

3. dr hab. Aleksandra Chomiuk, profesor uczelni (filologia polska)

4. dr hab. Jarosław Krajka, profesor uczelni (polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie)

5. dr hab. Anna Maziarczyk, profesor uczelni (romanistyka)

6. dr hab. Aleksander Wójtowicz, profesor uczelni (e-edytorstwo i techniki redakcyjne)

7. dr hab. Elżbieta Bender (lingwistyka stosowana)

8. dr hab. Agnieszka Dudek-Szumigaj (ukrainistyka)

9. dr hab. Agnieszka Gozdek (rusycystyka)

10. dr hab. Edyta Jabłonka (portugalistyka)

11. dr hab. Mariola Pietrak, profesor uczelni (hispanistyka)

12. dr hab. Grzegorz Żuk (kulturoznawstwo)

13. dr Magdalena Grabias (komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy)

14. dr Anna Kiszczak (anglistyka)

15. dr Jolanta Sękowska (germanistyka)

16. dr Izabela Szantyka (italianistyka)

17. dr Małgorzata Waryszak (logopedia z audiologią)

18. lic. Dawid Kobylański (Wiceprzewodniczący Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów / Przewodniczący Komisji Współpracy z Organizacjami Studenckimi)

19. lic. Natalia Tukiendorf (Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów / Przewodnicząca Komisji Socjalnej)

20. mgr Alicja Baczyńska-Hryhorowicz (przedstawiciel Samorządu Doktorantów)