Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Katarzyna Wójcik

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA GERMANISTYKI
Telefon
81 537 26 19
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

poniedziałki i wtorki w godz. 9.45 - 10.45, pokój 506


 


 

Działalność naukowa

Lista publikacji za rok akademicki 2017/2020

 1. Der Anfang des NS-Regimes in den literarischen Notizen von Victor Klemperer und Antoni Sobański [w:] Anfang Literatur- und kulturwissenschaftliche Implikationen des Anfangs, red. Alina Kuzborska, Aneta Jachimowicz, Königshausen & Neumann 2018, s. 401-418.
 2. Dzieje ewangelików niemieckich z Chełmszczyzny i Lubelszczyzny w księdze ojczyźnianej Kurta Lücka Die deutschen Siedlungen im Cholmer und Lubliner Lande [w:] Reformacja protestancka 1517 roku. Spory o dziedzictwo, red. Cezary Lipiński, Wolfgang Brylla, Zielona Góra 2018, s. 187-214.
 3. Siegfried Knappe, Charles Ted Brusaw: Soldat: Refleksje niemieckiego żołnierza. Przeł. Piotr Tymiński. Wyd. Katmar, Gdańsk 2016, ss. 404, Studia Niemcoznawcze, red. Lech Kolago, tom 62, Warszawa 2018, s. 600-603.
 4. Źródła pamięci w reportażach Martina Pollacka Dlaczego rozstrzelali Stanisławów i Topografia pamięci. Studia Niemcoznawcze, red. Lech Kolago, tom 62, Warszawa 2018, s. 325-335.
 5. Die nationalsozialistischen Propagandatexte in Bezug auf den Distrikt Lublin. Germanica Wratislaviensia, red. Tomasz Małyszek, Anna Małgorzewicz, Urszula Bonter, Wrocław 2019, s. 51-63.
 6. Der Blick auf die Münchner Räterepublik 1919 in dem Revolutionstagebuch von Victor Klemperer. Convivium, red. Gudrun Heidemann, Joanna Jabłkowska, Beata Mikołajczyk, Łódź 2019, s. 35-49.
 7. Prag und Berlin in den Städtereportagen von Egon Erwin Kisch – Vielfalt, Gemeinsamkeiten und Kontraste [w:] Annäherungen. Sprachwissenschaft – Literaturwissenschaft, red. Anna Stolarczyk-Gembiak, Marta Woźnicka, Dariusz Dolatowski, PWSZ Konin 2019, s. 97-107.
 8. Charlotte Krüger: Mój dziadek fałszerz. Przeł. Bartosz Nowacki i Zuzanna Urszula Bogucka. Prószyński i S-ka, Warszawa 2017, SS. 431, red. Witold Sadziński, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Germanica 14, 2018, s. 177-179.
 9. Ralf Rothmann: Umrzeć na wiosnę. Przeł. Aldona Zaniewska, W.A.B., Warszawa 2016, SS. 254. red. Witold Sadziński, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Germanica 14, 2018, s. 181-183.
 10. Potomkowie kolonistów niemieckich – ewangelicy z Chełmszczyzny i Lubelszczyzny w okresie dwudziestolecia międzywojennego/Nachfahren der deutschen Siedler – Protestanten aus der Gegend von Chełm und Lublin in der Zwischenkriegszeit [w:] Spadkobiercy Reformacji. Ewangelicy w Lublinie i na Lubelszczyźnie (historia, kultura, ekonomia, literatura)/Erben der Reformation. Protestanten in Lublin und Lubliner Land (Geschichte, Kultur, Wirtschaft, Literatur), red. Grzegorz Brudny, Witold Matwiejczyk, Małgorzata Willaume, Sławomir Jacek Żurek, Towarzystwo Naukowe KUL Jana Pawła II., Lublin 2017, s. 103-132.
 11. Volksdeutsche w dystrykcie lubelskim w ramach interpretacyjnych „Krakauer Zeitung” w latach 1939-1944. Acta Neophilologica, red. Joanna Orzechowska, Olsztyn 2020, s. 17-27.
 12. The Ethnos of Volhynian Germans – From the Study of Language Islands to National Propaganda [w:] Cultural Conceptualizations in Language and Communication, red. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Springer 2020, s. 213-227.
 13. Die Anwendung der Inhaltsanalyse in den historischen Pressetexten. Facetten des Neben- und Miteinanders in Sprache, Kultur und Literatur. Germanische Werkstatt 9,  red. Małgorzata Jokiel, Daniela Pelka, Opole 2020, s. 63-73.