Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Katarzyna Wójcik

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA GERMANISTYKI
Telefon
81 537 26 19
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

poniedziałek godz. 9.40-11.10, Platforma MS TEAMS


 

Działalność naukowa

Lista publikacji za rok akademicki 2018/2019

  1. Der Anfang des NS-Regimes in den literarischen Notizen von Victor Klemperer und Antoni Sobański [w:] Anfang Literatur- und kulturwissenschaftliche Implikationen des Anfangs, red. Alina Kuzborska, Aneta Jachimowicz, Königshausen & Neumann 2018, s. 401-418.
  2. Dzieje ewangelików niemieckich z Chełmszczyzny i Lubelszczyzny w księdze ojczyźnianej Kurta Lücka Die deutschen Siedlungen im Cholmer und Lubliner Lande [w:] Reformacja protestancka 1517 roku. Spory o dziedzictwo, red. Cezary Lipiński, Wolfgang Brylla, Zielona Góra 2018, s. 187-214.
  3. Siegfried Knappe, Charles Ted Brusaw: Soldat: Refleksje niemieckiego żołnierza. Przeł. Piotr Tymiński. Wyd. Katmar, Gdańsk 2016, ss. 404, Studia Niemcoznawcze, red. Lech Kolago, tom 62, Warszawa 2018, s. 600-603.
  4. Źródła pamięci w reportażach Martina Pollacka Dlaczego rozstrzelali Stanisławów i Topografia pamięci. Studia Niemcoznawcze, red. Lech Kolago, tom 62, Warszawa 2018, s. 325-335.
  5. Die nationalsozialistischen Propagandatexte in Bezug auf den Distrikt Lublin. Germanica Wratislaviensia, red. Tomasz Małyszek, Anna Małgorzewicz, Urszula Bonter, Wrocław 2019, s. 51-63.
  6. Der Blick auf die Münchner Räterepublik 1919 in dem Revolutionstagebuch von Victor Klemperer. Convivium, red. Gudrun Heidemann, Joanna Jabłkowska, Beata Mikołajczyk, Łódź 2019, s. 35-49.
  7. Prag und Berlin in den Städtereportagen von Egon Erwin Kisch – Vielfalt, Gemeinsamkeiten und Kontraste [w:] Annäherungen. Sprachwissenschaft – Literaturwissenschaft, red. Anna Stolarczyk-Gembiak, Marta Woźnicka, Dariusz Dolatowski, PWSZ Konin 2019, s. 97-107.
  8. Charlotte Krüger: Mój dziadek fałszerz. Przeł. Bartosz Nowacki i Zuzanna Urszula Bogucka. Prószyński i S-ka, Warszawa 2017, SS. 431, red. Witold Sadziński, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Germanica 14, 2018, s. 177-179.
  9. Ralf Rothmann: Umrzeć na wiosnę. Przeł. Aldona Zaniewska, W.A.B., Warszawa 2016, SS. 254. red. Witold Sadziński, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Germanica 14, 2018, s. 181-183.