Dokumenty Wydziału Humanistycznego UMCS

Załączone dokumenty dotyczą norm przyjętych dla Wydziału Humanistycznego UMCS.