Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 57/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 5 października 2015 r. w sprawie składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)   oraz z Zarządzeniem Nr 5/2016 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie kontroli prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu antyplagiatowegoproces oceny prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu APD, w tym przeprowadzenie kontroli antyplagiatowej, realizowany jest wobec studentów, którzy w dniu wejścia w życie zarządzenia będą na ostatnim roku studiów.

Archiwum Prac Dyplomowych (w skrócie APD) jest jednym z wielu serwisów internetowych współpracujących z systemem USOS. Aplikacja ta pełni rolę katalogu i repozytorium elektronicznych wersji prac dyplomowych powstających w Uniwersytecie. Podstawową funkcją serwisu APD, oprócz archiwizowania prac, jest wspomaganie procedury ich składania i archiwizacji. W czynności te zaangażowanych jest kilka osób (autor, opiekun pracy, recenzenci, pracownicy dziekanatu), które na określonych etapach obsługi pracy mają obowiązek wykonania pewnych zadań.

Dostęp do systemu APD możliwy jest pod adresem: https://apd.umcs.pl/