Postępowanie awansowe

 Postępowania awansowe w poszczególnych instytutach Wydziału Filologicznego:

 INSTYTUT JĘZYKOZNAWSTWA I LITERATUROZNAWSTWA

INSTYTUT NAUK O KULTURZE