Postępowanie awansowe

 Postępowania awansowe w poszczególnych instytutach Wydziału Filologicznego:

 INSTYTUT NEOFILOLOGII

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ

INSTYTUT NAUK O KULTURZE