Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Izabela Szantyka

dr Izabela Szantyka
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA ROMANISTYKI
Funkcje
Koordynator wydziałowy ds. programu Erasmus+
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

2022/2023 (semestr letni)


wrzesień (od 11 do 31.IX.2023):  • czwartek (14 i 28 września) 11:30 - 13:30, pokój 417 i/lub Microsoft Teams Office 365 (tryb online PO UPRZEDNIM SYGNALE MAILOWYM)

 • środa (20 września) 11:30 - 13:00, pokój 417 i/lub Microsoft Teams Office 365 (tryb online PO UPRZEDNIM SYGNALE MAILOWYM)
sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna (od 26.VI. do 16.VII.2023):


czwartek 11:00 - 13:00, pokój 417 i/lub Microsoft Teams Office 365 (tryb online PO UPRZEDNIM SYGNALE MAILOWYM)
okres zajęć dydaktycznych (od 27.II.2023 do 25.VI.2023): 
 Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A / pokój 417
20-031 Lublin

O sobie

prowadzone zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2022/2023

semestr zimowy:

MBJMetodologia badań językoznawczych (KW) - III rok romanistyki, specjalność: język włoski, specjalizacja: język francuski, studia stacjonarne I stopnia

- JWWK: Język włoski współczesnej komunikacji (KW) - II rok italianistyki, studia stacjonarne I stopnia

- GOJW SINT: Gramatyka opisowa języka włoskiego: składnia (WY + KW) - III rok romanistyki, specjalność: język włoski, specjalizacja: język francuski, studia stacjonarne I stopnia

- GOJW MORFO FLEX: Gramatyka opisowa języka włoskiego: morfologia (fleksja) (WY + KW) - II rok italianistyki, studia stacjonarne I stopnia

GOJW FONO: Gramatyka opisowa języka włoskiego: fonetyka i fonologia (WY + KW) - I rok italianistyki,  studia stacjonarne I stopnia

semestr letni: 

- RTNJ: Redakcja tekstu naukowego językoznawczego (KW) - I rok italianistyki, studia stacjonarne I stopnia 

JWWK: Język włoski współczesnej komunikacji (KW) - II rok italianistyki, studia stacjonarne I stopnia

- GOJW MORFO FDP: Gramatyka opisowa języka włoskiego: morfologia (słowotwórstwo) (WY + KW) - I rok italianistyki, studia stacjonarne I stopnia

- GOJW SINT: Gramatyka opisowa języka włoskiego: składnia (WY + KW) - II rok italianistyki, studia stacjonarne I stopnia

 aktualnie pełnione funkcje

 • koordynatorka kierunkowa ds. wymiany międzynarodowej i mobilności SMS Erasmus+ dedykowanej studentom romanistyki (język włoski i język francuski) i italianistyki
 • członkini Wydziałowego Zespołu Koordynatorów ds. Współpracy z Zagranicą
 • członkini Zespołu ds. Jakości Kształcenia Wydziału Filologicznego
 • członkini Rady Programowej kierunku italianistyka 
 • opiekun II roku italianistyki 
 • promotorka prac licencjackich z zakresu językoznawstwa włoskiego, również poza UMCS
 • recenzentka prac licencjackich i magisterskich z zakresu językoznawstwa romańskiego, francuskiego i włoskiego, również poza UMCS

 stypendia, szkolenia, warsztaty, seminaria

3-krotna stypendystka włoskiego MSZ (Ministero degli Affari Esteri):

 • 2 staże naukowe w Dipartimento di Italianistica i w Dipartimento di Linguistica w Università degli Studi Roma 3
 • 1 staż dydaktyczny w Università per Stranieri di Perugia

szkolenia, warsztaty, seminaria dydaktycze i metodyczne: 

 • Lavagna Interattiva Multimediale e la prima piattaforma per chi insegna e per chi impara l'italiano (Edilingua/Nowela/UMCS)
 • Corso di Aggiornamento per Insegnanti di Italiano all’Estero (Università per Stranieri di Perugia)
 • Warsztaty metodyczne CLE International
 • Créativité et informatique en classe de français (Ambassade de France en Pologne/KUL)
 • L’audiovisuel dans l’enseignement du français langue étrangère, l’exemple de TV 5 (CIEP/Deux-Sèvres/UMCS)
 • La didactique des textes littéraires en tant qu’éveil à la culture et à la différence en classe de FLE (CIEP/Deux-Sèvres/UMCS)
 • Techniki dramy w nauczaniu języków obcych (Oxigo CreativEducation) 
 • Kapelusze lektora - praktyczne warsztaty metodyczne i psychologiczne (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu języków Obcych PASE)
 • Emisja głosu w pracy nauczyciela języków obcych (Oxigo CreativEducation) 
 • Wirtualny Kampus UMCS - zastosowania technologii informatycznych w pracy nauczyciela akademickiego (Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych UMCS)

szkolenia, warsztaty, seminaria z kompetencji miękkich: 

 • Warsztaty z psychoedukacji w zakresie pracy akademickiej (Przyjazny Uniwersytet/UMCS)
 • Efektywna komunikacja w pracy nauczyciela języków obcych (Oxigo CreativEducation) 

szkolenia, warsztaty, seminaria z zasobów i kompetencji cyfrowych: 

 • Pozyskiwanie informacji cyfrowych i ich przetwarzanie na potrzeby nauczania i rozwoju kompetencji (Santander/UMCS)
 • CLARIN-PL-Biz -technologie językowe dla nauki i biznesu (Common Language Resources & Technology Infrastructure/Politechnika Wrocławska)
 • CLARIN-PL w praktyce badawczej (Centrum Technologii Językowych CLARIN-PL/PolLinguaTec/Politechnika Wrocławska)

Działalność naukowa

ORCID identifier: 0000-0001-9304-3533 

Szczegóły dotyczące publikacji dostępne na:

ORCID.ORG

PBN.NAUKA.GOV.PL 

- 2018/2019 - członkini zespołu badawczego w międzynarodowym projekcie The PRAGMALEX project - Pragmatemes in contrast: from linguistic modeling to lexicographic coding w ramach programu Partnerstwa im. Huberta Curien POLONIUM (Université Grenoble-Alpes/Uniwersytet Śląski/UMCS)     

konferencje naukowe

 • Lingua come bene culturale (Società degli Italianisti Polacchi/Uniwersytet Warszawski)
 • Lingua e letteratura italiana nel presente e nella storia (Universitatea din Craiova/Università per Stranieri di Perugia/Ambasciata d'Italia in Romania)
 • Dal libro a stampa a Internet: metamorfosi della ricerca linguistica e letteraria italiana (Universitatea din Craiova/Università per Stranieri di Perugia/Ambasciata d'Italia in Romania) 
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kot w literaturze i kulturze (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach/Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego)
 • IV Spotkania Naukowe Badaczy Historii Języka (UMCS)
 • Spójność Tekstu Specjalistycznego STS 2016 (Uniwersytet Warszawski)
 • Il tempo e lo spazio nella lingua e nella letteratura italiana (Universitatea din Craiova/Università per Stranieri di Perugia/Ambasciata d'Italia in Romania)
 • VIII. Internationale Arbeitstagung Romanisch-deutscher und innerromanischer Sprachvergleich (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck)
 • Spójność Tekstu Specjalistycznego STS 2015 (Uniwersytet Warszawski)
 • Lingue, letterature, identità in contatto (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici/Ambasciata d'Italia in Slovacchia)
 • Presente e futuro della lingua e letteratura italiana: problemi, metodi, ricerche (Universitatea din Craiova/Università per Stranieri di Perugia/Ambasciata d'Italia in Romania)
 • La lingua e la letteratura in prospettiva sincronica e diacronica (Universitatea din Craiova/Università per Stranieri di Perugia/Ambasciata d'Italia in Romania)
 • 46th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea (Split University/Italian and English Departments/Center for Interdisciplinary Research Studia Mediterranea)
 • XXVII Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (Université de Lorraine/Société de linguistique romane)
 • XXVI Congrés Internacional de Lingüistica i Filologia Romàniques (Universitat de València/Société de linguistique romane)
 • Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w nauczaniu języków obcych (KUL)
 • XXV Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck/Société de linguistique romane) 

zainteresowania naukowe

♦ językoznawstwo włoskie, romańskie i kontrastywne, z naciskiem na elementy i mechanizmy semantyczno-pragmatyczne języka: 
- deiksa
- empatia językowa
- koherencja i kohezja
- analiza dyskursu
- analiza konwersacyjna

♦ glottodydaktyka i glottodydaktyka kontrastywna:
- historia badań glottodydaktycznych, z naciskiem na metodę bezpośrednią i komunikacyjną
- zjawisko interferencji i transferu LM / LS, L1 / L2 / L3
- pojęcie błędu w dydaktyce języków obcych
- ujęcie psychologiczne języka: rozwijanie kompetencji językowych
- ujęcie socjologiczne języka: relacja między formą a kontekstem społecznym
- kompetencja strategiczna                                                                  

♦ język włoski specjalistyczny:
- relacje spójności tekstu specjalistycznego
- mechanizmy morfologiczne, syntaktyczne i semantyczne tworzenia słownictwa specjalistycznego
 
♦ CMC - Computer-mediated Communication (głównie: social media)
♦ socjolingwistyka 
♦ retoryka (głównie: techniki i strategie perswazji)
♦ onomastyka (głównie: mechanizmy morfo-semantyczne tworzenia nazw produktów leczniczych)
♦ językoznawstwo ogólne
♦ psychologia

Ogłoszenia

KONSULTACJE W DN. 24 MAJA 

Moje konsultacje w dn. 24 maja (środa) odbędą się w godz. 12:45 - 13:15 oraz 15:45 - 16:15, zamiast 14:00 - 15:00. Miejsce bez zmian - p. 417 lub MS Teams (opcja online - po uprzednim sygnale mailowym). 


 

ERASMUS+ LOGORusza e-rekrutacja na studia częściowe (SMS) w ramach programu Erasmus+, dedykowana studentom italianistyki i romanistyki z wiodącymi językami włoskim i francuskim. Informacje nt. dostępnych ośrodków zagranicznych, liczby miejsc, okresów mobilności, zasad udziału w programie, reguł rekrutacji i terminów postępowania rekrutacyjnego oraz treść obowiązkowych oświadczeń - RODO i zapoznania się z zasadami realizacji mobilności E+ SMS - w załączonych poniżej plikach pdf:

ROMA+ITA. rekrutacja E+ SMS. 2023-2024

zał. 1. RODO. oświadczenie

zał. 2. zasady realizacji mobilności E+SMS. oświadczenie