Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Izabela Szantyka

dr Izabela Szantyka
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA ROMANISTYKI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

2019-2020 (semestr letni)


okres zajęć dydaktycznych (26.II. - 21.VI.2020): 


piątek 15:20 - 16:50, pokój 417
2019 - 2020 (semestr zimowy)  


zimowa sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna (5.II - 18.II.2020) + przerwa międzysemestralna (19.II. - 25.II.2020):  • 7 lutego (piątek): 13:30 - 15:00, pokój 417

  • 11 lutego (wtorek): 10:15 - 11:00 oraz 12:15 - 13:00, pokój 417

  • 21 lutego (piątek): 10:00 - 11:30, pokój 4117
2019 - 2020 (semestr zimowy)


okres zajęć dydaktycznych (1.X.2019 - 4.II.2020):


piątek 16:10 - 17:40, pokój 417

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A / pokój 417
20-031 Lublin

O sobie

prowadzone zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2017 - 2018

- Metodologia badań językoznawczych (KW) - III rok filologii romańskiej, specjalność: język włoski, specjalizacja: język francuski, studia stacjonarne I stopnia 

- Gramatyka opisowa języka włoskiego (składnia) (WY + KW) - III rok filologii romańskiej, specjalność: język włoski, specjalizacja: język francuski, studia stacjonarne I stopnia 

- Gramatyka opisowa języka włoskiego (morfologia: słowotwórstwo i analiza części mowy) (WY + KW) - II rok romanistyki, specjalność: język włoski, specjalizacja: język francuski, studia stacjonarne I stopnia 

- Gramatyka opisowa języka włoskiego (fonetyka i fonologia) (WY + KW) - I rok romanistyki, specjalność: język włoski, specjalizacja: język francuski, studia stacjonarne I stopnia

- Gramatyka opisowa języka włoskiego (fonetyka i fonologia, morfologia) (WY + KW) - III rok filologii romańskiej, specjalność: język francuski, specjalizacja: język włoski, studia stacjonarne I stopnia

- Gramatyka opisowa języka włoskiego (morfologia i składnia) (WY + KW) - III rok filologii romańskiej, specjalność: język francuski, specjalizacja: język włoski, studia stacjonarne I stopnia

 aktualnie pełnione funkcje

- od 2016 / 2017 - opiekunka I roku romanistyki, specjalność: język włoski, specjalizacja: język francuski, studia stacjonarne I stopnia

- od 2012 / 2013 - promotorka prac licencjackich z zakresu językoznawstwa włoskiego, od czerwca 2012 - również recenzentka prac licencjackich i magisterskich z zakresu językoznawstwa francuskiego

- od 2013 / 2014 - członkini Instytutowego Zespołu Jakości Kształcenia z ramienia Zakładu Językoznawstwa Romańskiego

- od 2013 / 2014 - członkini Wydziałowej Komisji do Spraw Współpracy z Pracodawcami 

- od semestru letniego 2013 / 2014 - instytutowa koordynatorka ds. wymiany międzynarodowej i Erasmus (język włoski i francuski)

- od stycznia 2015 - członkini Zespołu Programowego dla studiów I stopnia na kierunku Romanistyka 

 udział w szkoleniach i seminariach

- IV.2004 : ”L’audiovisuel dans l’enseignement du français langue étrangère, l’exemple de TV 5” oraz ”La didactique des textes littéraires en tant qu’éveil à la culture et à la différence en classe de FLE”; prof. Michel Boiron (CIEP, Sèvres, Francja / UMCS) 

- III.2005: „Wirtualny Kampus UMCS” na temat możliwych zastosowań technologii informatycznych w pracy nauczyciela akademickiego; Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych UMCS

- VII.2006: ”Corso di Aggiornamento per Insegnanti di Italiano all’Estero”; Università per Stranieri di Perugia (Włochy)

- V.-VI.2007: "Emisja głosu w pracy nauczyciela języków obcych"; Oxigo CreativEducation 

- III.2008: praktyczne warsztaty metodycznych i psychologiczne „Kapelusze lektora”; Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu języków Obcych PASE 

- VI.2009: „Efektywna komunikacja w pracy nauczyciela języków obcych”; Oxigo CreativEducation 

- X.2009: „Techniki dramy w nauczaniu języków obcych”; Oxigo CreativEducation 

- XI.2010: seminarium ”Créativité et informatique en classe de français”; Ambassade de France en Pologne i Instytut Filologii Romańskiej KUL 

- X.2011: szkolenia "7 Program Ramowy UE od podstaw i gruntownie czyli praktyczne wskazówki jak uzyskać europejski grant badawczy" oraz "Poprawna kalkulacja, realizacja i rozliczanie projektów w 7PR"; Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE i Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie

- I.2013 - warsztaty metodyczne CLE International; Instytut Filologii Romańskiej UMCS 

- III.2013 - szkolenie na temat wykorzystania bazy Web of Science w ocenie parametrycznej; Thomson Reuters i UMCS

- IV.2013 - "Warsztaty opracowania wniosku o stypendium indywidualne Marie Curie"; Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE i Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie

- V.2014 i X.2014 - skuteczne opracowywanie i składanie wniosków o projekt badawczy NCN (Preludium, Sonata, Opus); Wydział Humanistyczny UMCS 

- VI.2014 - "Lavagna Interattiva Multimediale e la prima piattaforma per chi insegna e per chi impara l'italiano"; Edilingua / Nowela 

- IV.2015 - warsztaty z psychoedukacji w zakresie pracy akademickiej, organizowane w ramach projektu Przyjazny Uniwersytet na UMCS


Działalność naukowa

przebieg kariery naukowej

27.VII.2003 - uzyskanie tytułu magistra filologii romańskiej w zakresie językoznawstwa romańskiego; tytuł pracy: Les relations cohésives dans le roman d'Honoré de Balzac "Une double famille";

23.V.2012 - uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa romańskiego; tytuł rozprawy: I pronomi dimostrativi in italiano e in francese.

publikacje

1. (2004) : ”La chaîne référentielle de Roger de Granville dans Une double famille de Balzac”. [in:] Lubelskie Materiały Neofilologiczne, nr 28: 49 – 71.

2. (2008): “Alcune riflessioni sull’uso dei verbi andare venire in italiano e in francese”. [in:] Lubelskie Materiały Neofilologiczne, nr 32: 228 – 241.    

3. (2009): “All’incrocio tra semantica e pragmatica (parte 1): le espressioni deittiche da Peirce a Reichenbach”. [in:] Lubelskie Materiały Neofilologiczne, nr 33: 140 – 156.  

4. (2010): ”I pronomi dimostrativi in italiano e in francese – gli elementi di un’analisi contrastiva (ricerca in corso)”. [in:] Iliescu, M. / Siller-Runggaldier, H. / Danler, P. (éds) (2010): Actes du XXVe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (Innsbruck, 3 – 8 septembre 2007), Tome V. Berlin / New York: De Gruyter: 549 – 558. 

5. (2010): “I movimenti nazionalisti e nazifascisti in Polonia”, [in:] Helios Magazine, 2010 Anno XIV, n. 5. 

6. (2011): “Les instructions linguistiques pour l’interprétation correcte des contenus culturels, sociaux, psychologiques et textuels véhiculés par les déictiques: le cas de l’italien et du français”. [in:] Sowa, M. (ed.) (2011): L’interculturel en pratique. Seria 12 / 15, n. 1. Lublin: Werset: 72 - 84. 

7. (2011): “All’incrocio tra semantica e pragmatica (parte 2): le espressioni deittiche da Bar-Hillel a Perry”. [in:] Brzozowska-Zburzyńska, B. / Posturzyńska-Bosko, M. (eds) (2011): Expression indexicale. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: 137 - 163. 

8. (2011): “Alla ricerca di una simmetria: i pronomi dimostrativi italiani e francesi – un’analisi sincronica contrastiva”. [in:] Alvarez, D. / Chardenet, P. / Tost, M. (eds) (2011): L'intercompréhension et les nouveaux défis pour les langues romanes. Paris: Agence Universitaire de la Francophonie / Union Latine: 331 - 351.   

9. (2012): "'Quest'anno siamo più incazzate dell'anno scorso'. Sulla XIII Grande Manifa delle donne polacche". [in:] Helios Magazine, 2012, Anno XVII, n. 1 - 2: 6.

10. (2013): "Tra deissi, anafora ed empatia: l’analisi degli aspetti pragmatici nell’uso degli aggettivi e dei pronomi dimostrativi italiani”. [in:] Casanova Herrero, E. / Calvo Rigual, C. (eds) (2013): Actas del XXVI Congreso Internacional de Lingüístíca y de Filología Románicas, València, 6–11 septembre 2010. Tome V. Berlin: W. de Gruyter: 695 - 706. 

11. (2015): “I dimostrativi nel testo: l’inventario degli usi dei pronomi dimostrativi questo e quello nella prospettiva anaforico-deittica testuale e situazionale”. [in:] Berrendonner, A. / Mosegaard Hansen, M.-B. / Zafiu, R. (eds): Actes du XXVIIe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013). Section 10 : Linguistique textuelle et analyse du discours. Nancy: ATILF: http://www.atilf.fr/cilpr2013/actes/section-10/CILPR-2013-10-Szantyka.pdf  

12. (2015): “Il funzionamento testuale del prossimale e del distale nella confluenza tra le prospettive: l’inventario degli usianaforico-deittici testuali e situazionali dei pronomi dimostrativi italiani questo e quello”. [in:] Pîrvu, E. (ed.) La lingua e la letteratura italiana in prospettiva sincronica e diacronica. Atti del VI Convegno Internazionale di Italianistica dell'Università di Craiova, 19-20 settembre 2014. Firenze: Franco Cesati Editore: 303 – 316.

13. (2016): "Il dimostrativo giuridico: un inventario degli usi testuali dei dimostrativi questo, codesto e quello (1) – il prossimale questo". [in:] Górnicz, M. / Kornacka, M. (eds): Spójność tekstu specjalistycznego (2). Seria: Studia Naukowe, 34, pod redakcją naukową Sambora Gruczy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Uniwersytet Warszawski: 99 - 111. 

14. (2016): "Come dire senza denominare (e farsi capire): alcune osservazioni sul dimostrativo tacito". [in:] Posturzyńska-Bosko, M. / Sorbet, P. (eds): Le tabou comme défi pour la linguistique / El tabu como desafío para la lingüística". Lublin: Wydawnictwo UMCS: 169 - 188. 

15. (2017): "I pronomi dimostrativi a valore deittico ridotto: questo anaforico e cataforico lessicalizzato e quello anaforico e cataforico determinante". [in:] Pîrvu, E. (ed.): Presente e futuro della lingua e letteratura italiana: problemi, metodi, ricerche. Atti del VII Convegno Internazionale di Italianistica dell'Università di Craiova, 18-19 settembre 2015. Firenze: Franco Cesati Editore: 277 - 289.

członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych

od 2013 - The Societas Linguistica Europaea

udział w konferencjach

- IX. 2007 – XXV Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (Innsbruck, Austria) 

- IV. 2010 – Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w nauczaniu języków obcych, Katolicki Uniwersytet Lubelski

- IX. 2010 - XXVI Congrés Internacional de Lingüistica i Filologia Romàniques (València, Hiszpania)

- VII. 2013 - XXVII Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (Nancy, Francja)

- IX. 2013 - 46th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea (Split, Chorwacja)

- IX. 2014 - VI Convegno Internazionale di Italianistica: La lingua e la letteratura in prospettiva sincronica e diacronica (Craiova, Rumunia)

- IX. 2015 - VII Convegno Internazionale di Italianistica: Presente e futuro della lingua e letteratura italiana: problemi, metodi, ricerche (Craiova, Rumunia)

- X. 2015 - IV Convegno Internazionale Studia Romanistica Beliana: Lingue, letterature, identità in contatto (Banská Bystrica, Słowacja)

- X. 2015 - Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Spójność Tekstu Specjalistycznego STS 2015, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Uniwersytet Warszawski

- VIII. 2016 - VIII. Internationale Arbeitstagung Romanisch-deutscher und innerromanischer Sprachvergleich, Institut für Romanistik / Institut für Translationswissenschaft, Universität Innsbruck (Innsbruck, Austria)

- IX. 2016 - VIII Convegno Internazionale di Italianistica: Il tempo e lo spazio nella lingua e nella letteratura italiana (Craiova, Rumunia)

- X. 2016 - Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Spójność Tekstu Specjalistycznego STS 2016, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Uniwersytet Warszawski

- VI. 2017 - IV Spotkania Naukowe Badaczy Historii Języka, Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

- VII. 2017 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kot w literaturze i kulturze, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, Siedlce 

staże i stypendia

- miesięczny (VII.2006) staż dydaktyczny w Università per Stranieri di Perugia, jako stypendystka Uniwersytetu dla Obcokrajowców w Perugii

- 3-miesięczny (X.2008 - I.2009) staż naukowy w Dipartimento di Italianistica Università degli Studi Roma Tre, opiekun: prof. Maurizio Dardano, jako stypendystka włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

- 3-miesięczny (I. - IV.2010) staż naukowy w Dipartimento di Italianistica Università degli Studi Roma Tre, opiekun: prof. Claudio Giovanardi, jako stypendystka włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

- IX.2010 - tygodniowe stypendium konferencyjne (XXVI Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques) przyznane przez La Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació della Universitat de València

zainteresowania naukowe

1. językoznawstwo kontrastywne włosko-francuskie, z naciskiem na elementy semantyczno-pragmatyczne języka:
- deiksa i diafora
- empatia językowa
- funkcjonowanie zaimków i przymiotników wskazujących
- deiktyczne czasowniki ruchu
- zjawisko dyslokacji
- tryb łączący 

2. glottodydaktyka kontrastywna:
- historia badań glottodydaktycznych, z naciskiem na metodę bezpośrednią i komunikacyjną
- zjawisko interferencji i transferu LM / LS, L1 / L2 / L3
- pojęcie błędu w dydaktyce języków obcych
- ujęcie psychologiczne języka: rozwijanie kompetencji językowych
- ujęcie socjologiczne języka: relacja między formą a kontekstem społecznym

3. język włoski specjalistyczny
- relacje spójności tekstu specjalistycznego
- mechanizmy tworzenia słownictwa specjalistycznego