Studenckie Koło Naukowe Rusycystów

 

 

 

 

 

Cele Koła:

  • zdobywanie i pogłębianie wiedzy z zakresu języka, kultury i literatury rosyjskiej;
  • popularyzacja tej wiedzy podczas studenckich konferencji i sesji naukowych, warsztatów dla szkół oraz projektów kulturalno-naukowych;
  • rozwijanie talentów artystycznych i organizacyjnych członków Koła;
  • nabywanie i rozwijanie kompetencji cenionych na rynku pracy;
  • aktywizacja studentów i angażowanie ich w działania na rzecz promocji kierunku rusycystyka, Instytutu Neofilologii i Uczelni;
  • integracja studentów Koła ze studentami zagranicznymi uczącymi się w Instytucie Neofilologii i na Wydziale Filologicznym;
  • integracja środowiska akademickiego i szkolnego poprzez realizację wspólnych projektów;
  • współpraca z absolwentami filologii rosyjskiej/rusycystyki UMCS, instytucjami samorządowymi i oświatowymi w ramach wspólnych projektów;
  • współpraca z innymi studenckimi kołami naukowymi działającymi przy Instytucie Neofilologii oraz na Wydziale Filologicznym UMCS.

Zobacz więcej: Organizacje UMCS, Facebook