Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Agnieszka Stawecka-Kotuła

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA LINGWISTYKI STOSOWANEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Urlop naukowy od dn. 28.02.22


W ważnych sprawach, proszę o kontakt mailowy/ przez MS Teams.


Link do zespołu konsultacji zdalnych: 


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5af834c3040c492d986ef9babf85a8f2%40thread.tacv2/conversations?groupId=543c1de8-5b43-4de7-941b-93a9f46a3019&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


 


 


 


 

Adres

Katedra Lingwistyki Stosowanej, DS Kronos, ul. J. Sowińskiego 17, p. 135.
20-040 Lublin