Program Logi.kom (EFS)

Instytut Filologii Polskiej UMCS oraz Instytut Filozofii UMCS serdecznie zapraszają szkoły ponadpodstawowe do uczestnictwa w bezpłatnym cyklu zajęć dla uczniów klas I-IV (o dowolnym profilu kształcenia):

LOGI.KOM. Od sztuki logicznego myślenia do sztuki skutecznego komunikowania się.

Cykl służy pogłębieniu wiedzy i ugruntowaniu sprawności uczniów w zakresie sztuki perswazji i skutecznego argumentowania. Wyjaśnione zostaną kluczowe mechanizmy perswazyjne, retoryczne, a także zasady dotyczące wystąpień publicznych, dyskusji, debaty publicznej na ważne tematy.

Zajęcia będą prowadzone przez zespół wykładowców akademickich. Obejmują 50-godzinny cykl wykładowo-warsztatowy (5 modułów tematycznych po 10 godzin lekcyjnych każdy). Forma i miejsce zajęć - do uzgodnienia (w zależności od sytuacji pandemicznej). Zajęcia będą prowadzone w grupach do 20 osób i zakończą się (w miarę możliwości – w zależności od sytuacji pandemicznej) debatą przeprowadzoną na terenie UMCS, w której uczniowie pod okiem Wykładowców i z udziałem zaproszonych Gości podejmą dyskusję na wybrany temat społeczny lub dotyczący współczesnej cywilizacji, kultury.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem kursu oraz do kontaktu w celu omówienia kwestii szczegółowych.

Kontakt: Koordynator Projektu: mgr inż. Tomasz Kosa, tel. (81) 537 27 59, tomasz.kosa@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik Merytoryczny Projektu: dr hab. Dorota Filar prof. UMCS, tel. (81) 537 59 93, dorota.filar@poczta.umcs.lublin.p