Ogłoszenia zewnętrzne (konferencje, konkursy itp.)

II Międzynarodowy Kongres „Humanities-Society-Identity”

Szanowni Państwo,

Komitet Programowy II Międzynarodowego Kongresu „Humanities-Society-Identity” – w tym roku z podtytułem „Evolution/Revolution” -  ma nadzieję powitać Państwa w Warszawie w dniach 6-7 grudnia 2023 r.

Kongres obejmuje badania nad wszelkimi aspektami dotyczącymi pojęć humanistyki, społeczeństwa i tożsamości. W tegorocznej edycji w centrum uwagi znajdą się zmiany zachodzące w tych trzech obszarach, a głównym pytaniem będzie, czy należy je postrzegać jako ewolucyjne czy rewolucyjne. Program Kongresu obejmuje dwa wykłady plenarne (w tym wykład inauguracyjny Gayatri Spivak z Columbia University), debatę na temat wielojęzyczności, sesje ogólne oraz tematyczne sesje panelowe.

Idea Kongresu HSI zrodziła się z chęci stworzenia platformy wymiany poglądów i perspektyw na temat tych trzech istotnych pojęć, które są przedmiotem badań naukowców reprezentujących różne dyscypliny. I Kongres, który odbył się w grudniu 2022 roku, zgromadził tak wybitnych uczonych jak Homi K. Bhabha (Harvard University), Jacqueline Bhabha (Harvard University), Marius Turda (Oxford Brookes University), Markéta Křížová (Charles University) czy Susan Stryker (University of Arizona). Jakość wystąpień i ożywienie debat potwierdziły potrzebę kontynuacji przedsięwzięcia i uczynienia z Kongresu wydarzenia corocznego.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji indywidualnych referatów, jak również sesji panelowych poświęconych konkretnym tematom.

REFERATY:

Propozycja indywidualnego referatu, który będzie prezentowany podczas sesji ogólnej, powinna mieć formę 300 wyrazowego abstraktu (nie licząc przypisów). Streszczenie powinno jasno określać pytania badawcze, podejście, metodę, dane i wyniki. Abstrakt powinien również zawierać trzy do pięciu słów kluczowych.

Referaty powinny być wygłaszane w języku angielskim.

PROPOZYCJE PANELI:

Propozycja panelu (maksymalnie czterech uczestników) musi zawierać:

- tytuł proponowanego panelu

- krótkie (do 300 słów) uzasadnienie stworzenia panelu

- nazwisko, dane kontaktowe i afiliację przewodniczącego panelu

- nazwiska, dane kontaktowe i afiliację wszystkich uczestników panelu

- 300 wyrazowe abstrakty każdego uczestnika panelu

Wszystkie powyższe informacje powinny zostać przesłane w jednym pliku przez przewodniczącego panelu.

W sprawie przyjęcia panelu i innych szczegółów organizacyjnych będziemy się kontaktować tylko z przewodniczącym panelu.

Panele mogą być prowadzone w językach innych niż angielski.

Termin nadsyłania propozycji referatów oraz paneli to 31 sierpnia 2023 r., jednak wcześniejsze informacje o planowanych sesjach będą mile widziane.

Wszystkie propozycje należy przesyłać na adres: hsic2023@wn.uw.edu.pl

Więcej informacji znajdą Państwo w załączonych materiałach oraz na stronie internetowej Kongresu: www.hsic.wn.uw.edu.pl

 
 
 
 
 
 
 

I Ogólnopolska Konferencja Dyskursoznawcza
Organizator: Wydział Socjologii UW
 
Termin: 2-3 czerwca 2023 r.
 

Termin nadsyłania abstraktów: 30.04.23 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Między Naukami Społecznymi a Humanistyką"

Ogólnopolska Konferencja Naukowa mająca na celu doskonalenie konferencyjnego warsztatu uczestników  - "Między Naukami Społecznymi a Humanistyką - Dyskursy Interdyscyplinarne vol. 3". 

Wydarzenie kierowane jest do studentów i doktorantów. 

Co uzyskają uczestnicy konferencji?

- Możliwość zdobycia konferencyjnych szlifów.
- Prezentacje interdyscyplinarne.
- Certyfikat uczestnictwa.
- Trening udziału w dyskusji.
- Wykład Eksperta z dawką praktycznej wiedzy.

Jak się zgłosić?

Wyślij tytuł i abstrakt wystąpienia na adres: elzbieta.pawlak-hejno@mail.umcs.pl
W abstrakcie zawrzyj: przedmiot i cel badań, najważniejsze wyniki i konkluzje.

Najważniejsze daty:

do 20 kwietnia - przesłanie zgłoszeń
do 30 kwietnia - akceptacja tematów
8 maja - publikacja programu
11 maja - konferencja on-line

Aktualne informacje o konferencji będą publikowane na wydarzeniu na Facebooku: https://www.facebook.com/events/732393084953779?ref=newsfeed.


Ogólnopolski Konkurs na Reportaż ''Jest u mnie kraj...'' 

Warszawski Klub Przyjaciół Ziemi Kieleckiej zaprasza studentów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie na Reportaż ''Jest u mnie kraj...'' organizowanym w ramach Festiwalu Literatury, który odbędzie się w Sandomierzu 23 września 2023 r. 

Konkurs odbywa się pod patronatem:
- Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego;
- Fundacji Centrum Badań i Edukacji im. R. Kapuścińskiego;
- Burmistrza Miasta Sandomierz;
- Starosty Sandomierskiego;
- Stowarzyszenia Polskich Mediów.

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział nie tylko studenci, ale wszyscy potencjalni chętni.

Załączniki: baner informacyjny Festiwalu, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy.

 

 

 

 

Praktykant-tłumacz PL-EN

Zostań praktykantem w Europejskiej Fundacji Praw Człowieka!

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest publiczną organizacją non-profit, z siedzibą w Wilnie. Głównym celem naszych przedsięwzięć jest promowanie działalności obywatelskiej oraz zabieganie o szanowanie praw marginalizowanych grup społecznych.

Poszukujemy:

studentów filologii angielskiej do udziału w projekcie „Pomoc mediom polskim na Litwie”, którego głównym założeniem jest nieodpłatna pomoc mediom, poprzez tłumaczenia artykułów na język angielski, tak aby informacja o sytuacji polskiej mniejszości na Litwie mogła dotrzeć również do zagranicznych odbiorców. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej http://media.efhr.eu/.

Oferujemy:

• zdobycie doświadczenia potrzebnego do ubiegania się w przyszłości o pracę na bardzo konkurencyjnym rynku krajowym i międzynarodowym;
• możliwość odbywania praktyk w formie zdalnej i dostosowania godzin;
• po zakończeniu praktyk wystawiamy zaświadczenie o odbyciu praktyk wraz z referencjami.

Jeżeli jesteś zainteresowany/wana praktyką, wyślij do nas swoje CV na adres mailowy: praktyki@efhr.eu.