Ogłoszenia zewnętrzne (konferencje, konkursy itp.)

Zdobądź płatny staż w EMMA MDT!

Szczegóły na stronie: https://online.emma-mdt.pl/


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Anety Siwek (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie)

 

 


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Elizy Illukiewicz (Uniwersytet Jagielloński)

 

 


Praktykant-tłumacz PL-EN

Zostań praktykantem w Europejskiej Fundacji Praw Człowieka!

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest publiczną organizacją non-profit, z siedzibą w Wilnie. Głównym celem naszych przedsięwzięć jest promowanie działalności obywatelskiej oraz zabieganie o szanowanie praw marginalizowanych grup społecznych.

Poszukujemy:

studentów filologii angielskiej do udziału w projekcie „Pomoc mediom polskim na Litwie”, którego głównym założeniem jest nieodpłatna pomoc mediom, poprzez tłumaczenia artykułów na język angielski, tak aby informacja o sytuacji polskiej mniejszości na Litwie mogła dotrzeć również do zagranicznych odbiorców. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej http://media.efhr.eu/.

Oferujemy:

• zdobycie doświadczenia potrzebnego do ubiegania się w przyszłości o pracę na bardzo konkurencyjnym rynku krajowym i międzynarodowym;
• możliwość odbywania praktyk w formie zdalnej i dostosowania godzin;
• po zakończeniu praktyk wystawiamy zaświadczenie o odbyciu praktyk wraz z referencjami.

Jeżeli jesteś zainteresowany/wana praktyką, wyślij do nas swoje CV na adres mailowy: praktyki@efhr.eu.