Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Małgorzata Posturzyńska-Bosko

dr hab. Małgorzata Posturzyńska-Bosko
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA ROMANISTYKI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 Konsultacje w sesji letniej 2022/23


środa 10.00-12.00 


pokój 513 NH 


W sprawach pilnych proszę pisać na: 


margot.bosko@wp.pl


 


 


 

O sobie

 

 

Dyplomy

Dyplom ukończenia Francusko-Polskiej Podyplomowej Szkoły Organizacji i Zarządzania w Lille EDHEC (École des Hautes Études Commerciales) i uzyskanie tytułu inżyniera zarządzania jakością 

2004 - Doktorat z zakresu językoznawstwa romańskiego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, tytuł rozprawy: Les anaphores associatives dans les oeuvres politiques de Christine de Pizan

2005-2006 - Studia w IRIAF w Instytucie Ryzyka Industrialnego, Ubezpieczeniowego i Finansowego (Institut des Risques Industriels, Assurentiels et Financiers) – Niort (Uniwersytet Poitiers), Francja

2018 - Habilitacja z zakresu językoznawstwa romańskiego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, tytuł rozprawy: La dynamique du système des pronoms personnels en moyen français : exemple des textes de Christine de Pizan

 

Książki

1. BRZOZOWSKA-ZBURZYŃSKA Beata, POSTURZYŃSKA-BOSKO Małgorzata red. (2011), Expression indexicale, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, stron 174.

2. KRZYŻANOWSKA Anna, POSTURZYŃSKA-BOSKO Małgorzata, SORBET Piotr, red. (2016), Badania diachroniczne w Polsce II, Między współczesnością a przeszłością, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, stron 245.

3.POSTURZYŃSKA-BOSKO Małgorzata, SORBET Piotr, red. (2016), Le tabou comme défi pour la linguistique / El tabú como desafío para la lingüística, Wydawnictwo UMCS, stron 213.

4. POSTURZYŃSKA-BOSKO Małgorzata, (2017), La dynamique du système des pronoms personnels en moyen français: exemple des textes de Christine de Pizan, Wydawnictwo UMCS, stron 211.

5. POSTURZYŃSKA-BOSKO Małgorzata, SORBET Piotr, red. (2018), Linguae manent, Wydawnictwo UMCS, stron 225.

6. POSTURZYŃSKA-BOSKO Małgorzata, SORBET Piotr, red. (2018), Scripta manent, Wydawnictwo UMCS, stron 216.

Artykuły

1. POSTURZYŃSKA Małgorzata, (1998), „Analyse textuelle et syntaxique du psaume 134 du Manuscrit 14 (326) de la Bibliothèque Municipale à Nancy” [w:] Lubelskie Materiały Neofilologiczne, nr 22, Lublin, ss. 225-234.

2. POSTURZYŃSKA Małgorzata, (1998), „Quelques observations sur les types de la négation dans le Manuscrit 14 (326) de la Bibliothèque Municipale à Nancy” [w:] Lubelskie Materiały Neofilologiczne, nr 22, Lublin, ss. 235-241.

3. POSTURZYŃSKA Małgorzata, (2000), „Les anaphores associatives dans les oeuvres en prose de Christine de Pizan” [w:] Actes of IVth International Christine de Pizan Colloquium Glasgow 2000, University of Glasgow, ss. 663-670.       

4. POSTURZYŃSKA Małgorzata, (2000), „Christine de Pizan - autorka przełomu epok”  [w:] Dawne literatury romańskie, red. M. Abramowicz, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin, 81-88.

5. POSTURZYŃSKA-BOSKO Małgorzata (2006), „Mouvance des manuscrits du Livre du corps de Policie de Christine de Pizan”, [w:] Lubelskie Materiały Neofilologiczne, nr 29-30, UMCS, Lublin, 7-16.

6. POSTURZYŃSKA-BOSKO Małgorzata, (2007), „Sur la technique du style des textes politiques de Christine de Pizan”, [w:] Lubelskie Materiały Neofilologiczne, nr 31, UMCS, Lublin, 41-55.

7. POSTURZYŃSKA-BOSKO Małgorzata, (2010), „La détermination du nom anaphorique associatif en moyen français dans Le Livre des fais et bonnes meurs du sage Roy Charles V”, Ianua. Revista Philologica Romanica. Romania Minor, ISSN 1616-4135, Girona, Catalonia, Spain, 121-127.

8. POSTURZYŃSKA-BOSKO Małgorzata, (2010), „De la méronymie des parties du corps à l'anaphore ‘métaphysique’ dans les oeuvres en prose de Christine de Pizan” [w:] Joanna Górnikiewicz (red.), En quête de sens. Études dédiées à Marcela ŚwiątkowskaW poszukiwaniu znaczeń. Studia dedykowane Marceli Świątkowskiej, Wydawnictwo UJ, Romanica Cracoviensia, Kraków, 452-463.

9. POSTURZYŃSKA-BOSKO Małgorzata, (2011), „Anaphores associatives locatives et fonctionnelles dans les oeuvres en prose de Christine de Pizan”, [w:]  Expression indexicale, Wydawnictwo UMCS, 84-103.

10. POSTURZYŃSKA-BOSKO Małgorzata, (2011) „Portret mądrego władcy w dziele Livre des fais et bonnes meurs du sage roy Charles V średniowiecznej francuskiej pisarki Christine de Pizan”, [w:] Władca, władza. Literackie doświadczenia Europejczyków od antyku po wiek XIX, red. M. Szymor-Rólczak, Katedra Edytorstwa UŁ, Łódź, 49-58.

11. POSTURZYŃSKA-BOSKO Małgorzata, (2011), „L’amour de la Patrie – émotions ou convention, d’après les textes politiques de Christine de Pizan” [w:] Parler des émotions : entre langue et littérature, red. A. Krzyżanowska, R. Jakubczuk, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 127-137.

12. POSTURZYŃSKA-BOSKO Małgorzata, (2011), Redakcja hasła do Encyklopedii Katolickiej KUL Christine de Pisan.

13. POSTURZYŃSKA-BOSKO Małgorzata, (2012), „Critères d’acceptabilité de l’anaphore associative dans les textes en prose de Christine de Pizan : problèmes d’analyse des exemples authentiques”, [w:] Christine de Pizan et son époque : Actes du Colloque international des 9, 10 et 11 décembre 2011 à Amiens, red. D. Buschinger et al., Presses du "Centre d'Etudes Médiévales", (Médiévales 53), Amiens, 115-124. 

14. POSTURZYŃSKA-BOSKO Małgorzata, (2014), ''Instrumenty spójności tekstu w dziele Le Livre des fais et bonnes meurs du sage roy Charles V średniowiecznej francuskiej pisarki Christine de Pizan'', [w:] Badania diachroniczne w Polsce, red. D. Lipiński, K. T. Witczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 173-183.

15. POSTURZYŃSKA-BOSKO Małgorzata, (2015), ''Terminologia ekonomiczna w tekstach politycznych średniowiecznej francuskiej pisarki Christine de Pizan'', [w:] Zbliżenia, Językoznawstwo - Literaturoznawstwo - Translatologia, red. A. Stolarczyk-Gembiak, M. Woźnicka, PWSZ Konin, 83-92. 

16. POSTURZYŃSKA-BOSKO Małgorzata, (2015), "Christine de Pizan - dwa oblicza samotności",[w: ] Modele kobiecej samotności - panny, wdowy, rozwiedzione, red. B. Walęciuk-Dejneka, UPH Siedlce, Aureus, 153-160.

17. POSTURZYŃSKA-BOSKO Małgorzata, (2016), „Przysłowia hiszpańskie w Dictionnaire comique, satyrique, critique, burlesque, libre et proverbial Philiberta-Josepha Le Roux (1786) [w:] Badania diachroniczne w Polsce II, red. A. Krzyżanowska, M. Posturzyńska-Bosko, P. Sorbet, Wydawnictwo UMCS, 77-87.

18. POSTURZYŃSKA-BOSKO Małgorzata, (2016), „Les noms de parenté ou vers les anaphores collectives : approche associative de la relation membre/collection dans les œuvres en prose de Christine de Pizan", Annales Universitatis Mariæ Curie-Skłodowska, sectio FF Philologiæ, vol. XXXIII, 71-80.   

 19. POSTURZYŃSKA-BOSKO Małgorzata, (2016), "Pić jak … Francuz? – analiza leksykalna wyrażeń obrazujących kulturę w XVIII-wiecznej Francji na podstawie Dictionnaire comique, satyrique, critiqe, burlesque, libre et proverbial Philiberta-Josepha Le Roux (1786)",[w:] Perfectum Badania Diachroniczne w Polsce III, red. B. Bojar,  Uniwersytet Warszawski, 133-142.

 20. POSTURZYŃSKA-BOSKO Małgorzata, (2016), "Faire la bête à deux dos – analyse du vocabulaire concernant les organes et l’acte sexuels d’après le Dictionnaire comique, satyrique, critiqe, burlesque, libre et proverbial de Le Roux (1786)",[w: ] Le tabou comme défi pour la linguistique / El tabú como desafío para la lingüística, red. M. Posturzyńska-Bosko, P. Sorbet, Wydawnictwo UMCS, 125-135.

21. POSTURZYŃSKA-BOSKO Małgorzata, (2016), ''Święta Joanna d'Arc - legenda za życia, świadectwo średniowiecznej pisarki Christine de Pizan", [w:] , Święci i święci. Kult i wizerunek świętych w tekstach kultury, red. E. M. Kur, B. Walęciuk-Dejneka, Wydawnictwo UPH Siedlce, 251-258

 22. POSTURZYŃSKA-BOSKO Małgorzata, (2016), «Ha! France! France, jadiz, glorieux royaume! très amers plours et lermes incessables déchièent comme ruisseaux sur mon papier» – émotions face à la guerre civile dans l’Épistre à la reine (1405) et La Lamentation sur les maux de la France (1410) de Christine de Pizan [w:] A. Krzyżanowska, K. Wołowska (éds.), Les émotions et les valeurs dans la communication II Entrer dans l’univers du discours, vol. 17, Frankfurt am Main, Peter Lang, 259-267.

23. POSTURZYŃSKA-BOSKO Małgorzata, (2016), Quelle joie de vivre – Co za radość żyć – obraz osiemnastowiecznego Francuza na podstawie Dictionnaire comique, satyrique, critique, burlesque, libre et proverbial Philiberta-Josepha Le Roux  z 1786, [w:] Przyjemności duchowe i cielesne w kulturze na przestrzeni dziejów, red. R. Bubczyk, B. Hołub, Wydawnictwo UMCS, 131-138.

24. POSTURZYŃSKA-BOSKO Małgorzata, (2017), Co za brzydactwo ! – językowy obraz kobiecej brzydoty na podstawie Dictionnaire comique, satyrique, critique, burlesque, libre et proverbial Philiberta-Josepha Le Roux (1786), [w:] Uczucia i emocje w tekstach kultury, red. J. Kuć, Aureus, 89-96.

25. POSTURZYŃSKA-BOSKO Malgorzata, (2017), Kobieca starość versus męska starość na podstawie Dictionnaire comique, satyrique, critique, burlesque, libre et proverbial Philiberta-Josepha Le Roux z 1786, [w:] Młodość i starość w języku, literaturze, kulturze i sztuce, Conversatoria Litteraria, red. D. Szymonik, W. Krupowies, Siedlce – Bańska Bystrzyca, 347-356. 

26.  POSTURZYŃSKA-BOSKO Małgorzata, (2017), Stereotypy narodowe na podstawie Dictionnaire comique, satyrique, critique, burlesque, libre et proverbial, Philiberta-Josepha Le Roux (1786), [w:] Zbliżenia, Językoznawstwo - Literaturoznawstwo - Translatologia, red. A. Stolarczyk-Gembiak, M. Woźnicka, PWSZ Konin, 37-46. 

27. POSTURZYŃSKA-BOSKO Małgorzata, (2018), Kiedy umarł ten, który mnie trzymał przy życiu – żałoba w twórczości Christine de Pizan (1364-1431), [w:] Tożsamość, kultura, nowoczesność, t. 2, red. B. Morzyńska-Wrzosek, M. Kurkowski, I. Szczukowski, Wydawnictwo UKW, 255-267.

28. POSTURZYŃSKA-BOSKO Małgorzata, (2018), Tommaso di Benvenuto da Pizzano – wielki obecny w życiu Christine de Pizan. O relacji ojca i córki, [w:] Męskie światy w życiu kobiet, red, B. Walęciuk-Dejneka, Aureus, 319-328. 

29. POSTURZYŃSKA-BOSKO Małgorzata, (2018), Dystrybucja  zaimka zwrotnego se/soy w języku średniofrancuskim w dziełach prozą Christine de Pizan, [w:] Linguae manent, red. M. Posturzyńska-Bosko, P. Sorbet, Wydawnictwo UMCS, 103-114.

30. POSTURZYŃSKA-BOSKO Małgorzata, (2018), Ten, który urodził się w Arce po kichnięciu lwa - obraz  kota w  słownikach schyłku XVIII wieku we Francji, [w:] Kot w literaturze, kulturze, języku i mediach, red. E. Borkowska, A. Borkowski, M. Długołęcka-Pietrzak, S. Sobieraj, Wydawnictwo Naukowe IKRRiBL, 303-312.

31. POSTURZYŃSKA-BOSKO Małgorzata, (2019), Odtwarzać by tworzyć. O roli pamięci w tekstach politycznych średniowiecznej francuskiej pisarki Christine de Pizan, [w:] Pamięć - historia - kultura. Anatomia polityki historycznej, red. B. Morzyńska-Wrzosek, M. Opioła-Cegiełka, I. Benenowska, Bydgoszcz, 27-36.

32. POSTURZYŃSKA-BOSKO Małgorzata, (2019), Strzeż się złej kobiety, a dobrej nie ufaj – językowy obraz kobiety na podstawie Refranes o proverbios castellanos, traduzidos en lengua francesa Cesara Oudin (1659),  [w:] Zbliżenia 5, Językoznawstwo - Literaturoznawstwo - Translatologia, red. A. Stolarczyk-Gembiak, M. Woźnicka, M. Trojszczak, PWSZ Konin, 103-113.

33. POSTURZYŃSKA-BOSKO Małgorzata, (2019), Juste roy pensoit comment pourroit avoir aide, non mie asseant tailles grieves, ne dures toultes – Approche sémantique du vocabulaire fiscal médiéval dans les textes de Christine de Pizan,  Białostocke Archiwum Językowe 19, 307-317.

34.  POSTURZYŃSKA-BOSKO Małgorzata, (2019), Boire à la française – analyse lexicale du vocabulaire concernant le fait de boire du vin d’après le Dictionnaire comique, satyrique, critique, burlesque, libre et proverbial de Philibert-Joseph Le Roux 1786 et le Dictionnaire de l’Académie Française de 1798, Folia Litteraria Romanica XIV, 131-138.

35. POSTURZYŃSKA-BOSKO Małgorzata, (2019), Perro del hortelano – pies ogrodnika. Językowa wizja psa w siedemnastowiecznej Hiszpanii na podstawie Refranes o proverbios castellanos, traduzidos en lengua francesa Césara Oudin (1659), [in:] Pies w literarurze, języku, sztuce i mediach, red. E. Borkowska, A. Borkowski, E. Kozak, M. Długołęcka-Pietrzak, B. Stelingowska, Wydawnictwo Naukowe IKRRiBL, 197-206.

36. POSTURZYŃSKA-BOSKO Małgorzata, (2019), Urtica, lamium vulgare album, lamium purpureum: rzecz o pokrzywie – na podstawie Wielkiej Encyklopedii Francuskiej z 1765 roku, Inskrypcje, R. VII/20, IKRiBL, 55-62.

37. POSTURZYŃSKA-BOSKO Małgorzata, (2020), L'oiseau qui vole n'a pas de maître - Ptak, który lata, nie ma pana. Językowy obraz dzikich ptaków w języku francuskim, [in:} Ptaki w literaturze, kulturze, języku i mediach, red. E. Borkowska, A, Borkowski, M. Długołęcka-Pietrzak, B. Stelingowska, Wydawnictwo Naukowe IKRRiBL, 121-135.

38.  POSTURZYŃSKA-BOSKO Małgorzata, (2020), Christine de Pizan (1364-1430), kobieta sukcesu w średniowiecznej Francji, [w:] Sukcesy i porażki. Historyczny kontekst kobiecych dążeń do samorealizacji (od XII do XXI wieku),
red. Z. Chyra-Rolicz, T. Kulak, Wydawnictwo Naukowe UPH, Siedlce, 125-140.

39. POSTURZYŃSKA-BOSKO Małgorzata, (2020), Mam piękne, urocze i mądre dzieci – o macierzyństwie na podstawie dzieł średniowiecznej francuskiej poetki i pisarki Christine de Pizan, [w:] Interdyscyplinarne rozważania o kulturze, filozofii i literaturze, red. E. Chodźko, M. Iwaniuk, Wydawnictwo naukowe Tygiel, 174-183. http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/489B31EF-8617-ECC1-66DE-741F822E7022

40. POSTURZYŃSKA-BOSKO Małgorzata, (2021),  Dynamika semantyczna przymiotnika ‘franc’ i jego derywatów w języku średniofrancuskim na podstawie dzieł Christine de Pizan, François Villona i Ludolphe’a le Chartreux 

41. POSTURZYŃSKA-BOSKO Małgorzata, (2021), Funkcjonowanie przysłówka/zaimka y w  języku średniofrancuskim. Analiza morfosyntaktyczna na podstawie tekstów Christine de Pizan, [w:] Zbliżenia 6, Badania interdyscyplinarne: rzeczywistość a wyzwania, red. A. Stolarczyk-Gembiak, M. Woźnicka, PWSZ Konin, 147-158.

42. POSTURZYŃSKA-BOSKO Małgorzata, (2022), Le morphème d’insistance meismes en moyen français, Romanica Cracoviensia, Tom 22, Numer 3, s. 241-249, DOI 10.4467/20843917RC.22.021.16186

43. POSTURZYŃSKA-BOSKO Małgorzata, Językowy obraz węża we francuskiej frazeologii, oddane do druku 

44. POSTURZYŃSKA-BOSKO Małgorzata, "Moy, femme simple et ignorent en qui n’a science" (Ja, prosta kobieta i nieuczona, której brak wiedzy). Kobiecy dyskurs w średniowiecznej literaturze francuskiej na przykładzie twórczości Christine de Pizan, oddane do druku

45. JABŁONKA Edyta, POSTURZYŃSKA-BOSKO Małgorzata, Tartelette ou tartelete? – gallicismes culinaires en portugaisconcernant les desserts et les sucreries - oddane do druku

46. JABŁONKA Edyta, POSTURZYŃSKA-BOSKO Małgorzata, Un verre de porto ou de madère? Des emprunts gastronomiques portugais dans la langue française - oddane do druku

 

Nagroda Rektora UMCS za wysokopunktowany artykuł (2022), Le morphème d’insistance meismes en moyen français, Romanica Cracoviensia, Tom 22, Numer 3, s. 241-249
DOI 10.4467/20843917RC.22.021.16186

 

 

 

 

 

 

 


Działalność naukowa

 

GRANTY

Numer projektu: 2016/22/M/HS2/00168

Konkurs NCN: Harmonia 8

Lata realizacji: 2017-2020

Zintegrowana analiza diachroniczna romańskich zaimków atonicznych (Romance clitics in diachrony. An integrated approach)

wykonawstwo - 2017

 

STAŻE I STYPENDIA

1993 (wrzesień) – stypendium językowe w Benidorm (Hiszpania)

1995 (listopad) – stypendium językowe w Nancy (Francja)

1996 (lipiec) – stypendium językowe w Nancy

1997 (listopad) – staż językowy w Nancy

1999 (październik-listopad) stypendium językowe rządu francuskiego w celu prowadzenia badań naukowych w Nancy

2001 (październik) - przyznane stypendium we Francji w ramach COCOP w celu pracy nad doktoratem

2005-2006 (wrzesień-kwiecień) – studia w IRIAF - Département de Gestion des Risques Uniwersytetu Poitiers

 

UCZESTNICZENIE W KONFERENCJACH

1.  IVth International Christine de Pizan Colloquium (Glasgow 21-27 VII 2000)

2. Référence discursive dans les langues romanes et slaves (Lublin 24-30 IX 2000)

3. Czwarte Spotkania Specjalistów Dawnej Literatury Francuskiej (Lublin 24-25 XI 2000)

4.  Polsko-Czeskie Spotkania Doktoranckie (Kraków 11-12 II 2001)

5. VIth International Christine de Pizan Colloquium (Paryż 20-25 VII 2006)

6. Międzynarodowa konferencja naukowa „Władca, władza – literackie doświadczenia Europejczyków” (Łódź 12-14 IV 2010)

7..«Autour de Christine de Pisan», Université de Picardie Jules Verne, Centre d’Etude du Moyen Age et de la Renaissance (Amiens 9-11 XII 2011)

8. I Spotkania Naukowe Badaczy Historii Języka (Toruń 18-19 IV 2013)

9. I Zbliżenia: językoznawstwo, translatoryka, literaturoznawstwo (Konin 13-14 XI 2013)

10. II Spotkania Naukowe Badaczy Historii Języka (Lublin 15-16 V 2014)

11. Święte i święci – kult i wizerunek świętych w tekstach kultury (Siedlce 5-6 XI 2014)

12. III Międzynarodowe Seminarium Naukowe z serii Różne odsłony kobiecych światów, Siedlce UPH, Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej, (2-3 XII 2014)

13. Colloque international, Les émotions et les valeurs dans la communication (Lublin 23-24 IV 2015)

14. III Spotkania Naukowe Badaczy Historii Języka (Warszawa 28-29 X 2015)

15. Przyjemności duchowe i cielesne w kulturze na przestrzeni dziejów (Lublin 6 XI 2015)

16.  II Zbliżenia: językoznawstwo, translatoryka, literaturoznawstwo (Konin 16-17 XI 2015)

17. Uczucia i emocje w tekstach kultury (Siedlce 11 V 2016)

18. Sukcesy i porażki. Historyczny kontekst kobiecych dążeń do samorealizacji (PAN, Polskie Towarzystwo Historyczne), Siedlce 1-4 VI 2016)

19. Międzynarodowe Seminarium Naukowe Młodość i/a starość w języku, literaturze, kulturze i sztuce (Siedlce, 15-16 IX 2016)

20. Ogólnopolska konferencja interdyscyplinarna Tożsamość - Czas - Pamięć (Bydgoszcz, 24-25 XI 2016)

21. V Międzynarodowe Seminarium Naukowe z serii Różne odsłony kobiecych światów, (Siedlce UPH, Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej, 2-3 III 2017)

22. IV Spotkania Naukowe Badaczy Historii Języka (Lublin 27-28 IV 2017)

23. Kot w literaturze i kulturze (Siedlce, Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich, UPH 8-9 VI 2017)

24. Ogólnopolska konferencja interdyscyplinarna Pamięć - Historia - Kultura (Bydgoszcz, 24-25 X 2017)

25. III Zbliżenia: językoznawstwo, translatoryka, literaturoznawstwo (Konin 21-22 XI 2017)

26. Colloque international Le mot dans la langue et dans le discours 2 (Białystok 19-20 III 2018)

27. XIIe colloque international d'Argotologie, Boire et boisson. Comment parle-t-on des boissons et de l'action de boire (Łódź, 5-7 V 2018)

28. O psie w literaturze, kulturze i języku (Siedlce, Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich, UPH 6-7 V 2018)

29. Ogólnopolska konferencja Naukowa Przeszłość w języku zamknięta, in memoriam Andreae Bańkowski (Częstochowa 22-23 X 2018)

30. Zioła i ziołolecznictwo w literaturze, kulturze, języku, medycynie (Siedlce Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich, UPH8-9 XI 2018)

31. Od orła do mysikrólika. Ptaki w literaturze, kulturze, języku i mediach (Siedlce, Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich, UPH 6-7 V 2019)

32. IV Zbliżenia: językoznawstwo, translatoryka, literaturoznawstwo (Konin 19-20 XI 2019)

33. Ogólnopolska konferencja naukowa “Motyw kobiety – matki, bohaterki, opiekunki…”, Tygiel (Lublin, 18 IX 2020)

34. Ogólnopolska konferencja naukowa ''Motyw kobiet - matki, boHaterki, opiekunki...", Tygiel (Lublin, 19 XI 2021) - wykład jako gość honorowy

35. Smoki, węże, krokodyle… Gady w literaturze, kulturze, języku i mediach (Siedlce, Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich, UPH 10 X 2022)

36. V Zbliżenia: językoznawstwo, translatoryka, literaturoznawstwo (Konin 14-15 XI 2022)

 

ORGANIZOWANIE KONFERENCJI

1. Czwarte Spotkania Specjalistów Dawnej Literatury Francuskiej w Lublinie  24-25 XI 2000 – współorganizator

2. II Spotkania Naukowe Badaczy Historii Języka, Lublin 15-16 V 2014 – współorganizator

3. Colloque international, Les émotions et les valeurs dans la communication, Lublin 23-24 IV 2015 – współorganizator

4. IV Spotkania Naukowe Badaczy Historii Języka, Lublin 27-28 IV 2017 - współorganizator

5. Colloque international Phraseologie francaise (wraz z Uniwersytetami Paris-Sorbonne 13 i Sorbonne Paris Cite), Lublin 24-25 V 2018 - współorganizator

 

PEŁNIONE FUNKCJE I ZADANIA

1. Członek Wydziałowej Komisji ds. Strategii Rozwoju Wydziału Humanistycznego 2013

2. Opiekun praktyk zawodowych studentów spec. lingwistyczno-traduktologicznej od 2013

3. Członek zespołu do opracowania nowych programów studiów na kierunku Filologia Romańska

4. Współwykonawca kalkulacji kosztów nowych programów studiów na kierunku Filologia Romańska 

5. Wykładowca w europejskim projekcie „Języki specjalistyczne” Język francuski ekonomii i finansów, realizowanym na Wydziale Humanistycznym w latach 2011-2015

6. Promotor 75 prac licencjackich i 3 magisterskich z zakresu językoznawstwa romańskiego

7. Recenzent ponad 96 prac licencjackich i magisterskich z zakresu językoznawstwa

romańskiego i literatury średniowiecznej

8. Egzaminator w postępowaniu doktorskim z dziedziny jezykoznawstwo

9. Egzaminator w postępowaniu doktorskim z języka francuskiego

10. Recenzent w La collection internationale Dixit Grammatica, L’Harmattan

11. Recenzent w Romanica Cracoviensia

12. Recenzent w Roczniku Przekładoznawczym

13. Recenzent w e-Scripta Romanica

14. Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej 2005 i 2010

15. Egzaminator podczas egzaminów wstępnych na Filologię Romańską

16. Koordynator ds. Romanistyki Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (od 2017 do 2019) 

17. Przewodnicząca zespołu programowego w Instytucie Filologii Romańskiej (2017-2019)

18. Współprzygotowanie dokumentacji do projektu na konkurs POWR.03.01.000-IP.08-00-PKN/18 Program kształcenia nauczycieli (2019)

19. Członek Rady Naukowej w dyscyplinie językoznawstwo (od 2019)

20. Członek Komisji Instytutu Neofilologii ds. postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie językoznawstwo(od 2020)

21. Członek zespolu programowego w Katedrze Romanistyki (od 2021)

22. Członek Rady Naukowej w dyscyplinie Językoznawstwo i Literaturoznawstwo (od 2022)

23. Członek stowarzyszenia Plejada (od 2021)


Ogłoszenia

 urlop od 17 lipca do 31 sierpnia