Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Teresa Klimowicz

dr Teresa Klimowicz
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA KULTURY I HISTORII ŻYDÓW
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2022/23


poniedziałki: 10:30-11:30 na Teamsie


czwartki: 13:00-14:00 stacjonarnie (po uzgodnieniu) w s. 321 (SH)


 

O sobie

Adiunkt w Zakładzie Kultury i Historii Żydów

Zainteresowania badawcze: dziedzictwo żydowskie na Lubelszczyźnie, ze szczególnym uwzględnieniem cmentarzy żydowskich.


Działalność naukowa

 

Publikacje redagowane:

Bunt i Propaganda. Marzec 1968 w Lublinie „Scriptores”, red. M. Choma-Jusińska, J. Jeremicz,  T. Klimowicz, P. Nazaruk, nr 47, 2018, ss. 276.

Odbudowa życia żydowskiego w powojennym Lublinie „Scriptores” nr 46 (2018), red.  J. Jeremicz, T. Klimowicz, P. Nazaruk, Lublin 2019.

"Studia Żydowskie. Almanach", red. T.Klimowicz, J.Kutnik, R. IX-X (2019-2020) Nr 9-10.

Cmentarz  – dziedzictwo materialne i duchowe, red. T.Klimowicz, A.Rybińska, M.Tarajko, Lublin 2021.

 

Artykuły naukowe (w czasopismach, tomach zbiorowych i pokonferencyjnych):

T. Klimowicz, Piętno i pogarda – negatywne sposoby wyznaczania tożsamości, [w:] Bariery człowieczeństwa red. J. Sośnicka, M. Kardaczyńska, Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach, Kielce 2008, s. 230-242.

T. Klimowicz, René Girard and the Genealogy of Consumerism, „Transdisciplinarity in Science and Religion", No 4, 2009, s. 285-296 .

T. Klimowicz, Przeklęta świętość – wykluczenie i suwerenna decyzja w filozofii Giorgio Agambena, [w:] Człowiek i jego decyzje, red. K.A. Kłosiński, A. Biela, KUL, Lublin 2009, s. 420-423.

T. Klimowicz, Stygmatyzacja i kozioł ofiarny w kontekście seksualności, „Colloquia Communia. Homo tangens: Ciało i dotyk”, nr 1-2 (88-89), 2010, s. 303-315.

T. Klimowicz, Mimetyczne pragnienie i globalne wzorce konsumpcji, [w:] Esencja człowieczeństwa, red. H. Romanowska-Łakomy, ENETEIA, Olsztyn 2010, s. 398-410.

T. Klimowicz, Giorgio Agamben and the Concept of Messianism, „Studia Żydowskie. Almanach", R. VII-VIII, 2017-2018, s. 24-33.

T.Klimowicz, Anatomia żydowskiego cmentarza [Andrzej Trzciński „Świadkiem jest ta stela. Stary cmentarz żydowski w Lublinie”], „Akcent" nr 4/2018.

T. Klimowicz, Powrót do wyzwolonego Lublina, „Odbudowa życia żydowskiego w powojennym Lublinie”– „Scriptores” nr 46 (2019), red. P. Nazaruk, T. Klimowicz, J. Jeremicz Lublin 2019.

T. Klimowicz, Działalność Żydowskiej Komisji Historycznej w Lublinie, „Odbudowa życia żydowskiego w powojennym Lublinie”– „Scriptores” nr 46 (2019), red. P. Nazaruk, T. Klimowicz, J. Jeremicz Lublin 2019.

T. Klimowicz, Lubelski Oddział Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce w latach 1950-1968, „Odbudowa życia żydowskiego w powojennym Lublinie”– „Scriptores” nr 46 (2019), red. P. Nazaruk, T. Klimowicz, J. Jeremicz, Lublin 2019.

T.Klimowicz, Bela Dobrzyńska, [w:] Sylwetki żydów lubelskich. Leksykon, Lublin 2019.

T.Klimowicz, Pogarda jako relacja i interakcja – uwagi na tle filozofii Fryderyka Nietzschego i Maxa Schelera, "Fides et Ratio" nr 2 (2020), t.42, ss. 422-432.

T.Klimowicz, Nowy cmentarz żydowski w Lublinie jako palimpsest pamięci, "Studia Judaica" 23 (2020), nr 2(46), ss. 309-356.

Publikacje popularyzatorskie:

T. Klimowicz, J. Krauze, Młodzi dla Pamięci. Shoah i jego upamiętnienie w perspektywie międzynarodowej – zbiór dobrych praktyk, Lublin 2010, (publikacja elektroniczna).

T. Klimowicz, A. Trzciński, M. Tarajko, P. Sygowski, Cmentarze żydowskie. Podręcznik dobrych praktyk w ochronie dziedzictwa lokalnego, Lublin 2017, ss. 200.

 T.Klimowicz, Ogrodnicy Pamięci - czyli kto powinien zadbac o cmentarze żydowskie?, „Miasteczko Poznań" nr 1/2019, s.121-127.

Publikacje internetowe:

T. Klimowicz, J. Jeremicz, P. Nazaruk, Muzyka, portal „Miasto żydowskie –  Kultura Lubelskich Żydów”, red. J. Jeremicz, T. Klimowicz, P. Nazaruk , http://teatrnn.pl/miastozydowskie/muzyka/ .

T. Klimowicz, J. Jeremicz, P. Nazaruk, Drukarstwo, portal „Miasto żydowskie –  Kultura Lubelskich Żydów”, red. J. Jeremicz, T. Klimowicz, P. Nazaruk, http://teatrnn.pl/miastozydowskie/drukarstwo/ .

T. Klimowicz, Życie religijne lubelskich Żydów w pierwszych latach po II wojnie światowej, „Leksykon” Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN”, http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/zycie-religijne-lubelskich-zydow-w-pierwszych-latach-po-ii-wojnie-swiatowej-19441949/ .

T. Klimowicz, Żydowska Komisja Historyczna w Lublinie, „Leksykon” Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN”, http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/zydowska-komisja-historyczna-w-lublinie/ .

T. Klimowicz, P. Nazaruk, J. Jeremicz, Centralny Komitet Żydów Polskich w Lublinie (październik 1944 – luty 1945) na tle organizacji życia społeczno-politycznego Żydów, „Leksykon” Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN”, http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/centralny-komitet-zydow-polskich-w-lublinie-pazdziernik-1944-luty-1945-na-tle-organizacji-zycia-spoleczno-politycznego-zydow/ .

T. Klimowicz, Legendy i ciekawostki żydowskiego Lublina, https://lublin.eu/turystyka/poznaj-lublin/lublin-zydowski/

 

Udział w konferencjach:

Stigma and Disdain – negative setting of identity, Międzynarodowa Konferencja „Violence, Context and The Construction of Enemies”, Budapeszt, Węgry, maj 2007;

Mimetyczne pragnienie i globalne wzorce konsumpcji, Międzynarodowa Konferencja „Człowiek i człowieczeństwo – kreacja i ewolucja”, Olsztyn, Polska, czerwiec 2008;

René Girard and the Genealogy of Consumerism, Międzynarodowa Konferencja „Subject, Self and Soul”, Madryt, Hiszpania, lipiec 2008;

Being OUT – Philosophy of Asocial Behavior, Międzynarodowa Konferencja „Manifestations of Inclusion and Exclusion”, Tunezja, kwiecień 2009;

Świadectwo „muzułmana” –  Holocaust i kwestia jego wyjątkowości w myśli Giorgio Agambena, Międzynarodowa Konferencja „Race, Religion, Representation”, Łódź, Polska, maj 2009;

Wykluczenie w myśli Giorgio Agambena, Międzynarodowa Konferencja „Człowiek i jego decyzje”, KUL, Lublin, Polska, listopad 2009;

Postmemory and the Holocaust in Polish contemporary art, „Limmud Stockholm”, Sztokholm, Szwecja, listopad 2011;

Holocaust Memory in Polish Contemporary Art, „Vergangenheit. Gegenwart. Zukunft. Interdisziplinäre Perspektiven auf den Nationalsozialismus und seine Auswirkungen”, Frankfurt nad Menem, Niemcy, czerwiec 2017;

Jewish Lublin 1944, Lubliner Reunion, Lublin, Polska, lipiec 2017;

Genealogy and responsibility – who should protect Jewish heritage?, „International Conference on Jewish Genealogy”, Warszawa, Polska, sierpień 2018.

Memory in acton: cultivating memory on Jewish cemeteries in Poland, Traversing the Gap: Relevance as a Transformative Force at Sites of Public Memory, Nowy Jork, Stany Zjednoczone, czerwiec 2019.

Wspólnototwórcza rola dziedzictwa na przykładzie działań Stowarzyszenia Studnia Pamięci, Seminarium naukowe OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, Kraków, wrzesień 2019.

Moral challenges of cemetery preservation, "Restoring Jewish Cemeteries in Poland: The Taks Ahead", sierpień 2020. 

Organizacja konferencji:

I Konferencja Naukowa w 66. rocznicę Akcji Erntefest, „Historia i pamięć o zagładzie Żydów na Lubelszczyźnie”, UMCS, Lublin, Polska, 3 listopada 2009;

II Konferencja Naukowa w 67. rocznicę Akcji Erntefest, „Wokół Zagłady – nowe perspektywy badawcze”,UMCS, Lublin, Polska,  3-4 listopada 2010;

III Konferencja Naukowa w 68. rocznicę Akcji Erntefest „Zagłada – Badania, Edukacja, Pamięć”, UMCS, Lublin, Polska, 3 listopada 2011.

Cmentarz - dziedzictwo materialne i duchowe, UMCS, Stowarzyszenie "Studnia Pamięci", Lublin, Polska, 21-22 pażdziernika 2019. 

Żydowskie cmentarze w polskim krajobrazie kulturowym (we współpracy z European Jewish Cemeteries Initiative), Lublin, 23-24 października 2022

Zrealizowane projekty społeczno-kulturalne:

„Młodzi dla Pamięci. Shoah i jego upamiętnienie w perspektywie międzynarodowej” (we
współpracy z Państwowym Muzeum na Majdanku), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, 2010;


„Ogrodnicy Pamięci. Metody zachowania dziedzictwa żydowskiego na Lubelszczyźnie”,
Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017;


„Wąwolnica. Nieinwazyjne badania archeologiczne na cmentarzu żydowskim”, Narodowy
Instytut Dziedzictwa, 2017;


„MiszMasz. Festiwal kultury żydowskiej w Lublinie”, Miasto Lublin, 2017;


„Cmentarz żydowski Krasnystaw-Borek świadectwem historii regionu”, Stowarzyszenie
Żydowski Instytut Historyczny, 2018;


„Ogrodnicy Pamięci w Wąwolnicy”, Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2018.

Organizacja wolontariatu w punkcie recepcyjnym PKS/PKP, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2022.

Zaopatrzenie punktu recepcyjnego PKS/PKP, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2022.