Koło Naukowe Ukrainistów UMCS im. Profesora Michała Łesiowa

 

 

 

 

Cele Koła:

  • pogłębianie wiedzy filologicznej członków Koła,
  • pogłębianie wiedzy na temat Ukrainy oraz jej kultury, historii, literatury, sztuki itp.,
  • przygotowanie członków Koła do pracy naukowej,
  • działalność samopomocowa w zakresie studiów ukrainistycznych,
  • ogólna działalność dla dobra Instytutu Neofilologii oraz UMCS.

Zobacz więcej: Organizacje UMCS, Facebook