Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Stefan Münch

dr Stefan Münch
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
PRACOWNIA KULTURY I HISTORII ŻYDÓW
Telefon
602704339
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W semestrze zimowym 2022/23


Na razie w s. 322, z powodu remontu w Ponurym Zakątku, a potem w pok. 319


Wtorek 14-15


Czwartek 13-14

Adres

20-828

O sobie

Dr Stefan Münch

Ukończył filologię polską na UMCS w Lublinie i jako wykładowca akademicki specjalizuje się w zakresie historii literatury polskiej, historii muzyki, historii teatru, estetyki dzieła muzycznego i szeroko pojętej problematyki medialnej. Uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy „Opera i polski dramat romantyczny” pod kierunkiem najwybitniejszego polskiego teatrologa, prof. Zbigniewa Raszewskiego. Uczestniczył w kilku kursach i seminariach muzyki dawnej (Antwerpia, Innsbruck, Trossingen, Spa-Farniéres). W 1976 r. rozpoczął pracę w Instytucie Filologii Polskiej UMCS, prowadząc zajęcia historycznoliterackie, muzykologiczne i medialne na Wydziale Humanistycznym i Wydziale Artystycznym. W latach 2000-2006  był dziennikarzem muzycznym w TVP 2,  a od 2004 jest adiunktem w Instytucie Nauk o Kulturze UMCS. Przez kilkanaście lat (1980-1997) współpracował z Filharmonią Lubelską. Od 2019 ponownie realizuje wspólne projekty z Filharmonią. Od 2006 r. jest także wykładowcą Filharmonii Narodowej w Warszawie. 

Od 1978 r. jest czynny jako recenzent muzyczny w prasie ogólnopolskiej i lokalnej: stały współpracownik Polskiego Radia Lublin, Akademickiego Radia Centrum, Radia Dla Ciebie (Warszawa) i Ruchu Muzycznego. Jego dorobek dziennikarski obejmuje kilkaset artykułów i recenzji oraz ponad trzysta autorskich audycji radiowych (w tym roczne cykle poświęcone muzyce J.S. Bacha, W.A. Mozarta, operze oraz muzyce klezmerskiej). Takich programów próżno by szukać na antenie rozgłośni regionalnych radia publicznego.

Jest stałym współpracownikiem prestiżowych polskich instytucji muzycznych, jak Filharmonia Narodowa, w której systematycznie zapowiada koncerty, Filharmonia Łódzka (artykuły do programów polskich transmisji z Metropolitan Opera), Polska Filharmonia Bałtycka, Podkarpacka, Częstochowska i Podlaska oraz wielu polskich festiwali. Jako prezenter muzyczny występuje od ponad 25 lat na prestiżowym Muzycznym Festiwalu w Łańcucie, gdzie zapowiada artystów światowej klasy. Był zapraszany na największy w Europie festiwal muzyki sakralnej - Gaude Mater w Częstochowie. Współpracuje także z Międzynarodowym Konkursem Sztuki Wokalnej im. Ady Sari, Festiwalem Wiolinistycznym im. Bronisława Hubermana, Festiwalem „Muzyka i Architektura” w Toruniu. W 2012 r. był dyrektorem artystycznym Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy Zdroju. W Lublinie zapowiadał niemal wszystkie ważne wydarzenia muzyczne. Jako prezenter prowadził ponad 900 koncertów w różnych miastach Polski.

Dr Stefan Münch jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia Pro Musica Antiqua, z którym zorganizował liczne koncerty symfoniczne, oratoryjne i kameralne, prezentujące mało znaną w Lublinie i regionie muzykę dawną w jej autentycznym kształcie wykonawczym. W ciągu niewielu lat wykreował w Lublinie zjawisko coraz szerszego zainteresowania muzyka dawną. Na uwagę zasługuje cykl Le Concert des Nations, monograficzne programy poświęcone muzyce Bacha i Quantza, kompozytorom dworu wersalskiego czy koncert Pod jedną koroną w 300 rocznicę unii polsko-saskiej. Był współtwórcą Festiwalu „Muzyka, Zabytki, Plastyka”, a od 1997 r. kieruje Festiwalem „Muzyka i Plastyka – Tempus Paschale”. W r. 2009 zainicjował nowy festiwal "Orient-Okcydent" w krużgankach Klasztoru OO. Dominikanów na Starym Mieście oraz koncerty „Viva Polonia!” z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada. Od 1994 r. organizuje koncerty noworoczne Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

Od 2019 roku jest koordynatorem projektu "Z klasyką przez Polskę", który prowadzi Polski Impresariat Muzyczny w ramach Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca pod patronatem i dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Jest autorem trzech książek: „Metamorfozy Don Juana. Studia z historii opery XVIII i XIX wieku” (Lublin; Polihymnia 2011),  „Uśmiech anioła. Pogranicza muzyki, malarstwa i literatury” (Lublin: UMCS 2012)i "Opera i polityka. Historyczne i polityczne konteksty grand opera w czasach monarchii lipcowej (Lublin: UMCS 2015)  oraz współautorem pracy zbiorowej „Logos et Musica. In honorem Summi Romani Pontificis Benedicti XVI” (Frankfurt a/M: Peter Lang Verlag 2012).

Od 2015 r. współpracuje z Teatrem Muzycznym w Lublinie, gdzie wystąpił w projektach: "Miłość, zdrada i kłopoty", "Paryż Północy", "Powróćmy jak za dawnych lat", "Baron cygański", "Queens of Opera", "Noc w operze".

W uznaniu działalności edukacyjnej, promocyjnej i społecznej otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal "Zasłużony Kulturze - Gloria Artis", Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Medal za Długoletnią Służbę, Medal Wojewody Lubelskiego, odznakę Zasłużonego Działacza Kultury, Odznakę Honorową Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz nagrodę australijskiej fundacji Polcul, Nagrodę Kulturalną Województwa Lubelskiego i nagrodę Prezydenta Lublina w dziedzinie kultury (trzykrotnie), Medal 700-lecia Miasta Lublin

Aktualna współpraca:

Filharmonia Narodowa w Warszawie

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku

Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

Filharmonia Częstochowska

Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu

Muzyczny Festiwal w Łańcucie

Festiwal Misteria Paschalia w Krakowie

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie

Międzynarodowy Festiwal Wiolinistyczny im. Bronisława Hubermana w Częstochowie

Międzynarodowy Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu

Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz w Busku Zdroju

Festival Dell”Arte w Wojanowie

Polskie Radio Lublin

Akademickie Radio Centrum w Lublinie

Ruch Muzyczny

Beethoven Magazine

Niedziela

Jasna Góra

 

Żona Jolanta jest znaną pianistką i klawesynistką, profesorem sztuk muzycznych (dyscyplina: instrumentalistyka), zatrudnioną na Uniwersytecie Rzeszowskim; synowie – Tomasz, absolwent prawa i mediterranistyki KUL, aktualnie programista (35) Jan Aleksander, absolwent hotelarstwa (30). 


Działalność naukowa

Dr Stefan Münch

SPIS PUBLIKACJI [w wydawnictwach recenzowanych]

 1. Metamorfozy Don Juana. Studia z historii opery XVIII i XIX wieku. Lublin 2010, ss. 327.
 2. Uśmiech anioła. Pogranicza muzyki, malarstwa i literatury. Lublin 2012, ss. 206.
 3. Opera i polityka. Historyczne i polityczne konteksty grand opéra w czasach monarchii lipcowej. Lublin 2015, ss. 235
 4. Libretto operowe a polski dramat romantyczny. Uwagi i propozycje. (W:) Z zagadnień poetyki historycznej. Pod red. L. Ludorowskiego, Lublin 1984.
 5. Co to jest grand opéra. „Pamiętnik Teatralny” 1983, z. 2, ss. 157-196.
 6. Raj utracony i odnaleziony. Rzecz o poglądach romantyków niemieckich na muzykę. „Annales UMCS” Sectio FF, z. 2 (1984), ss. 167-189.
 7. Opera w zbiorach Józefa Grubowskiego. „Pamiętnik Teatralny” 1983, z. 3-4, ss. 619-632.
 8. Romantyczne dzieje ukaranego rozpustnika. Z dziejów romantycznej recepcji „Don Giovanniego” Mozarta. „Ruch Muzyczny” 1986, nr 9 (w cyklu „Historia muzyki”)
 9. Muzyka w poglądach romantyków niemieckich. Ruch Muzyczny 1987, nr 4 (w cyklu „Historia muzyki”).
 10. Wielka opera historyczna. Ruch Muzyczny 1987, nr 7 (w cyklu „Historia muzyki”)
 11.  Rozpustnik ukarany. Dzieje sceniczne Don Giovanniego Mozarta. „Pamiętnik Teatralny” 1991, z. 3-4, ss. 148-173.
 12. Reguły i tradycje. Niemieckie dyskusje operowe od Lessinga do Wielanda (W:) Z problemów literatury preromantycznej i romantycznej. Pod red. A. Aleksandrowicz. Lublin 1991, ss. 145-171.
 13. Koloryt lokalny w operze romantycznej. „Annales UMCS” Sectio FF, z. IX/X (1992), ss. 247-262.
 14. Erna Sack. Encyklopedia Muzyczna PWM, t. 9, Kraków 2007, s. 6 [hasło osobowe].
 15. Elisabeth Schumann. EM PWM, t. 9, Kraków 2007, s. 17 [hasło osobowe].
 16. Ernestine Schumann-Heink. EM PWM, t. 9, Kraków 2007, s. 186 [hasło osobowe].
 17. Beverly Sills. EM PWM, t. 9, Kraków 2007, s. 270-271 [hasło osobowe].
 18. Conchita Supervia. EM PWM, t. 10, s. 322 [hasło osobowe].
 19. Muzyka w służbie osoby. (W:) Personalizm polski. Pod red. ks. prof. M. Ruseckiego, Lublin 2008, s. 233-261.
 20. Armida dispietata. Przemiany archetypu porzuconej czarodziejki w operze europejskiej. „Additamenta Musicologica Lublinensia” nr 1 (6), 2010, ss. 233-269.
 21. Colorito sacro. Wątki biblijne w operze osiemnastego i dziewiętnastego wieku. „Ethos” 2011 nr 1-2 (93-94). O radości, ss. 100-118.
 22. Musik im Dienst der Person (W:) Logos et Musica. In honorem Summi Romani Pontificis Benedicti XVI. Hrsg. von T. Guz, Peter Lang Verlag, Frankfurt a/M 2012, ss. 827-839.
 23. Mit szczęśliwie zakończony. Konwencja lieto fine w „Ifigenii w Taurydzie” Christopha Willibalda Glucka [„Pamiętnik Teatralny”] – złożone do druku
 24. Zobaczyć muzykę. O muzycznej hypotypozie w malarstwie,Sztuka i edukacja” pod red. Anny Boguszewskiej [publikacja pokonferencyjna UMCS] – złożone do druku
 25. The Abandoned Sorceress Motive in the European Opera. „Almanah Euterpe“ nr 16 (2015). Oradea University Press http://almanah-euterpe.blogspot.ro/2015/01/the-abandoned-sorceress-motive-in.htm
 26. Zobaczyć muzykę. Muzyczna performatywność obrazów (w:) Sztuka i edukacja. Muzyka i sztuki plastyczne, pod red. A. Boguszewskiej i B. Niścior, Lublin: Wydział Artystyczny UMCS 2015, ss. 35-49.
 27. Ifigenia w Taurydzie, czyli mit szczęśliwie zakończony. „Animato. Współczesne oblicza teorii i praktyki muzycznej”. Pod red. M. Dymona, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2015, t. 1, ss. 131-150.
 28. Zobaczyć muzykę. Muzyczna performatywność obrazów (w:) Sztuka i edukacja. Muzyka i sztuki plastyczne, pod red. A. Boguszewskiej i B. Niścior, Lublin: Wydział Artystyczny UMCS 2015, ss. 35-49.
 29. Ifigenia w Taurydzie, czyli mit szczęśliwie zakończony. „Animato. Współczesne oblicza teorii i praktyki muzycznej”. Pod red. M. Dymona, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2015, t. 1, ss. 131-150.
 30. Martwa natura z wafelkami, czyli muzyka jako przedmiot hypotypozy (w:) Piękno zespolić ze sobą. Ko-respondencja na styku sztuk”, pod red. K. Klauzy i J. Cieślik-Klauzy, Białystok: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina 2015, ss. 195-206.
 31. Konwencja lieto fine w operach Christopha Willibalda Glucka. „Pamiętnik Teatralny” 2016, z. 1-2, ss. 194-209.
 32. Jerozolima w muzycznych i malarskich imaginariach (w:) Pulchritudo delectans pod red. K. Klauzy i J. Cieślik-Klauzy. Białystok: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina 2017, ss. 221-237.
 33. Walter Scott wchodzi do opery (w:) Muzyka wokalno-instrumentalna. Pod red. G. Rzechowskiej-Klauzy, Lublin: Wdział Artystyczny UMCS 2017, ss. 157-181.
 34. Grand opera - sztuka i biznes (w:) Muzyka w kontekście pedagogicznym, społecznym i kulturowym pod red. E. Nideckiej i J. Wąsacz-Krztoń, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2017, t. 1, ss. 165-189.
 35. Deus passus - pasja Wolfganga Rihma wobec tradycji gatunku (w:) Sacrum i element narodowy w muzyce Wojciecha Kilara pod red. Jolanty Skorek-Munch, Rzeszów: Wydwnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2017
 36. The Dreams and Prayers of Isaac the Blind Osvaldo Golijova wobec tradycji muzyki żydowskiej  (w:) Sacrum i element narodowy w muzyce Wojciecha Kilara. Pod red. Jolanty Skorek-Munch, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwrsytetu Rzeszowskiego 2017.
 37. Anielskie wizualizacje [w:] Wizualność w kulturze. Sztuka, kultura popularna i media cyfrowe, pod red. E. Głażewskiej i M. Grabias, Lublin 2020, ss. 27-46.
 38. Muzyka w kręgu chasydów z Bobowej [w:] Żydzi w kulturze muzycznej Galicji, pod red. E. Nideckiej, Rzeszów 2021, t. 1, ss. 201-222.
 39. Między barokiem a współczesnością - muzyka jako przedmiot filmowej ekphrasis [w:] Muzyka filmowa Wojciecha Kilara – Muzyka w filmie, pod red. M. Dymona i J. Skorek-Műnch, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2021 [ukaże się w 2022 według informacji redaktorów monografii]
 40. Don Giovanni jako projekt intermedialny [w:] Muzyka filmowa Wojciecha Kilara – Muzyka w filmie, pod red. M. Dymona i J. Skorek-Műnch, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2021 [ukaże się w 2022 według informacji redaktorów monografii]

Ponadto ponad 700 prac popularnonaukowych (eseje, artykuły, recenzje koncertowe i płytowe)