Naukowe Koło Logopedów i Audiologów

 

 

 

 

Cele Koła:

  • rozwijanie i pogłębianie wiedzy członków Koła,
  • nabywanie umiejętności zawodowych, doskonalenie warsztatu logopedy i audiologa,
  • prowadzenie badań z zakresu logopatologii i audiologii,
  • współpraca z organizacjami i instytucjami o działalności pokrewnej oraz innymi kołami naukowymi.

Zobacz więcej: Organizacje UMCS, Strona WWW, Facebook