Procedura wyjazdów zagranicznych

Poniżej znajdą Państwo obowiązującą na Wydziale Filologicznym Procedurę obługi studentów zagranicznych oraz studentów UMCS wyjeżdżających na studia zagraniczne wraz z załącznikami.