Koło Naukowe Anglistów UMCS

 

 

 

 

Cele Koła:

  • popularyzowanie wiedzy zdobytej w czasie studiów i rozbudzanie zainteresowań pracą naukowo-badawczą, twórczą i samokształceniową pośród studentów,
  • integracja i stymulowanie rozwoju na płaszczyźnie środowiska akademickiego i poszerzanie wiedzy i zainteresowań Członków Koła z dziedziny kultury krajów anglojęzycznych oraz językoznawstwa i literaturoznawstwa neofilologicznego.

Zobacz więcej: Organizacje UMCS, Strona WWW, Facebook