Kolegium Dziekańskie

Skład Kolegium Dziekańskiego Wydziału Filologicznego:

1. Dziekan – prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz

2. Prodziekani:

  • prodziekan ds. studenckich – dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS  
  • prodziekan ds. kształcenia – dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS

3. Dyrektorzy Instytutów:

  • Instytut Neofilologii - dr hab. Renata Bizek-Tatara, prof. UMCS
  • Instytut Filologii Polskiej - prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska
  • Instytut Nauk o Kulturze - dr hab. Ewa Głażewska, prof. UMC

4. Przedstawiciel Wydziałowego Samorządu Studentów - Dawid Kobylański

5. Przedstawiciel Samorządu Doktorantów - mgr Alicja Baczyńska-Hryhorowicz

6. Przedstawiciel związków zawodowych wyznaczony przez wszystkie związki zawodowe– dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS - z głosem doradczym

7. Protokołowanie – mgr Monika Galant