Kolegium Dziekańskie

SKŁAD KOLEGIUM DZIEKAŃSKIEGO WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO:

1. Dziekan – prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz

2. Prodziekani:

3. Dyrektorzy Instytutów:

4. Przedstawiciel Wydziałowego Samorządu Studentów - Dawid Kobylański

5. Przedstawiciel Samorządu Doktorantów - mgr Alicja Baczyńska-Hryhorowicz

6. Przedstawiciel związków zawodowych wyznaczony przez wszystkie związki zawodowe – dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS (z głosem doradczym)

7. Protokołowaniemgr Monika Galant