Kolegium Dziekańskie

SKŁAD KOLEGIUM DZIEKAŃSKIEGO WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2023/24:

1. Dziekan – prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz

2. Prodziekani:

3. Dyrektorzy Instytutów:

4. Przedstawiciel Rady Wydziałowej Samorządu Studentów - lic. Dawid Kobylański

5. Przedstawiciel Samorządu Doktorantów - mgr Magdalena Jędrzejuk-Witek

6. Przedstawiciel związków zawodowych wyznaczony przez wszystkie związki zawodowe – dr hab. Katarzyna Smyk, profesor uczelni (z głosem doradczym)

7. Protokołowanie – mgr Monika Galant

Terminy posiedzeń:

 

  


SKŁAD KOLEGIUM DZIEKAŃSKIEGO WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2022/23:

1. Dziekan – prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz

2. Prodziekani:

3. Dyrektorzy Instytutów:

4. Przedstawiciel Wydziałowego Samorządu Studentów - lic. Dawid Kobylański

5. Przedstawiciel Samorządu Doktorantów - mgr Alicja Baczyńska-Hryhorowicz

6. Przedstawiciel związków zawodowych wyznaczony przez wszystkie związki zawodowedr hab. Katarzyna Smyk, profesor uczelni (z głosem doradczym)

7. Protokołowanie – mgr Monika Galant

Terminy posiedzeń:

 

 


 SKŁAD KOLEGIUM DZIEKAŃSKIEGO WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2021/22:

1. Dziekan – prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz

2. Prodziekani:

3. Dyrektorzy Instytutów:

4. Przedstawiciel Wydziałowego Samorządu Studentów - Dawid Kobylański

5. Przedstawiciel Samorządu Doktorantów - mgr Alicja Baczyńska-Hryhorowicz

6. Przedstawiciel związków zawodowych wyznaczony przez wszystkie związki zawodowedr hab. Katarzyna Smyk, profesor uczelni (z głosem doradczym)

7. Protokołowaniemgr Monika Galant