Studenckie Koło Naukowe Badaczy Literatury Dawnej "Tolle Lege"

 

 

 

 

Cel Koła:

Rozwijanie u studentów zainteresowań literaturą dawną i metodami jej naukowego opracowywania.

Realizowane zadania:

  • omówienia wybranych dzieł literatury staropolskiej i europejskiej w świetle ich multilateralnych zależności,
  • poznawanie metodologii tworzenia tekstów naukowych o profilu historycznoliterackim, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki epok dawnych,
  • przygotowywanie referatów i propozycji artykułów naukowych, 
  • udział w panelach konferencyjnych. 

Zobacz więcej: Organizacje UMCS, Facebook