Zgłaszanie awarii sprzętu komputerowego - Pracownicy Wydziału

Usterki / awarie sprzętu komputerowego w salach prosimy zgłaszać e-mailowo

do Pana mgr. Tomasza Ajzaka lub do Pana mgr. inż. Tomasza Skiby według poniższego opisu:

tomasz.ajzak@mail.umcs.pl

tomasz.skiba@mail.umcs.pl 

 1. Osoba zgłaszająca (imię i nazwisko).

2. Nr sali, w której nastapiła usterka / awaria.

3. Krótki opis usterki (czego dotyczy usterka).

4. Kontakt do osoby zgłaszającej usterkę (nr tel. / e-mail).