Koło Naukowe Studentów Lingwistyki Stosowanej

 

 

 

 

Cele Koła:

Kolo Naukowe Studentow Lingwistyki Stosowanej dziala na płaszczyznie naukowo-organizacyjnej. Czlonkowie Koła aktywnie udzielają się w różnych wydarzeniach o charakterze kulturowym, edukacyjnym oraz promocyjnym. Co roku Koło zdobywa granty Biura Promocji UMCS, Dziekana Wydziału Filolgicznego, Samorządu Studentów UMCS, które realizowane są we współpracy ze szkołami partnerskimi UMCS, nie tylko z województwa lubelskiego. W ramach współpracy z Biurem Promocji członkowie Koła odwiedzają szkoły partnerskie, realizując programy edukacyjno-promocyjne. Koło zorganizowało również naukową konferencję studencką. Co roku organizowane jest spotkanie bożonarodzeniowe studentów i pracowników lingwistyki stosowanej.

Zobacz więcej: Organizacje UMCS, Facebook