Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Konrad Żyśko

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Środa: 13:00-13:45, 22B


Piątek: 13:00-13:45, 22B


lub w uzgodnionym innym terminie poprzez TEAMS


 


 


 


 

O sobie

ZAINTERESOWANIA:

- traduktologia

- językoznawstwo kognitywne

- język i kultura

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

- Żyśko, Angelina & Żyśko, Konrad (2022) Bidirectionality of metonymization of English 'clothes' vocabulary: A sociolinguistic perspective on semantic diachrony. In Lege artis.
Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius inTrnava
. Trnava: University of SS Cyril and Methodius in Trnava, 2022, VII (2), p. 152-183. ISSN 2453-8035

-Żyśko, K (2022) A translator as an author: on the dynamics of meaning behind PODRÓŻ and RUCH in the English translation of ‘Bieguni’ by Olga Tokarczuk. Heteroglossia, 13, 2022(2).

- Żyśko, K (2022) An analysis of dubbesse in the Polish rendition of The Queen’s Corgie (2019), the animated movie, with special focus on analysability/compositionality parameter of wordplay. KWARTALNIK NEOFILOLOGICZNY, LXIX, 3/2022, 412-423.  DOI: 10.24425/kn.2022.

-Żyśko, K; Wójcik, Hubert (2022) Translating voices in a polyphonic novel:A contrastive analysis of Polish renditions of dialect in The Sound and the Fury by William Faulkner. Studia Translatorica, zeszyt 13 (2022), 161-179.

- Żyśko, K (2017). Etnolingwistyka, recenzja: PROŚBY I PODEJMOWANIE DZIAŁANIA. Jörg Zinken, Requesting Responsibility. The Morality of Grammar in Polish and English Family Interaction.

- Żyśko, K (2017) Półrocznik Językoznawczy Tertium, vol.2(1), 164-171, recenzja: Elżbieta Tabakowska, Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu.

- Żyśko, K (2017) Analysability/Compositionality Parameter of Wordplay. Roczniki Humanistyczne, numer LXV/2017, zeszyt 11 Anglica.

- Żyśko, Konrad (2017) A cognitive linguistics account of wordplay. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

- Żyśko, Konrad (2015) Wordplay based on prepositions – from virtuality to actuality. In: Concepts and Structures - Studies in Semantics and Morphology. Wydawnictwo KUL, 267-289.

- Żyśko, Konrad (2014) What is wordplay? Towards a definition, taxonomy, and functions of creative language use. Strategies of Humour 4/2. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie. Piotrków Trybunalski, str. 101-114.

- Żyśko, Konrad (2012) Polish translation of wordplay based on homonyms in Automated Alice by Jeff Noon, Lubelskie Materiały Neofilologiczne 35, Lublin: Wydawnictwo UMCS, str. 87-100.

- Żyśko, Konrad (2012) More than meets the I - a cognitive analysis of translation of malapropisms and eggcorns, w: Głaz, Kowalewski, Weremczuk (eds.) What’s in a Text? Inquiries into the Textual Cornucopia, Cambridge Scholars Publishing, str. 41-52.

- Rusinek, Angelina & Żyśko, Konrad (2012) Rodzaj gramatyczny w języku reklamy a płeć adresata, w: Karwatowska, Szpyra-Kozłowska (eds.) Oblicza płci: Język, kultura, edukacja, Wydawnictwo UMCS, str. 117-128.

- Żyśko, Konrad & Rusinek, Angelina (2012) Is Chinese Mandarin Becoming a Global Lingua Franca?  Lubelskie Materiały Neofilologiczne 36, Lublin: Wydawnictwo UMCS, str. 61-75.


Działalność naukowa

UDZIAŁ W KONFERENCJACH:

- XIX Międzynarodowa Konferencja PASE, „Crossing frontiers, staking out new territories”, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Kaliszu, 2010, referat: „Alice’s Adventures in Equivalence: cognitive poetics and pun translation”, 19-21.04.2010.

- I Międzynarodowa Konferencja IPLC 2010 „What’s in a text?”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2010, referat: „More than meets the I : cognitive and cultural analysis of malapropisms”, 9-11.09.2010.

- Międzynarodowa Konferencja PASE, “In Comparison: Juxtapositions, Correspondences, and Differentiations in English Studies”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2011, referat: „Unnatural Semantic Extralanguage – specific concepts or specific lexis?”, 12-14.05.2011.

- IV Międzynarodowa Adriatycko-Jońska Konferencja „Across Languages and Cultures”, Uniwersytet Ca’ Foscari, Wenecja, Włochy, 2011; referat wspólnie z dr Angeliną Rusinek: „Is Chinese becoming a global lingua franca? On the development and decline of global languages”, 1-3.09.2011.

- Międzynarodowa Konferencja „Gender. Płeć w języku, kulturze i edukacji”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2011; referat wspólnie z dr Angeliną Rusinek: „Płeć w języku reklamy: gdy „ona” i „on” nie zgadzają się ze sobą”, 26-27.09.2011.

- The 24th Conference of the International Society of Humor Studies, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2012; referat: „What is wordplay?: from creative use of language to humour”, 25–29.06.2012.

- LACUS, Linguistic Association of Canada and the United States, Toronto, Kanada, 2012; referat wspólnie z dr Angeliną Rusinek: “Do clothes make the man or does the man make clothes?: a cognitive linguistic study of bidirectionality of semantic changes in the macrocategories CLOTHES and HUMAN BEING”, 8-11.08.2012.

- LACUS, Linguistic Association of Canada and the United States, Nowy Jork, USA; referat wspólnie z dr Angeliną Rusinek: “What’s in the Name?: A Cognitive Contrastive Analysis of Compounded English, Spanish and Polish Animal Names”, 29.07 – 01.08. 2013.

- LingBaw, Linguistics: Beyond and Above, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, referat wspólnie z dr Angeliną Rusinek: “Cognitive aspects of meaning construction: historical semantics of English ‘joy’ vocabulary”, 14 - 16.11.2013

- Young Linguists Seminar: New Voices in Pragmatics and Semantics, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin: “Wordplay and hidden sense relations: polysemy or homonymy?”, 12.05.2014

- LingBaw, Linguistics: Beyond and Above, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, referat: “Wordplay based on prepositions – from virtuality to actuality vocabulary”, 6.11.2014'

- KUL, Young Linguists’ Seminar; Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2015, referat “Wordplay based on vagueness”, 28.05.2015.

 - UMCS, Cognitive Linguistics in 2015. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2015; referat: „Analyzability/Compositionality parameter of wordplay”, 24.09.2015

 - KUL, Linguistics Beyond and Within, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2015; referat: “Polish translations of wordplay of Alice’s Adventures in Wonderland - a cognitive linguistics account”, 22-23.10.2015

 - UMCS, Dni Fantastyki, 2016; referat: “Czy języki sztuczne zachowują się naturalnie?”, 18.04.2016

 - UMCS, II Międzynarodowa Konferencja the International Association for Cognitive Semiotics, 2016; referat: ”Can conceptual blending reconcile two opposing parties?”, 22.06.2016

 - UMCS, I Ogólnopolską Konferencja Naukowa: „Media w Ameryce, Ameryka w Mediach”; referat: “Creativity in the cartoon depiction of Donald Trump’s presidency: a conceptual blending analysis”, 26.05.2017

 - Uniwersytet Gdański, The 26th Annual Conference of the Polish Association for the Study of English, referat: “Humour in Barack Obama’s public speeches – a linguistic analysis”, 23.06.2017

 - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Umysł • Kultura • Komunikacja, referat: „Viewpoint in political speeches commenting on Brexit”, 14-15.09.2017

 - KUL, Linguistics Beyond and Within, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2017; referat: “What is (not) said during a presidential debate: insights from Grice’s Maxims of Conversation and Langacker’s Current Discourse Space.”, 17-19.10.2017