Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Ihor Nabytovych

dr hab. Ihor Nabytovych
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA LITERATUROZNAWSTWA SŁOWIAŃSKIEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Poniedziałek 12.10-13.10 (Gabinet 433, NH)


Wtorek 9.40-10.40 (Gabinet 433, NH)

O sobie

 

ORCID: 0000-0001-9453-158X

Urodził się w Ukrainie w m. Stebnyk (obł. lwowska) w 1964 r.

Studia fizyko-matematyczne (1981-1986) i filologiczne (1989-1994) w WSP w Drohobyczu (obecnie Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki), studia na Wydziale filozoficznym Ukraińskiego Wolnego Uniwersytetu w Monachium (1994-1998).

Doktor filologii ukraińskiej (Uniwersytet w Iwano-Frankiwsku, 1999). Posiada również tytuł magistra (1996) i doktora filozofii – PhD (1998) Ukraińskiego Wolnego Uniwersytetu w Monachium. 

Obrona rozprawy habilitacyjnej (w zakresie teorii literatury) pt. Категорія sacrum у художній прозі ХХ-ХХІ століть odbyła się w Uniwersytecie Lwowskim w dniu 22.05.2009 r. Tutył naukowy profesora zwyczajnego otrzymał w Ukrainie w grudniu 2011 r.

Specjalność naukowa: filologia, matematyka, fizyka

Dziedziny badań: literaturoznawswo, historia

 


Działalność naukowa

Ważniejsze publikacje za okres ostatnich 5 lat:

Monografia:

Дерево життя літературного роду: Іван Федорович, Володислав Федорович, Дарія Віконська, Київ: Дух і Літера 2018, 560 с. (Серія «Постаті культури»).

Tłumaczenie:

Саломея Русєцька де Пільштин, Відлуння світу. Історія подорожей та пригод мого життя / Переклад із польської та білоруської Ігоря Набитовича, Львів: Піраміда 2018, 312 c.

Artykuły:

Дарія Віконська – лицар українського Il Rinascimento, [y:] Віконська  Дарія, За силу й перемогу, Частина 1: За державну бронзу, Львів: Піраміда 2016, c. 7-31.

Інтердисциплінарні стратеґії компаративістики Дарії Віконської (на прикладі творчости Джеймса Джойса й Олександра Архипенка), [y:] Султанівські читання / Ред. І. Козлик, Івано-Франківськ 2016, Том V, c. 61-72.

Архітектоніка та поетика “Розмови Великоросії та Малоросії” Семена Дівовича: обґрунтування автономії Гетьманщини-України та її суверенних прав, [y:] Слово. Символ. Ритуал. Збірник на пошану архиєпископа Ігоря Ісіченка з нагоди його 60-річчя, Харків: Акта 2016, c.132-152.

Бруно Шульц versus Альберт Айнштайн: концепт безсмертя у “Санаторії під клепсидрою” як проєкція теорії відносности, [y:] Вісник Львівського університету, Серія: Іноземні мови, Випуск 24, Частина 1, Львів 2016, c. 207-215.

Відображення ідей ars militaria та етнопсихологічних патернів росіян у "Роздумах про війну з московитами" Юрія Немирича, [y:] Ліствиця Якова: збірник статей на пошану професора Леоніда Ушкалова з нагоди його шістдесятиліття,  Харків: Майдан 2016, c. 255-272.

“Закривавлений меч славних воїв пізнав ти, москалю...”: битва під Оршею (1514) в українсько-білоруській та польсько-литовській поетичній традиції, [y:] Мандруючи світами і віками. Збірник на пошану Юрія Пелешенка / Ред. І. Набитович, Київ 2016, c. 114-129.

Umjetnički svijet Marije Matios, [v:]  Knjižnica Ucrainiana Croatica, Knjiga 15: Bukovina, Zagreb 2017, s. 253-264.

Неоромантичний Weltschmerz як вираження Zeitgeist у поезії Михайла Драй-Хмари, [w:] Tożsamość ukraińska wobiec przemian XVIIXXI wieku, Lublin: Wydawnictwo KUL 2017 / Red. K. Jakubowska-Krawczyk, A. Nowacki, S. 123-135.

Eseistyka Dariji Wikonskiej w kontekście artystycznych i politycznych idei dwudziestolecia międzywojennego, [y:] Wspólnota wyobrażona. Pisarki Europy Śriodkowej wobec problemów literackich, społecynych i politycznych lat 1914 – 1945, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN 2017, s. 157-172.

Українські проєкції мотивів єгипетської та вавилонської неволі у драмах Лесі Українки, [w:] Roczniki Humanistyczne KUL, Seria Słowianoznawstwo, Tom 66, z. 7, Lublin 2018, s. 33-53.

Народження українського джойсознавства: контексти досліджень "Уліссеса" Дарією Віконською, [y:] Закарпатські філологічні студії 2018, Том 2, Випуск 4, c. 97-102. 

Письменниця і homo viator XVIII «віку авантюристів», [y:] Саломея Русєцька де Пільштин, Відлуння світу. Історія подорожей та пригод мого життя / Переклад з польскої та білоруської Ігоря Набитовича, Львів: Піраміда 2018, c. 5-33.

Рукопис „щасливого білоруського шляхтича” XVII – XVIII ст. із колекції Івана Франка, [w:] Studia Białorutenistyczne / Red. M. Sajewicz, S. Kowalow, Lublin 2018, nr 12, s. 69-82.

Нова українська література та ретроспективний винахід національного одягу як конструкти національної свідомости українців Галичини другої половини ХІХ ст., [in:] Dialog der Sprachen, Dalog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht, Bd. VIII / Herausgegeben von O. Novikova und U. Schweier, München: Verlag readbox unipress / Open Access LMU 2019 S. 470-480.

Євген Маланюк і Дарія Віконська. Мистецька трансформація історії княжого роду Федоровичів у поемі “Побачення”, [y:] "Cлово і час" 2019, № 6, с. 46-55.

Modern Belarusian and Ukrainian Literatures: ‘Small’, ‘Incomplete’ or Fractal Structures of the ‘Big’ European Literatures, [in:] Development Trends of Modern Linguistics in the Epoch of Globalization, Lviv-Toruń 2019, pp. 183-196.

Епістолярій Дарії Віконської як люстро творчої екзистенції, [w:] Studia polsko-ukraińskie / Red. V. Sobol, Warszawa: Uniwersytet Warszawski 2019, nr 6, s. 136-151.

Біблійні теми в історичній прозі української еміґрації, [y:] Київські полоністичні студії: Збірник наукових праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Ред. Р. Радишевський, Том XXXV, Київ: Талком 2019, с. 231-242.

Mythological-Ritual Structure and Animal Epos as an Architectonical Key to Franko’s Historical Novel “Zakhar Berkut”: Premonition of the Modernistic Sacred, [in:] Philological Sciences: Modern Scholarly Discussions, Lviv-Toruń 2019, pp. 79-99.

Поет, у якого «змисл краси нечувано розвинений» (Юрій Дараган), [y:] "Дивослово" 2020, № 6, c. 57-63.

Володислав Федорович та Артур Ґротґер. Забуті сторінки однієї приязні, [w:] Studia polsko-ukraińskie / Red. V. Sobol, Warszawa: Uniwersytet Warszawski 2020, nr 7, s. 115-134.

Іван Труш та Олена Кульчицька у творчому просторі Дарії Віконської, [in:] Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht, Bd. IX / Herausgegeben von O. Novikova und U. Schweier, München: Verlag readbox unipress / Open Access LMU 2020, S. 609-618.