Sprawy finansowe | Dane do faktur

DANE DO FAKTUR:

Uniwersytet Marii Curie-SkłodowskieJ
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

NIP: 712-010-36-92
 
 
DANE DO FAKTUR ZAGRANICZNYCH:
 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
NIP: PL 712-010-36-92

 

UWAGA!
Faktury muszą być dostarczone do dziekanatu minimum 10 dni przed upływem terminu płatności.

Osoba do kontaktu w sprawach finansowych na Wydziale Filologicznym:
mgr inż. Tomasz Kosa
p. 036, tel. (+48) 81-537-27-59

KWESTURA UMCS [link]