Kontakt

Wydział Filologiczny UMCS

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A 
20-031 Lublin 

tel: (+48) 81-537-27-58, 81-537-28-92
e-mail: babel@mail.umcs.pl

 

Obsługa kierunków studiów

Administracja