Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Agata Skała

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA HISTORII LITERATURY POLSKIEJ
Telefon
(81) 537 51 98
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W sesji: 7 II 12:00-13:30,  14 II 12:00-13:30; p. 131 (Stara Humanistyka). W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy.


 


DOKTORANCI:


mgr Ewa Borkowiak    e-mail: ewa.borkowiak[at]gmail.com  


mgr Bartłomiej Borek  e-mail: borek.bartłomiej[at]wp.pl


mgr Angelika Moskal   e-mail: angelikamoskal93[at]wp.pl


 


 


 


 


 


 

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin

O sobie

 

OPIS PODSTAWOWY

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa; specjalności: teoria i historia literatury, historia literatury polskiej.

 

ŻYCIORYS ZAWODOWY

 • 1 X 1990 - 30 VI 1995  – studia w Instytucie Filologii Polskiej UMCS, ukończone z wynikiem bardzo dobrym; praca magisterska pt. Techniki pisarskie w powieściach Leopolda Buczkowskiego napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Misiewicza, recenzowana przez prof. dr hab. Elżbietę Rzewuską.
 • 15 VII 1996  – zakończenie studiów podyplomowych z zakresu logopedii, pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Grabiasa, dyplom z wynikiem bardzo dobrym.
 • 1 X 1996 - 30 IX 2001  – studia doktoranckie w IFP UMCS.
 • 21 XI 2001 – obrona pracy doktorskiej pt. Zygmunta Kubiaka eseje o sztuce; promotor: prof. dr hab. Janusz Misiewicz (UMCS); recenzenci: prof. dr hab. Stefan Nieznanowski (UMCS), prof. dr hab. Tadeusz Kłak (Uniwersytet Śląski).
 • W latach 2002-2003 wykładowca w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu.
 • Od 1 lutego 2003 do 30 września 2019 roku zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski IFP UMCS w Lublinie.
 • Od 1 X 2019 – prof. UMCS.
 • 2 VII 2014 r.  uzyskała habilitację na podstawie książki Adolf Dygasiński - niepoprawny pozytywista. Między tradycją a nowoczesnością. Recenzent wydawniczy: prof. dr hab. Tadeusz Kłak (Uniwersytet Śląski). Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Ewa Paczoska (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), prof. KUL dr hab. Jakub Malik, dr hab. Janina Szcześniak (UMCS).
 • Za książkę habilitacyjną i osiągnięcia naukowe otrzymała w październiku 2014 roku Nagrodę Rektora UMCS.
 • Prowadziła (i prowadzi) różne rodzaje konwersatoriów, wykładów i seminaria: historia literatury polskiej do 1918 roku, antyk i Biblia, seminarium dyplomowe, seminarium magisterskie, seminarium doktoranckie, metodologia badań literackich, sacrum w literaturze, światowe dziedzictwo kultury i natury, pogranicza literatury, oblicza kiczu, teoria kultury, wiedza o kulturze, kultura popularna, konwersatorium z literatur europejskich, klasyka europejskiego modernizmu, analiza tekstu, sztuka pisania, kulturowe konteksty dzieła literackiego, konwencje literackie, topika śródziemnomorska, sacrum w kulturze, filozoficzne konteksty literatury, ekfrazy literackie wczesnego modernizmu, impresjonizm w kulturze, nowela XIX i XX wieku, małe formy narracyjne, edytorstwo i myślenie obrazami - Stanisław Wyspiański, tradycje literatury XIX wieku, wykład ogólnouniwersytecki: "Wielkie afekty w wielkiej literaturze" (semestr zimowy 2017/2018).

 


Działalność naukowa

ZAKRES BADAŃ

Problematyka aksjologiczna w literaturze.    
Estetyka dzieła.
Filozoficzne aspekty literatury.
Sacrum w literaturze.
Portret jako kategoria kulturowej historii literatury.

KSIĄŻKI:

 1. Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu, Wydawnictwo Archidiecezjalne, Lublin 1998.
 2. Sztuka i wartości. O eseistyce Zygmunta Kubiaka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004 (rec. Celina Dembowska, Groza świata i słodycz śródziemnomorska, „Nowe Książki” 2004, nr 5, s.44; rec. Wiesława Klawiter, Bliżej Kubiaka, „Topos” 2005, nr 3, s. 180, 182).
 3. Adolf Dygasiński - niepoprawny pozytywista. Między tradycją a nowoczesnością, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.

REDAKCJE KSIĄŻEK:

 1. Kanon i obrzeża realizmu, pod red. Janiny Szcześniak, Agaty Skały, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016.
 2. Filozoficzne aspekty literatury. Horyzonty metodologiczne i interpretacyjne, pod red. Agaty Skały, Wydawnictwo TYGIEL, Lublin 2018.
 3. Filozoficzne aspekty literatury. Strategie interpretacyjne, pod red. Agaty Skały, Wydawnictwo TYGIEL, Lublin 2018.
 4. Filozoficzne aspekty literatury. Studia i szkice, pod red. Agaty Skały, Wydawnictwo TYGIEL, Lublin 2019.

PRACE EDYTORSKIE:

 1. Z. Niedźwiecki, Opowiadania, t. 1, red. D. Trześniowski (z zespołem: A. Adamczyk, A. Błaszczyk, M. Gabryś, A. Skała), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.
 2. Z. Niedźwiecki, Opowiadania, t. 2, red. D. Trześniowski (z zespołem: A. Adamczyk, A. Błaszczyk, M. Gabryś, A. Skała), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.
 3. Z. Niedźwiecki, Opowiadania, t. 3, red. D. Trześniowski (z zespołem: A. Adamczyk, A. Błaszczyk, M. Gabryś, A. Skała), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.
 4. Z. Niedźwiecki, Opowiadania, t. 4, red. A. Skała, M. Gabryś-Sławińska, A. Adamczyk (przy współpracy D. Trześniowskiego), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012.

ARTYKUŁY:

 1. Dystans i polifonia. O powieściach Leopolda Buczkowskiego, „Akcent” 1996, nr 3.
 2. O uśmiechu na epitafium, „Sztuka Sakralna” 2003, nr 4.
 3. Epitafium Jana Kochanowskiego, „Biuletyn Historii Sztuki” 2006, nr 1. 
 4. Podróż do źródeł szlakami Ireny Sławińskiej, [w:] Peregrynacje do źródeł. Twórczość pisarzy Lubelszczyzny od połowy XIX wieku po współczesność, red. J. Szcześniak i D. Trześniowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.
 5. „U dojrzałego pisarza każda podróż jest literacka”. Lubelszczyzna Jana Parandowskiego, [w:]  Peregrynacje do źródeł. Lubelszczyzna w biografii i twórczości pisarzy XIX i XX wieku, cz. 2, red. J. Szcześniak i D. Trześniowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.
 6. W poszukiwaniu prawdy o człowieku.DioklesHenryka Sienkiewicza, „Estetyka i Krytyka”  2/2009-1/2010, nr 17/18.  
 7. Oblicza Fauna, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2011, nr 1.
 8. Marek Żuławskikrytyk sztuki, [w:] Zasługi Jerzego Żuławskiego i jego rodu dla literatury i kultury polskiej XX wieku, red. E. Łoch i D. Trześniowski, Lublin 2011.  
 9. „Co umarła muszla znaczy”, czyli o symbolice wanitatywnej w malarstwie Jacka Malczewskiego, [w:] Jacek Malczewski i symboliści, pod red. K. Stępnika i M. Gabryś-Sławińskiej, Lublin 2012.
 10. Demonologia słowiańska w twórczości Bolesława Leśmiana, [w:] Leśmian nowoczesny i ponowoczesny, pod red. B. Grodzkiego i D. Trześniowskiego, Radom 2012.
 11. Sacrum w „Godach życia" Adolfa Dygasińskiego. O niepozytywistycznym przyrodoznawstwie i irracjonalizmach, „Pamiętnik Literacki” 2012, nr 1.
 12. Jan Gawroński - homo viator. O postawie autobiograficznej, [w:] Obrazy drogi w literaturze i sztuce, pod red. J. Adamowskiego i K. Smyk, Lublin 2012.
 13. Kazimierz Dolny w impresjach poetyckich (Długosz, Grechuta, Zadura), [w:] Peregrynacje do źródeł. Przestrzeń mityczna, przestrzeń realna Lubelszczyzny w twórczości pisarzy XIX-XXI wieku,  cz. 3, red. J. Szcześniak i D. Trześniowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012.
 14. „Radość widnokręgów szerokich”. O poezji Barbary Grocholskiej-Kurkowiak, „Ruch Literacki” 2013, nr 4-5.
 15. Nekropolia rodu Kochanowskich, „Nasza Przeszłość" 2013, t.120, s. 31-95.             OPUBLIKOWANE PO UZYSKANIU HABILITACJI:
 16. Pisarstwo ze sztuką w tle. Portret literacki Władysława Kozickiego, [w:] Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914, pod red. K. Fiołka, Universitas, Kraków 2014.
 17. O psiej perspektywie, oślej autobiografii i etosie kukułki. Uwagi o pisarstwie Adolfa Dygasińskiego, "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" 2014, s. 373-384.
 18. Alfred Gawroński i Zygmunt Kubiak - paralela. Stronnicza refleksja na temat pewnych oczarowań poezją i językiem, "Ethos" 2015, nr 1.
 19. „U dojrzałego pisarza każda podróż jest literacka”. Lubelszczyzna Jana Parandowskiego, "Lublin. Kultura i Społeczeństwo" 2015, nr 1-2 [przedruk z:  Peregrynacje do źródeł. Lubelszczyzna w biografii i twórczości pisarzy XIX i XX wieku, cz. 2, red. J. Szcześniak i D. Trześniowski].
 20. Ksiądz Zygmunt Chełmicki - przyjaciel pisarzy, społecznik, skandalista. Niekonwencjonalny wizerunek kapłana, "Ruch Literacki" 2015, nr 6, s. 571-586.
 21. Pochwała linii prostej [wstęp w:] Barbara Grocholska-Kurkowiak, ...a w moim oknie Giewont, wyd. Polski Komitet Olimpijski, Warszawa 2016.
 22. "Nokturny rzymskie" Marii Konopnickiej – poetycka projekcja transcendentnie aktywnej świadomości. Z zagadnień fenomenologii percepcji, [w:] Kanon i obrzeża realizmu, red. J. Szcześniak, A. Skała, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, s.121-139.
 23. „W głębi duszy każdy poeta jest smutkiem”. Nieznany list Zbigniewa Herberta o sztuce poetyckiej, „Ruch Literacki” 2017, nr 1, s. 79-94.
 24. Strategie biograficzności według Jacka Moskwy, [w:] Tropy biograficzne. Bieg życia w narracjach literackich i kulturowych, red. Jakub Knap, Magdalena Roszczynialska, Katarzyna Wądolny-Tatar, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2017, s. 153-165.
 25. Aksjomaty i mistyfikacje, czyli o świetle i ciemnej stronie poznania. Szkic do portretu Juliana Ochorowicza, "Ethos" 2017, nr 3, s. 293-309.
 26. O wartości literatury w świetle aforyzmów i korespondencji Adolfa Dygasińskiego, "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 2017, nr 2, s. 113-126.
 27. Stanisław Wyspiański - geniusz w kulturze, [w:] Człowiek w kulturze. Kultura w człowieku, t. 1, pod red. U. Kusio i K. Szcześniak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, s. 47-57.
 28. Humaniści i przyrodoznawcy(a). O badaniach pozytywizmu, "Humanistyka i Przyrodoznawstwo" (24)2018, s. 629-635  [rec. książki: Między przyrodoznawstwem a humanistyką. Przestrzenie kultury polskiego pozytywizmu, red. M. Gloger i T. Sobieraj, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2016, ss. 223].
 29. O dwu pieśniach kryzysu przysięgowego, "Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria" (18)2018, s. 60-75.
 30. W „ogródku” i teatrze repertuarowym. Sceniczne realizacje dramatów Adolfa Dygasińskiego, "Roczniki Humanistyczne" 2018, t.LXVI, z.1, s. 179-193.

KONFERENCJE I DEBATY NAUKOWE:

 1. V Konferencja Aksjologiczna pt. Prawda w literaturze, KUL, Lublin, 4-6 X 2007 (referat:  W poszukiwaniu prawdy o człowieku. „Diokles” H. Sienkiewicza).
 2. Jacek Malczewski i symboliści, Radom, 18-19 V 2009, organizatorzy: UMCS i Politechnika Radomska (referat: „Co umarła muszla znaczy”, czyli o symbolice wanitatywnej w malarstwie Jacka Malczewskiego).
 3. Leśmian nowoczesny i post-nowoczesny, Iłża 27-28 maja 2010, organizatorzy: UMCS, Politechnika Radomska (referat: Demonologia słowiańska w twórczości Bolesława Leśmiana).
 4. Droga w języku i kulturze, Lublin 15-16 listopada 2010, międzynarodowa, organizator: Instytut Kulturoznawstwa UMCS (referat: Jan Gawroński – homo viator. O postawie autobiograficznej).
 5. Niedoczytani, niedoczytane... Zapomniane postacie polskiej literatury lat 1863-1914, Kraków 3-4 listopada 2011, organizator: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (referat: Pisarstwo ze sztuką w tle. Portret literacki Władysława Kozickiego).
 6. Animals and Their People. The Fall of the Anthropocentric Paradigm?, Warszawa, 12-14 III 2014, międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna prezentująca badania w perspektywie animal studies, organizator: IBL PAN; referat: A Dog’s Perspective, a Donkey’s Autobiography and a Cuckoo’s Ethos. Comments on Adolf Dygasiński’s Writings (O psiej perspektywie, oślej autobiografii oraz etosie kukułki. Uwagi o pisarstwie Adolfa Dygasińskiego).
 7. Teraźniejszość i przyszłość humanistyki, Lublin, 20 X 2015, panel zorganizowany przez Redakcję kwartalnika "Ethos" oraz Instytut Jana Pawła II KUL (w spotkaniu dyskusyjnym udział wzięli: dr hab. T. Garbol, prof. dr hab. P. Gutowski, dr M. Nowak, dr hab. A. Skała, dr hab. D. Skórczewski prof. KUL, ks. dr hab. A.Wierzbicki prof. KUL; prowadzenie dr hab. A. Lekka-Kowalik prof. KUL).
 8. Biografie i biografizacje w literaturze i kulturze, Kraków, 24-25 XI 2015, organizator: Katedra Poetyki i Teorii Literatury IFP Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN (referat: Strategie biograficzności według Jacka Moskwy).
 9. Oblicza miłości. Przeszłość - Teraźniejszość - Perspektywy, Lublin, 6 V 2016, organizator: Fundacja TYGIEL, Zakład Antropologii Społecznej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS (aktywne uczestnictwo w pracach Komitetu Naukowego; wykład specjalny pt. Miłość w nimbie świętości. Konteksty interpretacyjne jednego dzieła).
 10. Trzeźwi entuzjaści - szlachetni realiści. Praca organiczna wczoraj – dziś – jutro, Lublin, 29-30 XI 2016, organizator: Fundacja Normalna Kultura, Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu KUL et al. (aktywny udział w pracach Komitetu organizacyjnego, referat: Julian Ochorowicz – szlachetny entuzjasta).
 11. Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju – IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017, Lublin, 18-19 marca 2017 (aktywne uczestnictwo w pracach  Komitetu Naukowego).
 12. Oblicza miłości. Przeszłość - Teraźniejszość - Perspektywy, Lublin, 13 V 2017, organizator: Fundacja TYGIEL (aktywne uczestnictwo w pracach Komitetu Naukowego).
 13. Antonina Domańska i historia, Kraków, 26–27 czerwca 2017, organizator: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej (referat: Hierofanie w utworach Antoniny Domańskiej).
 14. Filozoficzne aspekty literatury, Lublin 27 X 2017, organizator: Instytut Filologii Polskiej UMCS, Fundacja TYGIEL (A. Skała – pomysłodawca konferencji, Komitet organizacyjny).
 15. VI Ogólnopolska Konferencja EPISTEME, Lublin 9-10 XII 2017, organizator: Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Fundacja TYGIEL (członek Komitetu Naukowego).
 16. X Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2018, Lublin, 17-18 marca 2018 (aktywne uczestnictwo w pracach  Komitetu Naukowego).
 17. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Oblicza miłości. Przeszłość - Teraźniejszość - Perspektywy, Lublin, 11 V 2018, organizator: Fundacja TYGIEL (aktywne uczestnictwo w pracach Komitetu Naukowego).
 18. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Tradycja i jej współczesne wymiary, Warszawa, 5 VI 2018, organizator: Fundacja TYGIEL (członek Komitetu Naukowego).
 19. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Filozoficzne aspekty literatury, Lublin 26 X 2018, organizator: Instytut Filologii Polskiej UMCS, Fundacja TYGIEL (A. Skała – pomysłodawca konferencji, Komitet organizacyjny).
 20. VIII Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME, Lublin 8-9 XII 2018, organizator: Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Fundacja TYGIEL (Gość Honorowy w debacie pt. Przyjemność - (nie)potrzebna; aktywne uczestnictwo w pracach Komitetu Naukowego).
 21. XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019, Lublin, 23-24 marca 2019 (aktywne uczestnictwo w pracach  Komitetu Naukowego).
 22. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Oblicza miłości. Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy, Lublin, 10 V 2019, organizator: Fundacja TYGIEL (aktywne uczestnictwo w pracach Komitetu Naukowego; Gość Honorowy - wykład plenarny pt. Mity miłosne à rebours – przykład Izoldy. O miłości w konwencji modernistycznej).
 23. IX Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME, Lublin, 25-26 maja 2019, organizator: Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Fundacja TYGIEL (aktywne uczestnictwo w pracach Komitetu Naukowego).
 24. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Filozoficzne aspekty literatury, Lublin 25 X 2019, organizator: Instytut Filologii Polskiej UMCS, Fundacja TYGIEL (A. Skała – pomysłodawca konferencji, Komitet organizacyjny).
 25. Ogólnopolska Naukowa Konferencja Literacka "Życie i twórczość polskich pisarzy i poetów", Nałęczów 21 XI 2019, organizator: Fundacja TYGIEL (członek Komitetu Naukowego).
 26. X Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME, Lublin, 7-8 XII 2019, organizator: Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Fundacja TYGIEL (aktywne uczestnictwo w pracach Komitetu Naukowego).

POPULARYZACJA BADAŃ (AUDYCJE, SPOTKANIA):

 1. Wspomnienie o Zygmuncie Kubiaku, audycja literacka, Radio Lublin, emisja 28.03.2004 r.
 2. Piękna Europa [historia o porwaniu Europy w przekazach mitografów, dziejopisów i filozofów; recepcja mitu w literaturze i sztuce], audycja literacka, Radio Lublin, emisja 9.05.2004 r.
 3. Prezentacja poezji Barbary Grocholskiej-Kurkowiak na spotkaniu literackim w Klubie Olimpijczyka w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II w Warszawie; wydarzenie odbyło się 2 VIII 2016 roku.
 4. Sekrety epitafium Jana Kochanowskiego – wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lublinie, 10 XII 2018.

ORGANIZACJE:

Członek Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.