Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Marta Komsta

dr Marta Komsta
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA ANGLISTYKI I AMERYKANISTYKI
Telefon
81 - 537 - 27 - 92
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0001-7807-2619
Konsultacje

 


 


 

O sobie


Zainteresowanie naukowe:

 • Utopia w filmie i literaturze (XIX-XXI wiek)
 • Semiotyka kultury 
 • Ekokrytyka

Członkostwo:

Utopian Studies Society/Europe (USS/E) - członkini Zarządu w funkcji EDI (Equality, Diversity, and Inclusivity) Officer 

Polish Association for American Studies (PAAS)

Polish Association for the Study of English (PASE)

 

Granty:

 • laureatka grantu NCN Miniatura 5 2021/05/X/HS2/00886 - "Paradygmat utopii literackiej a spirytualizm"
 • członkini grupy badawczej w grancie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki nr rej. 22H 20 0049 88 "Kanon światowej literatury utopijnej w polskim przekładzie" pod kierownictwem prof. dr hab. Artura Blaima (UG) (2021-2025)


Wybrane publikacje:

Monografia:

 • Welcome to the Chemical Theatre: The Urban Chronotope in Peter Ackroyd's Fiction. Peter Lang GmbH, 2015
 • Strange Vistas: Perspectives on the Utopian. Peter Lang GmbH, 2019 (jako współredaktorka)
 • Visions and Revisions: Studies in Literature and Culture, Peter Lang GmbH, 2015 (jako współredaktorka)

Artykuły/rozdziały w monografiach i czasopismach:

 • (współautor. Emrah Atasoy) "Against Anthropocentrism: A Stray's Quest in Diane Cook's The New Wilderness"Critique: Studies in Contemporary Fiction, 2022.
 • "Strange Strangers in the Mesh: Maureen F. McHugh's Uncanny Utopia" Studies in American Fiction, vol. 47, No. 2, 2020
 • "The Utopian and the Gothic in Ellis James Davis’s Pyrna: A Commune; or, Under The Ice” Lublin Studies in Modern Languages and Literature, vol. 43, No. 2, 2019.
 • "On Utopian (Im)perfection and solidarity in Edward Bulwer-Lytton's The Coming RaceUtopian Studies, vol. 29, No. 2, 2018. 159-175.
 • "Transhumanism and Utopia in Kenneth Folingsby’s Meda: A Tale of the Future" Roczniki Humanistyczne, vol. 66, no. 11, 2018.
 • 'Men Are Noisy Creachers:' Dystopian Consciousness in Patrick Ness’s Chaos Walking Trilogy." Explorations of Consciousness in Contemporary Fiction. Red. Grzegorz Maziarczyk i Joanna Klara Teske. Brill/Rodopi, 2017., 38-55.
 • "Parts Unknown: Strategies of Disappropriation in Mark Romanek's Never Let Me Go." Mediated Utopias: From Literature to Cinema. Red. Ludmiła Gruszewska-Blaim i Artur Blaim. Peter Lang, 2015. 247-268. 
 • Thing Without Form: Peter Ackroyd’s Monstrous City.” Monstrosity from the Inside Out. Red. Teresa Cutler-Broyles i Marko Teodorski. Brill/Rodopi, 2014. 159-181.
 • “The Murder House, or the Archaic Mother in American Horror Story.” Expanding the Gothic Canon. Studies in Literature, Film and New Media. Red. Anna Kędra-Kardela i Andrzej Sławomir Kowalczyk. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014. 247-268.
 • “Consuming immortality in the Spierig Brothers’ Daybreakers.” (Non) Omnis Moriar: Cultural and Literary Discourses of Death and Immortality. Red. Irmina Wawrzyczek i Aleksandra Kędzierska. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2012. 233-240.
 • "Juliusz Machulski's Sexmission, or Paradise Regained." Imperfect Worlds and Dystopian Narratives in Contemporary Cinema. Red. Artur Blaim i Ludmiła Gruszewska Blaim. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2011. 93-107.
 • "Structural anxieties in Iain Sinclair's Lud Heat." Structure and Uncertainty. Red. Ludmiła Gruszewska Blaim i Artur Blaim. Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press, 2008. 151-162.

Ogłoszenia