Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Elżbieta Flis-Czerniak

dr hab. Elżbieta Flis-Czerniak
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA HISTORII LITERATURY POLSKIEJ
Telefon
(81) 537-52-78
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 (stacjonarnie, pok. 132 SH)


środa: 14.50 - 15.50 


czwartek: 14.50 - 15.50 


Istnieje możliwość - po wcześniejszym uzgodnieniu  mailowym - umówienia się na konsultacje w trybie zdalnym na platformie WK.


29 i 30 marca konsultacje zostają odwołane.


https://kampus.umcs.pl/course/index.php?categoryid=1687


W pilnych sprawach proszę o kontakt mailowy.


 

Adres

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4 A
20-031 Lublin

O sobie

profesor uczelni w Katedrze Historii Literatury Polskiej IFP UMCS. W prowadzonych badaniach koncentruje się na literaturze przełomu XIX i XX wieku, rozpatrywanej zwłaszcza w kontekście tradycji romantycznej. Pisała o fantazmatach zbiorowej wyobraźni, fenomenie melancholii i idei czwartego wymiaru. W kręgu jej zainteresowań znajdują się także konteksty filozoficzne literatury oraz zagadnienie korespondencji sztuk. Autorka dwóch monografii oraz licznych artykułów i szkiców poświęconych czołowym pisarzom pozytywizmu i Młodej Polski, takim jak: Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, Eliza Orzeszkowa, Tadeusz Miciński, Stefan Żeromski, Wacław Berent, Stanisław Brzozowski, Bolesław Leśmian, Kazimierz Przerwa-Tetmajer.

ORCID 0000-0003-0332-5460

ŻYCIORYS NAUKOWY

1990-1995 studia polonistyczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

czerwiec 1995 obrona pracy magisterskiej pt. Analiza strukturalna powieści Tadeusza Micińskiego „Xiądz Faust”, pisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Eugenii Łoch

lipiec/sierpień 1996 stypendium językowe we Francji ufundowane przez Université de Nancy 2

czerwiec 2003 obrona dysertacji doktorskiej na temat Syndrom Wallenroda w twórczości Tadeusza Micińskiego, której promotorem była prof. dr hab. E. Łoch, a recenzentami: prof. dr hab. W. Gutowski oraz prof. dr hab. E. Rzewuska

Od 1995 r. asystent, a od 2003 r. adiunkt w Zakładzie Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski IFP UMCS.

2014/2015 Podyplomowe Studia Edytorskie w Instytucie Badań Literackich PAN

2015 uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w IFP UMCS na podstawie rozprawy Błędni rycerze i nauczyciele rozumności. Dialogi z romantyzmem w literaturze polskiej lat 1864-1918, Lublin 2015

2020 zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni

Specjalność naukowa: nauki filologiczne

PUBLIKACJE

Monografie:

 1. Syndrom Wallenroda. Z problemów świadomości narodowej i religijnej w twórczości Tadeusza Micińskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, ss. 243. [Rec.: Jakub Zając, „Ruch Literacki” 2009, nr 3 (maj-czerwiec), s. 295-298]

 2. Błędni rycerze i nauczyciele rozumności. Dialogi z romantyzmem w literaturze polskiej lat 1864-1918, Lublin 2015, ss. 310. [Rec.: Wiesław Ratajczak, „Wiek XIX” 2016, s. 648-653]

 Współredakcja tomu:

 1. Dojrzewanie do pełni życia. Starość w literaturze polskiej i obcej, pod red. S. Kruka i E. Flis-Czerniak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, ss. 659.

 2. Konflikty i integracje pokoleniowe w świetle literatury i innych dziedzin nauki,pod red. E. Łoch i E. Flis-Czerniak, Wydaw. LTN, Lublin 2006, ss. 218.

 3. Człowiek wobec epidemii chorób zakaźnych od starożytności po czasy współczesne w świetle literatury i medycyny, cz. IX, red. naukowa E. Łoch, G. Wallner, E. Flis-Czerniak, Lublin 2011, ss. 345.

 4. Człowiek wobec sytuacji ekstremalnych, seria: Między literaturą a medycyną, cz. X, red. E. Łoch, E. Flis-Czerniak, G. Wallner, S. Bobowski, Lublin 2014, ss. 450.

 5. Starość i inne problemy egzystencjalne w badaniach interdyscyplinarnych, seria: Między literaturą a medycyną, cz. VIII, red. E. Łoch, E. Flis-Czerniak, G. Wallner, D. Piechota, Lublin 2014, ss. 411.

 6. Nauczyciel - mistrz, sybaryta czy frustrat?, red. E. Flis-Czerniak, B. Jarosz, Lublin 2021, ss. 191.

 Artykuły i szkice: 

 1. Profesor Dębicki i ksiądz Faust, „Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego” 1998, nr 3-4.

 2. Polskość jest wyznaniem”. Miciński w przededniu i w dobie wielkiej wojny, w: Pierwsza wojna światowa w literaturze polskiej i obcej. Wybrane zagadnienia, pod red. E. Łoch, K. Stępnika, Lublin 1999, s. 147-159.

 3. Kolosalny duch wielowymiarowości”. Bolesław Prus i „czwarty wymiar”, [w:] Bolesław Prus: pisarz – publicysta – myśliciel, red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, S. Fita, Wydaw. UMCS, Lublin 2003, s. 175-185.

 4. Historia w kostiumie groteski. Tadeusz Miciński i Witold Gombrowicz, [w:] Modernistyczne źródła dwudziestowieczności, pod red. M. Dąbrowskiego i A. Z. Makowieckiego, Wydaw. UW, Warszawa 2003, s. 255-264.

 5. Między ogrodem dzieciństwa a „wojenką daleką”. O „Popiołach” Stefana Żeromskiego (Inicjacja i historia), [w:] Z problemów prozy: powieść inicjacyjna, pod red. W. Gutowskiego i E. Owczarz, Dom Wydawniczy „Duet”, Toruń 2003, s. 211-224.

 6. Adam Mickiewicz a działalność publicystyczna Tadeusza Micińskiego, [w:] Mickiewicz a literatury słowiańskie. Z dziejów recepcji od modernizmu do współczesności, pod red. E. Łoch, Wydaw. UMCS, Lublin 2004, s. 69-86.

 7. W laboratorium Fausta. O powieści Tadeusza Micińskiego, [w:] Czytanie modernizmu, pod red. M.J. Olszewskiej i G. Bąbiaka, Warszawa 2004, s. 199-209.

 8. Wolna ku nowej wolności”. Idea polska a rewolucja 1905 r. w pismach Wacława Berenta i Tadeusza Micińskiego, w zbiorze: Rewolucja lat 1905-1907: literatura-publicystyka-ikonografia, pod red. K. Stępnika i M. Gabryś, Wydaw. UMCS, Lublin 2005, s. 233-239.

 9. Szyderstwa „czarnych straży” i krzyże „jutrzenek”. Świat wartości antynomicznych w zbiorze poezji „W mroku gwiazd” Tadeusza Micińskiego, w zbiorze: Antynomie wartości. Problematyka aksjologiczna w literaturze i dydaktyce, pod red. A. Morawca, R. Jagodzińskiej, A. Klepaczko, Łódź 2006, Wydawnictwo WSHE, s. 161-175.

 10. Niemożliwy mój glejt na współczesność”. O wczesnej poezji Marii Emilii Józefackiej, w zbiorze: Peregrynacje do źródeł. Twórczość pisarzy Lubelszczyzny od połowy XIX wieku po współczesność, pod red. J. Szcześniak i D. Trześniowskiego, Lublin 2006, Wydawnictwo UMCS, s. 177-190.

 11. Syndrom Wallenroda. Dylematy Tadeusza Micińskiego na przykładzie poematu: „Widmo Wallenroda”, w zbiorze: Etyka i literatura. Pisarze polscy lat 1863-1918 w poszukiwaniu wzorów życia i sztuki, pod red. E. Ihnatowicz i E. Paczoskiej, Wydaw. UW, Warszawa 2006, s. 176-189.

 12. Rozpacz na różne psychiczne tony”. Sőren Kierkegaard i „Próchno” Wacława Berenta, w zbiorze: Z problemów prozy. Powieść o artyście, pod red. W. Gutowskiego i E. Owczarz, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 246-257.

 13. Relacje konfliktowe między ojcem a synem w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku, „Prace Polonistyczne”, seria LXI, t. 1, Łódź 2006, s. 111-122.

 14. Rozdrażnione dusze: ojca i syna”. Konflikt i integracja na przykładzie relacji między ojcem a synem w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, w zbiorze: Konflikty i integracje pokoleniowe w świetle literatury i innych dziedzin nauki,pod red. E. Łoch i E. Flis-Czerniak, Wydaw. LTN, Lublin 2006, s. 35-43.

 15. Kolosalne misterium wnętrza dziejów”. Dramat upadku Polski w powieści historycznej „Wita” T. Micińskiego, w zbiorze: Powieść historyczna dawniej i dziś, pod red. R. Stachury, T. Budrewicza i B. Farona, przy współpracy K. Gajdy, Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2007, s. 395-405.

 16. Arcykapłan polskiej mistyki”. Konterfekt Adama Mickiewicza a dramat polskiej niewoli w pismach Tadeusza Micińskiego, w zbiorze: Adam Mickiewicz. Dwa wieki kultury polskiej, pod red. K. Maciąga i M. Stanisza, Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 424-436.

 17. Co łączy Skawińskiego z Aldoną?, czyli wypędzeni z raju przez Historię, w zbiorze: Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej, pod red. K. Stepnika, T. Bujnickiego, Wydaw. UMCS, Lublin 2007, s. 79-88.

 18. Matematyka i duchy, czyli o idei czwartego wymiaru w literaturze drugiej połowy XIX i początku XX wieku, w zbiorze: Fantastyka XIX i XX wieku. Granice i pogranicza,pod red. J. Szcześniak, Wydaw. UMCS, Lublin 2007, s. 11-29.

 19. Jam jest Gorgona,- kochanku mych łon”. Meduza w twórczości Tadeusza Micińskiego, w zbiorze: Ateny. Rzym. Bizancjum. Mity śródziemno morza w kulturze XIX i XX wieku, pod red. J. Ławskiego i K. Korotkicha, Białystok 2008, s. 669-683.

 20. Nietzsche, pesymizm i narodziny bohatera lucyferycznego z ducha miłości (O pewnym poemacie prozą Tadeusza Micińskiego), w zbiorze: Modernizm. Zapowiedzi – Krystalizacje – Kontynuacje.Prace ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Gutowskiemu, red. A. Grzelak, M. Kurkiewicz i P. Siemaszko, Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2009, s. 314-331. 

 21. Mitologiczna palimpsestowość i trauma słowiańska w dramacie „Noc rabinowa” Tadeusza Micińskiego, w zbiorze: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, seria II: Wokół kultur śródziemnomorskich, t.1: Literatura i słowo,pod red. Z. Abramowicz i J. Ławskiego, Wydaw. Trans Humana, Białystok 2009, s. 361-372.

 22. Przy kotle austriackiej Walpurgii”. Korespondencje bałkańskie Tadeusza Micińskiego, w zbiorze: Południowa Słowiańszczyzna w literaturze polskiej XIX i XX wieku, red. K. Stępnik, M. Gabryś, Wydaw. UMCS, Lublin 2010, s. 199-212. 

 23. Bo moc – to duch”. Juliusz Słowacki i Tadeusz Miciński „w poszukiwaniu mocy”, w: Spadkobiercy Juliusza Słowackiego w kraju i zagranicą (w dwusetną rocznicę urodzin), pod red. E. Łoch, Lublin 2010, s. 145-153. 

 24. Polonia i melancholia. Jeszcze słów kilka o związkach poezji młodopolskiej z malarstwem Jacka Malczewskiego, w: Jacek Malczewski i symboliści, pod red. K. Stępnika i M. Gabryś-Sławińskiej, Wydaw. UMCS, Lublin 2012, s. 87-98.

 25. Żywioły melancholii, czyli „nad brzegiem żałoby…”. Wyobraźnia melancholijna we wczesnej twórczości Bolesława Leśmiana, w: Leśmian nowoczesny i ponowoczesny, pod red. B. Grodzkiego i D. Trześniowskiego, Radom 2012, s. 93-107. [„Radomskie Monografie Filologiczne”, Nr 1/2012]

 26. Zmierzchów żałoba”. Melancholia w twórczości poetyckiej Kazimierza Przerwy-Tetmajera i Bolesława Leśmiana, w: Literackie zmierzchy dziewiętnastowieczności, pod red. S. Brzozowskiej i A. Mazur, Opole 2013, s. 157-179.

 27. Ukąszenie heglowskie”. Brzozowski, Prus i prawa dziejowe, w: Stanisław Brzozowski. Powroty, pod red. D. Trześniowskiego, Radom 2013, s. 95-105.[„Radomskie Monografie Filologiczne”, Nr 1(2)/2013]

 28. Odczynianie uroków, czyli Supiński kontra Mickiewicz. Rzecz o „Omyłce” Bolesława Prusa, w: Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa, red. naukowa E. Paczoska, Bartłomiej Szleszyński, D.M. Osiński, Warszawa 2013, s. 83-96.

 29. Vincula, vulnera, exilium. Słów kilka o związku twórczości Stefana Żeromskiego z tradycją romantyczną”, w: Żeromski. Tradycja i eksperyment, idea i układ Jarosław Ławski, red. naukowa Anna Janicka, Alina Kowalczykowa i Grzegorz Kowalski, Białystok – Rapperswil 2013, s. 413-436.

 30. Walka o "duszę orężną". "Uroda życia" jako przykład dialogu Stefana Żeromskiego ze Stanisławem Brzozowskim, w: Żeromski i inni, pod red. M. Gabryś-Sławińskiej i M.J. Olszewskiej, Lublin 2015, s. 171-180.

 31. Do źródeł duszy polskiej i duszy rosyjskiej. Metafizyczna historiozofia a pragmatyka polityczna w twórczości Tadeusza Micińskiego, w: Między rusofobią a rusofilią. Poglądy, postawy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku, pod red. Sylwii Karpowicz-Słowikowskiej, Elżbiety Mikiciuk, Tadeusza Sucharskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, s. 139-156.

 32. „Vita Nuova”. Mesjański witalizm i młodopolskie projekty odrodzenia narodowego. Przypadek Tadeusza Micińskiego i Wincentego Lutosławskiego, w: Młodopolski witalizm. Modernistyczne witalizmy, pod red. Anny Czabanowskiej-Wróbel i Urszuli M. Pilch, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 211-231.

 33. Między Wallenrodem a Irydionem. Rzecz o „Rozdzióbią nas kruki, wrony…” Stefana Żeromskiego, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2016 (Żeromski niepokojący), nr 27, s. 139-164.

 34. Panslawizm czy panrusycyzm?, czyli „Słowiańszczyzna à la fourchette”. O idei jedności słowiańskiej w twórczości Tadeusza Micińskiego, w: Panslawizm – wczoraj, dziś, jutro, pod red. Zofii Chyry-Rolicz i Tomasza Rokosza, Wydawnictwo UPH, Siedlce 2016, s. 133-145.

 35. Mag Litwor, Król-Duch i joga, czyli o „Nietocie” Tadeusza Micińskiego i wiedzy tajemnej Wschodu, w: Czytać Tadeusza Micińskiego. Studia, red. Antoni Czyż, Marcin Pliszka i Sławomir Sobieraj, Wydawnictwo UPH, Siedlce 2016, s. 51-74.

 36. “Obumarłe doświadczenie”. Alegoria, melancholia i fantazmaty libidalne, czyli o kondycji artysty na przykładzie wybranych utworów Charles’a Baudelaire’a i Kazimierza Przerwy-Tetmajera, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”, no. 6 (9), Warszawa 2016, s. 137-156. 

 37. Artykuł słownikowy: Głębia (w ramach grantu MNiSW nr 653 – FL, Narodowe Centrum Nauki w Zespole Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce w latach 2009-2012, grant nr 3191/B/H03/2009/37), w: Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje, t. 1: A–M, red. J. Bachórz, G. Borkowska, M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, M. Rudkowska i M. Strzyżewski, Instytut Badań Literackich PAN i Instytut Literatury Polskiej UMK, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń–Warszawa 2016, s. 426-432. 

 38. Одеса і потьомкінський бунт. Візії Тадеуша Міцінського і Сергія Михайловича Ейзенштейна (Odessa i bunt potiomkinowski. Wizje Tadeusza Micińskiego i Sergiusza Michajłowicza Eisensteina), w: Oдeca y cлoв'янcьких лiтepaтуpaх. Cmyдiї (Odessa w literaturach słowiańskich. Studia), red. Jarosław Ławski i Natalia Maliutina, Wydawnictwo „Prymat”, Białystok – Odessa 2016, s. 533-545. 

 39. The Myth of Shambhala, the Knights-Yogis and Mahatma Knowledge. Esotericism and the Orient in Tadeusz Miciński's “Nietota”, w: Rethinking Orient. In Search of Sources and Inspirations, ed. Adam Bednarczyk, Magdalena Kubarek, Maciej Szatkowski, Frankfurt am Main 2017, s. 143-154.

 40. Wokół „Nietoty”, czyli raz jeszcze o „niesamowitym” spotkaniu Tadeusza Micińskiego z Wincentym Lutosławskim, w: Proza Tadeusza Micińskiego. Studia,  red. Marcin Bajko, Wojciech Gutowski i Jarosław Ławski, Białystok 2017, s.101-128.  

 41. Ciała astralne i "rozorany grób" ojczyzny. Władysław Stanisław Reymont i Tadeusz Miciński - rekonesans, w: "Wskrzesić choćby chwilę". Władysława Reymonta zmagania z myślą i formą, red. Mateusz Bourkane, Radosław Okulicz-Kozaryn, Agnieszka Sell, Marek Wedemann, Poznań 2017, s. 317-326.

 42. „Ja, duch wiekową boleścią posażny”. Bolesław Śmiały w poetyckiej kreacji Juliusza Słowackiego i Tadeusza Micińskiego, „Bibliotekarz Podlaski” 2017, nr 4, s. 81-96.

 43. Elizy Orzeszkowej „głos sumienia i pracy”, w: Praca ludzka w perspektywie interpersonalnej, red. Arkadiusz Bagłajewski, Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Monika Łaszkiewicz, Lublin 2018, s. 135-150.

 44. "Naród się męką w życie rwie". Konflikt Bolesława Śmiałego z biskupem Stanisławem jako mit fundacyjny w dramatach Stanisława Wyspiańskiego, w: Mity założycielskie w literaturze XIX wieku, red. Sabina Brzozowska, Marek Dybizbański, Opole 2018, s. 151-167.
 45. Duch (nie tylko) narodowy, ewolucja i joga. Dialog Bolesława Prusa z Wincentym Lutosławskim w trzech odsłonach (rekonesans), w: Myśl filozoficzna, teologiczna i socjologiczna Bolesława Prusa, red. Roksana Blech i Sylwia Karpowicz-Słowikowska, Gdańsk 2018, s. 81-91. 

 46. „Tajemna księga Litwy”. Józef Albin Herbaczewski i Tadeusz Miciński, „Bibliotekarz Podlaski” 2019, nr 2 (43), s. 79-99.

 47. Szkoła „pozytywna” Franciszka Salezego Krupińskiego, w: Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością. Dyslokacje, red. Urszula Kowalczuk, Damian Włodzimierz Makuch, Dawid Maria Osiński, Warszawa 2019, s. 313-325. 

 48. Potęgowanie agonu, czyli o literackim starciu Józefa Albina Herbaczewskiego z Tadeuszem Micińskim, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2020, nr 10 (13), s. 261–276.

 49. Zwierzyniec Konopnickiej. W kręgu literatury dziecięcej (rekonesans), w: Konopnicka – raz jeszcze, pod red. M. J. Olszewskiej, Warszawa 2022, s. 363–378.